Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10206/T

Business name: 
SYDNEY, a.s.
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Registered seat: 
Sasinkova 34
Piešťany 921 01
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Identification number (IČO): 
36 244 198
  (from: 02/26/2001)
Date of entry: 
02/26/2001
  (from: 02/26/2001)
Date of deletion: 
03/02/2013
  (from: 03/02/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/02/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/26/2001)
Objects of the company: 
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť / s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona /
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Alexandra Dudáková - člen
Na Sihoti 19/1159
Dolný Kubín 026 01
From: 04/14/2004
  (from: 04/12/2007 until: 08/12/2011)
Alexandra Dudáková - člen
Na Sihoti 19/1159
Dolný Kubín 026 01
From: 04/14/2004 Until: 04/14/2009
  (from: 08/13/2011 until: 08/12/2011)
Maximilian Ebergényi - predseda
Miletičova 563/29
Bratislava 821 08
From: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 03/11/2005)
Ing. Branislav Gábriš - predseda
Jadrová 3226/5
Bratislava - mestská časť Ružinov
  (from: 02/26/2001 until: 06/29/2004)
Ing. Branislav Gábriš - predseda
Jadrová 3226/5
Bratislava - mestská časť Ružinov
Until: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Ing. Branislav Gábriš
Jadrová 3226/5
Bratislava - mestská časť Ružinov
  (from: 03/12/2005 until: 05/02/2005)
Tomáš Jelínek - člen
Bučinová 16
Bratislava 821 07
From: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 03/11/2005)
Ján Michalec - podpredseda
M.R. Štefánika 366/66
Stará Turá
  (from: 02/26/2001 until: 06/29/2004)
Ján Michalec - podpredseda
M.R. Štefánika 366/66
Stará Turá
  (from: 03/12/2005 until: 04/11/2007)
Ján Michalec - podpredseda
M.R. Štefánika 366/66
Stará Turá
Until: 04/14/2004
  (from: 04/12/2007 until: 04/11/2007)
Ján Michalec - podpredseda
M.R. Štefánika 366/66
Stará Turá
From: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 03/11/2005)
Mgr. Milan Ručkay - člen
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
  (from: 02/26/2001 until: 06/29/2004)
Mgr. Milan Ručkay - člen
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
Until: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Mgr. Milan Ručkay
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
  (from: 03/12/2005 until: 05/02/2005)
Mgr. Milan Ručkay - člen
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
  (from: 05/03/2005 until: 04/11/2007)
Mgr. Milan Ručkay - člen
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
Until: 04/14/2004
  (from: 04/12/2007 until: 04/11/2007)
Ing. Branislav Gábriš - predseda
Jadrová 3226/5
Bratislava - mestská časť Ružinov
  (from: 05/03/2005 until: 03/01/2013)
Milan Ručkay - podpredseda
Ševčenkova 1060/6
Bratislava
From: 04/14/2004
  (from: 04/12/2007 until: 03/01/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavensto, pričom za spoločnosť podpisujú vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Capital: 
41 500 000 Sk
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Shares: 
Number of shares: 83
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/28/2004
  (from: 08/01/2007)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/28/2004
  (from: 10/06/2006 until: 07/31/2007)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/28/2004
  (from: 08/18/2006 until: 10/05/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Karol Kovár
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 04
From: 07/11/2006
  (from: 10/06/2006)
JUDr. Ľubica Koutná , CSc.
Košická 6
Bratislava 821 09
  (from: 08/18/2006 until: 10/03/2006)
JUDr. Ľubica Koutná , CSc.
