Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41422/B

Business name: 
Architekt Branislav Somora s.r.o.
  (from: 07/12/2006)
Registered seat: 
Blumentálska 2725/13
Bratislava 811 07
  (from: 07/12/2006)
Identification number (IČO): 
36 652 059
  (from: 07/12/2006)
Date of entry: 
07/12/2006
  (from: 07/12/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/12/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/12/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/12/2006)
sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/12/2006)
poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/12/2006)
upratovacie práce
  (from: 07/12/2006)
organizovanie a usporadúvanie konferencií, seminárov, prezentácií, výstav, školení a kurzov
  (from: 07/12/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/12/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/12/2006)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výsku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/12/2006)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 z.č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, konkrétne a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, b/ vykonávania komplexnej projektovej činnosti, c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d/ vykonávanie projektového manažmentu, e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 07/12/2006)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/18/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/10/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/10/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/10/2015)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/10/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/10/2015)
Partners: 
Ing. arch. Branislav Somora , PhD.
Blumentálska 2725/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Slovak Republic
  (from: 12/11/2022)
Msc. arch. Maroš Somora
Blumentálska 2725/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Slovak Republic
  (from: 12/11/2022)
Ing. arch. Branislav Somora , PhD.
Blumentálska 2725/13
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 07/12/2006 until: 12/10/2022)
Msc. arch. Maroš Somora
Blumentálska 2725/13
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 02/10/2015 until: 12/10/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Branislav Somora , PhD.
  (from: 02/10/2015 until: 12/10/2022)
Ing. arch. Branislav Somora , PhD.
Amount of investment: 5 189 EUR Paid up: 5 189 EUR
  (from: 12/11/2022)
Msc. arch. Maroš Somora
  (from: 02/10/2015 until: 12/10/2022)
Msc. arch. Maroš Somora
Amount of investment: 1 450 EUR Paid up: 1 450 EUR
  (from: 12/11/2022)
Ing. arch. Branislav Somora , PhD.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/12/2006 until: 01/07/2010)
Ing. arch. Branislav Somora , PhD.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 02/09/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/11/2022)
Individual managing director
  (from: 07/12/2006 until: 12/10/2022)
Ing. arch. Branislav Somora , PhD. - Individual managing director
Blumentálska 2725/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 07/12/2006
  (from: 07/12/2006)
doc.Ing. Viera Somorová , PhD.
Blumentálska 2725/13
Bratislava 811 07
From: 12/07/2009
  (from: 01/08/2010)
MSc. arch. Maroš Somora
Blumentálska 2725/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 01/16/2015
  (from: 02/10/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Za spoločnosť sa konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/08/2010)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Za spoločnosť sa konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/12/2006 until: 01/07/2010)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/08/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/12/2006 until: 01/07/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/12/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.12.2009.
  (from: 01/08/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2014.
  (from: 02/18/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2015.
  (from: 02/10/2015)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person