Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41502/B

Business name: 
Jurský obytný park, s.r.o.
  (from: 07/18/2006)
Registered seat: 
Vajnorská 100/A
Bratislava 831 04
  (from: 09/23/2014)
Astrová 2/A
Bratislava 821 01
  (from: 07/02/2009 until: 09/22/2014)
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 07/18/2006 until: 07/01/2009)
Identification number (IČO): 
36 654 191
  (from: 07/18/2006)
Date of entry: 
07/18/2006
  (from: 07/18/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/18/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
  (from: 07/18/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 07/18/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2006)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 07/18/2006)
marketing
  (from: 07/18/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2006)
prípravné práce pre stavbu - demolácia a zemné práce
  (from: 07/18/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 07/18/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 07/18/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2006)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výsku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť )
  (from: 07/18/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/02/2009)
Partners: 
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Vajnorská 100/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Slovak Republic
  (from: 06/30/2020)
Pro Partners Asset Management, a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/09/2007 until: 07/01/2009)
SIBAREAL, s.r.o.
Stará Vajnorská 25
Bratislava 830 00
Slovak Republic
  (from: 07/18/2006 until: 07/01/2009)
Pro In Development, a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/25/2008 until: 11/20/2008)
Partners Asset Management. a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 07/18/2006 until: 01/08/2007)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Astrová 2/A
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 11/21/2008 until: 06/29/2020)
Contribution of each member: 
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
  (from: 07/03/2014 until: 06/29/2020)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/30/2020)
SIBAREAL, s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/18/2006 until: 04/26/2007)
Partners Asset Management. a.s.
  (from: 07/18/2006 until: 01/08/2007)
Pro Partners Asset Management, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/09/2007 until: 04/26/2007)
SIBAREAL, s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
Lien: Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretou dňa 17.04.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka SIBAREAL, s.r.o. v spoločnosti Jurský obytný park, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, Bratislava, PSČ: 813 33, IČO: 00 681 709, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka , číslo: 34/B. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 04/27/2007 until: 06/24/2008)
Pro Partners Asset Management, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
Lien: Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretou dňa 18.04.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Partners Asset Management, a.s. v spoločnosti Jurský obytný park, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, Bratislava, PSČ: 813 33, IČO: 00 681 709, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka , číslo: 34/B. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 04/27/2007 until: 05/17/2007)
Pro Partners Asset Management, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
Lien: Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretou dňa 18.04.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Pro Partners Asset Management, a.s. v spoločnosti Jurský obytný park, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, Bratislava, PSČ: 813 33, IČO: 00 681 709, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka , číslo: 34/B. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 05/18/2007 until: 11/20/2008)
SIBAREAL, s.r.o.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
Lien: Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretou dňa 17.04.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka SIBAREAL, s.r.o. v spoločnosti Jurský obytný park, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, Bratislava, PSČ: 813 33, IČO: 00 681 709, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka , číslo: 34/B. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 06/25/2008 until: 11/20/2008)
Pro In Development, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/25/2008 until: 11/20/2008)
Pro Partners Asset Management, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/21/2008 until: 12/03/2008)
SIBAREAL, s.r.o.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/21/2008 until: 12/03/2008)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/21/2008 until: 12/03/2008)
Pro Partners Asset Management, a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 85/0092/CC/08/ZZ/03 zo dňa 27.11.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Pro Partners Asset Management, a. s. v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, PSČ: 832 37, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/04/2008 until: 02/24/2009)
SIBAREAL, s.r.o.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 85/0092/CC/08/ZZ/03 zo dňa 27.11.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka SIBAREAL, s. r. o. v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, PSČ: 832 37, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/04/2008 until: 02/24/2009)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 85/0092/CC/08/ZZ/03 zo dňa 27.11.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BENCONT DEVELOPMENT, a. s. v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, PSČ: 832 37, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/04/2008 until: 02/24/2009)
Pro Partners Asset Management, a.s.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 07/01/2009)
SIBAREAL, s.r.o.
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 07/01/2009)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 85/0092/CC/08/ZZ/03 zo dňa 27.11.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BENCONT DEVELOPMENT, a. s. v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, PSČ: 832 37, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 02/25/2009 until: 07/01/2009)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 85/0092/CC/08/ZZ/03 zo dňa 27.11.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BENCONT DEVELOPMENT, a. s. v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, PSČ: 832 37, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/02/2009 until: 02/24/2011)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/25/2011 until: 12/20/2011)
BENCONT DEVELOPMENT, a.s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 263/ZZ/2011, zo dňa 08.12.2011., bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti BENCONT DEVELOPMENT, a.s. v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/21/2011 until: 07/02/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/18/2006)
Ing. Martin Šimurda
Kúpeľná 1668/79
Šamorín 931 02
From: 02/12/2010
  (from: 02/24/2010)
Mgr. Ján Huňor
Tramínova 1694/8
Svätý Jur 900 21
From: 06/30/2015
  (from: 08/06/2015)
MVDr. Pavol Huňor
Majerná 10726/23
Martin 036 01
From: 06/30/2015
  (from: 08/06/2015)
Ing. arch. Daniel Gálik
264
Mníchova Lehota 913 21
From: 01/08/2008
  (from: 02/26/2008 until: 11/05/2009)
Ing. arch. Daniel Gálik
264
Mníchova Lehota 913 21
From: 01/08/2008 Until: 10/28/2009
  (from: 11/06/2009 until: 11/05/2009)
Ing. Roman Pokorný
Geologická 12148/34
Bratislava 821 06
From: 10/28/2009
  (from: 11/06/2009 until: 08/05/2015)
Ing. Roman Pokorný
Geologická 12148/34
Bratislava 821 06
From: 10/28/2009 Until: 06/30/2015
  (from: 08/06/2015 until: 08/05/2015)
Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava 841 02
From: 07/18/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/01/2009)
Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava 841 02
From: 07/18/2006 Until: 05/27/2009
  (from: 07/02/2009 until: 07/01/2009)
Ing. Vladimír Rajek
Družstevná 1400/19
Modra 900 01
From: 07/18/2006
  (from: 07/18/2006 until: 05/30/2007)
Ing. Vladimír Rajek
Družstevná 1400/19
Modra 900 01
From: 07/18/2006 Until: 05/31/2007
  (from: 05/31/2007 until: 05/30/2007)
Ing. Marek Reguli
Palkovičova 245/13
Bratislava 821 08
From: 05/27/2009
  (from: 07/02/2009 until: 08/05/2015)
Ing. Marek Reguli
Palkovičova 245/13
Bratislava 821 08
From: 05/27/2009 Until: 06/30/2015
  (from: 08/06/2015 until: 08/05/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 07/18/2006)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/25/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/18/2006 until: 02/24/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.6.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/18/2006)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 04.01.2007 o zmene obchodného mena spoločníka.
  (from: 01/09/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2007 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodné podiely spoločníkov.
  (from: 04/27/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.1.2008.
  (from: 02/26/2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2008.
  (from: 12/04/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2009.
  (from: 07/02/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2009.
  (from: 11/06/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2010.
  (from: 02/24/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2011.
  (from: 12/21/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2014.
  (from: 09/23/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015.
  (from: 08/06/2015)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person