Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10148/N

Business name: 
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
  (from: 09/20/2000)
Registered seat: 
E.B. Lukáča 25
Komárno 945 01
  (from: 07/21/2004)
Identification number (IČO): 
36 537 870
  (from: 09/20/2000)
Date of entry: 
09/20/2000
  (from: 09/20/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/20/2000)
Objects of the company: 
výroba a dodávka pitnej vody
  (from: 09/20/2000)
výroba a dodávka úžitkovej vody
  (from: 09/20/2000)
odvod odpadových a dažďových vôd
  (from: 09/20/2000)
prevádzka, údržba a oprava kanalizácií a verejnej kanalizácie
  (from: 09/20/2000)
prevádzka, údržba a oprava vodovodov a verejného vodovodu
  (from: 09/20/2000)
výstavba inžinierskych sietí
  (from: 09/20/2000)
prenájom vozidiel, mechanizmov a strojných zariadení
  (from: 09/20/2000)
projektovanie vodohospodárskych stavieb zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 09/20/2000)
projektovanie technického vybavenia stavieb elektroinštalácie silové
  (from: 09/20/2000)
stavebné práce-vodohospodárske a pozemné stavby
  (from: 09/20/2000)
inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve
  (from: 09/20/2000)
veľkoobchod a maloobchod s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2000)
čistenie odpadových a dažďových vôd-prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 09/20/2000)
odvoz a likvidácia odpadových vôd
  (from: 11/30/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/20/2000)
Mgr. Patrik Ruman - predseda predstavenstva
Eötvösova 2785/32
Komárno 945 01
From: 12/29/2016
  (from: 01/24/2017)
Ing. Bohumír Kóňa - člen predstavenstva
Račianska 1527/81
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/29/2016
  (from: 01/24/2017)
Ing. Helena Molnárová - člen predstavenstva
Orgovánová ul. 3048/5
Komárno 945 01
From: 02/15/2019
  (from: 02/27/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda s jedným z členov predstavenstva spoločne.
  (from: 02/27/2019)
Capital: 
2 289 000 EUR Paid up: 2 289 000 EUR
  (from: 12/28/2019)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 934 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia
  (from: 05/25/2018)
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 485 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia
  (from: 11/06/2018)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 385 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia
  (from: 12/28/2019)
Stockholder: 
Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1
Komárno 945 01
  (from: 10/28/2017)
Supervisory board: 
JUDr. Štefan Bende - člen
Dunajské nábrežie 2557/28
Komárno 945 01
From: 02/15/2019
  (from: 02/27/2019)
Ing. Zoltán Bujna - člen
Palatínova ul. 2732/65
Komárno 945 01
From: 02/15/2019
  (from: 02/27/2019)
Ing. Zuzana Mihalíková
Vozová ul. 312/8
Komárno 945 01
From: 06/01/2019
  (from: 11/30/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 30.3.2000 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/20/2000)
Na spoločnosť KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. prechádzajú všetky práva a povinnosti príspevkovej organizácie CIVITAS - Mestský podnik správy majetku v Komárne so sídlom Komárno, Dunajské nábr. 11/b, IČO: 34 013 377, súvisiace s činnosťou Strediska vodárne a kanalizácie na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva Komárno č. 222/2000 zo dňa 24.02.2000. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 14.12.2000.
  (from: 09/04/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 7.9.2001 (not. záp. č. N 409/2001, NZ 369/2001). Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 17.1.2002 (not. záp. č. N 22/2002, NZ 19/2002).
  (from: 12/16/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.5.2003 (not. záp. č. N 241/03, NZ 42099/03). Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ľudovíta Csonka dňa 29.5.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady - Ing. Gábor Cséplő, Ing. Peter Bábik, PhDr. Éva Dohnanec, Attila Farkas, Ing. Tibor Lukách, Ing. Helena Molnárová dňa 29.5.2003.
  (from: 07/21/2004)
Date of updating data in databases:  04/14/2021
Date of extract :  04/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person