Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  88/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA
  (from: 11/11/1993)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 2
Šaľa 927 14
  (from: 11/11/1993)
Identification number (IČO): 
00 192 180
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
01/01/1973
  (from: 05/27/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
štátmi na základe povolenia MVPž SSR.
  (from: 11/11/1993)
výroba a predaj nespracovaných, čiastočne spracovaných a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom priamej spotreby, spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/11/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 11/11/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/11/1993)
zámočníctvo
  (from: 11/11/1993)
kovoobrábanie
  (from: 11/11/1993)
opravy motorových vozidiel
  (from: 11/11/1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/11/1993)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 11/11/1993)
výroba, renovácia, opravy a predaj elektrických prístrojov, t.j. akumulátorov štartovacích a trakčných
  (from: 11/11/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/11/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 11/11/1993)
práce a služby poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 11/11/1993)
výroba polyetilénových sáčkov
  (from: 11/11/1993)
výroba vína z vlastnej produkcie hrozna a jeho predaj
  (from: 11/11/1993)
prevádzkovanie pestovateľskej pálenice v Dlhej n/V, na základe osobitnej dohody
  (from: 11/11/1993)
nákup, predaj, sprostredkovanie predaja potravín, mliečných a mäsových výrobkov, alko-nealko v originálnom balení, tabakových výrobkov, drogériového tovaru
  (from: 11/11/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/1993)
Ing. Július Miškovič - predseda
Vinohradnícka 31
Šaľa
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Štefan Baluška - člen
M.R.Štefánika 60
Šaľa
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Ladislav Horváth - podpredseda
Vinohradnícka 35
Šaľa
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Ing. Ľudovít Belovič - člen
Vinohradnícka 49
Šaľa
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Alexander Miškovič - člen
Pionierska 28
Šaľa
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Ing. Vincent Mészáros - člen
265
Dlhá nad Váhom
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Gabriel Hlavatý - člen
M.R. Štefánika 61
Šaľa
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Ing. Terézia Pápayová - člen
Nitrianska 1551
Šaľa-veča
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Arpád Vincze - člen
352
Kráľová nad Váhom
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda v čase jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 11/11/1993)
Supervisory board: 
Mária Matulová - predseda
Vinohradnícka 179/61
Šaľa
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Gabriel Kováč
9
Kráľová nad Váhom
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Pavol Molnár
Hollého 1847/36
Šaľa - Veča
From: 02/28/2003
  (from: 12/17/2004)
Registered capital: 
17 700 000 Sk
  (from: 11/11/1993)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 11/11/1993)
Other legal facts: 
Člen ručí za výsledok hospodárenia rezervným fondom a podielmi. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.decembra 1972 zlúčením JRD Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Šaľa.RadaONV v Galante uznesením č. 298/R-72 schválila vznik družstva. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 12.1.1973 /§ 1 zák.č. 72/ 70 Zb./ Stanovy : Stanovy družstva boli prijaté na výročnej členskej schôdzi dňa 15.3.1991 v zmysle zákona 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 186
  (from: 05/27/1991)
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. a zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté dňa 26.1.1993 na členskej schôdzi podľa zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 186
  (from: 11/11/1993)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 04.05.1996. Stary spis: Dr 186
  (from: 09/12/1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 28.2.2003. Ing. Júliusovi Miškovičovi, Ernestovi Čengelovi, Tiborovi Ferenceimu, Štefanovi Baluškovi, Ladislavovi Horváthovi, Rudolfovi Adámikovi, Arpádovi Baluškovi, Ing. Ľudovítovi Belovičovi, Alexandrovi Miškovičovi, Františkovi Melicherovi, Ing. Vincentovi Mészárosovi, Deziderovi Pozsonyimu, Emanuelovi Szalaymu, Mikulášovi Takáčovi, Ladislavovi Lozsymu, Mikulášovi Fehérovi, Gabrielovi Hlavatému, Štefanovi Hučkovi, Ing. Terézii Pápayovej, Miroslavovi Takácsovi a Andrejovi Tóthovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 28.2.2003.
  (from: 12/17/2004)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person