Košická 6
Bratislava 821 09
Until: 08/31/2006
  (from: 10/04/2006 until: 10/03/2006)
Ing. Ján Petriska
Tehelná 23
Bratislava 831 03
Until: 07/11/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Ján Petriska
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 08/31/2006
  (from: 10/04/2006 until: 10/05/2006)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/11/2006
  (from: 10/06/2006 until: 07/31/2007)
Supervisory board: 
Tomáš Bajtoš
Pri Kadúbku 1333
Šaštín - Stráže 908 41
From: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 03/11/2005)
Ing. Ján Murcin
Matúškova 464
Nižná
  (from: 02/26/2001 until: 06/29/2004)
Ing. Ján Murcin
Matúškova 464
Nižná
Until: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Ing. Ján Murcin
Matúškova 464
Nižná
  (from: 03/12/2005 until: 04/11/2007)
Ing. Ján Murcin
Matúškova 464
Nižná
Until: 04/14/2004
  (from: 04/12/2007 until: 04/11/2007)
Ing. Miroslav Nipča
616
Beladice
  (from: 02/26/2001 until: 06/29/2004)
Ing. Miroslav Nipča
616
Beladice
Until: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Viola Ručkayová
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
  (from: 02/26/2001 until: 06/29/2004)
Viola Ručkayová
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
Until: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Tomáš Selko
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
From: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 03/11/2005)
Miroslav Šegita
Lichnerova 33
Senec 903 01
From: 04/14/2004
  (from: 06/30/2004 until: 03/11/2005)
Viola Vančová
Švermova 20
Banská Bystrica 974 01
From: 04/14/2004 Until: 04/14/2009
  (from: 08/13/2011 until: 08/12/2011)
Ing. Miroslav Nipča
616
Beladice
  (from: 03/12/2005 until: 03/01/2013)
Viola Ručkayová
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
Until: 02/26/2006
  (from: 04/14/2011 until: 04/13/2011)
Viola Vančová
Švermova 20
Banská Bystrica 974 01
From: 04/14/2004
  (from: 04/12/2007 until: 08/12/2011)
Viola Ručkayová
Ševčenkova 1060/6
Bratislava - mestská časť Petržalka
  (from: 03/12/2005 until: 04/13/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.09.2011, č. k.: 2K 41/2003-674, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2011, bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, čím bola spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušená. Zároveň bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Karol Kovár, so sídlom AK Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.
  (from: 03/02/2013)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice pod č. N 236/2000, NZ 211/2000 zo dňa 30.11.2000.
  (from: 02/26/2001 until: 03/01/2013)
Rozsudok Krajského súdu v Trnave č. 20 Cb 6/02 zo dňa 13.06.2002 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 1 Obo 251/02 zo dňa 08.07.2003, ktorým bolo vyhlásené za neplatné uznesenie VZ zo dňa 21.11.2001. Rozsudok Krajského súdu v Trnave č. 20 Cb 22/02 zo dňa 05.12.2002 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR v Bratislave č. k. 1 Obo 42/03 zo dňa 08.07.2003, ktorým bolo vyhlásené za neplatné uznesenie VZ zo dňa 27.07.2002.
  (from: 11/04/2003 until: 03/01/2013)
Rozsudok Krajského súdu v Trnave č. 20Cbs 29/04 zo dňa 11.01.2005, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 10.03.2005, a ktorým bolo uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2004 vyhlásené za neplatné.
  (from: 03/12/2005 until: 03/01/2013)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.05.2004, sp. zn. 2K 41/03, bol na majetok úpadcu SYDNEY, a.s. Piešťany, so sídlom Sasinkova 34, Piešťany, IČO: 36 244 198 vyhlásený konkurz a správcom konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Ľubica Koutná, CSc., Košická 6, 821 09 Bratislava.
  (from: 08/18/2006 until: 03/01/2013)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.10.2004, sp. zn. 2K 41/03, bol na schôdzi veriteľov na návrh veriteľa PHARMA IMPEX s.r.o. ustanovený nový správca konkurznej podstaty Ing. Ján Petriska, Tehelná 23, 831 03 Bratislava.
  (from: 10/04/2006 until: 03/01/2013)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.02.2006, č.k. 2K 41/03-381, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2006, bol funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovený nový správca konkurznej podstaty JUDr. Karol Kovár, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.
  (from: 10/06/2006 until: 03/01/2013)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person