Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10010/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Zväz chovateľov Mäsového dobytka na Slovensku - družstvo
  (from: 12/07/1994)
Registered seat: 
Starohájska 29
Bratislava 851 02
  (from: 06/02/2012)
Identification number (IČO): 
34 112 171
  (from: 12/07/1994)
Date of entry: 
12/07/1994
  (from: 12/07/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/07/1994)
Objects of the company: 
nákup predaj a sprostredkovanie plemenného materiálu a jatočného dobytka
  (from: 12/07/1994)
poradenská činnosť v oblasti chovu hovädzieho dobytka
  (from: 12/07/1994)
automatizované spracovanie údajov a poskytovanie softwaru
  (from: 12/07/1994)
inžinierske, marketingové a finančné služby súvisiace s predmetom činnosti
  (from: 12/07/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/1994)
Ing. István Pomichal , PhD. - predseda predstavenstva
Malý Madarás 563/13
Tomášov 900 44
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Igor Ištvančin - podpredseda predstavenstva
M. R. Štefánika 12
Holíč 908 51
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Vladislav Paľurik - podpredseda predstavenstva
Kutuzova 319/3
Svidník 089 01
From: 04/19/2012
  (from: 06/13/2012)
Ing. Milan Krajanec - člen predstavenstva
Gaštanová 34
Kežmarok 060 01
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Alexander Podmanický - člen predstavenstva
Štefánikova 265/12
Námestovo 029 01
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Viera Glasnáková - člen predstavenstva
Hoštáky 507/41
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Miroslav Hreus - člen predstavenstva
Lipňová 14/2
Žilina- Mojšova Lúčka 010 01
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Peter Polák , PhD. - člen predstavenstva
Veľká dolina 110
Mojmírovce 951 15
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Štefan Ryba , PhD. - člen predstavenstva
Fedinova 2
Bratislava 851 01
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Acting: 
Menom družstva koná ako štatutárny orgán predstavenstvo vo všetkých veciach. Dôležité písomnosti podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva, s povinnosťou informovať predstavenstvo na najbližšom zasadnutí. Právne úkony v rámci obvyklého hospodárenia vykonáva a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti riaditeľ (tajomník) a jeden člen predstavenstva. Právne úkony mimo obvyklého hospodárenia vykonáva len štatutárny orgán.
  (from: 06/02/2012)
Supervisory board: 
Ing. Peter Michal
129
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Ing. Vít Čelko
Vitanová 95
Liesek 027 12
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Miroslav Kucharič
Jurkovičova 37
Skalica 909 01
From: 04/19/2012
  (from: 06/02/2012)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 08/13/2009)
Basic member contribution: 
33,2 EUR fyzická osoba
  (from: 08/13/2009)
331,94 EUR právnicka osoba
  (from: 08/13/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 18.5.1994, ktorej priebeh bol spísaný do notárskej zápisnice č. N 102/94, Nz 67/94, dodatkov k nej pod č. N 180/94, Nz 127/94 a č. N 194/94, Nz 138/94 v zmysle §§ 56-75 a § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov.
  (from: 12/07/1994)
Na členskej schôdzi družstva boli dňa 8.11.1995 zmenené stanovy družstva.
  (from: 01/17/1996)
Členská schôdza konaná dňa 2.7.1997 schválila zmenu stanov (zmena sídla z: Šamorín, Jabloňová 8 na: Trenčín, Pri Parku 2).
  (from: 04/06/1998)
Členská schôdza dňa 7.6.2000 schválila zmenu stanov, odvolala a zvolila členov predstavenstva a kontrolnej komisie.
  (from: 10/29/2001)
Členská schôdza schválila dňa 21.5.2003 zmenu stanov družstva.
  (from: 03/25/2004)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person