Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  333/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 07/15/1999)
Registered seat: 
Hrádocká 2718
Lieskovec 962 21
  (from: 06/24/2006)
Identification number (IČO): 
36 036 757
  (from: 07/15/1999)
Date of entry: 
07/15/1999
  (from: 07/15/1999)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/15/1999)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo, rastlinná a živočíšna výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/15/1999)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 07/15/1999)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/15/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/15/1999)
sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi, mechanizmami a náradím
  (from: 06/24/2006)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 06/24/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí a spojený s poskytovaním upratovacích prác
  (from: 06/24/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/25/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/25/2016)
administratívne služby
  (from: 03/25/2016)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/25/2016)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 03/25/2016)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 03/25/2016)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 08/16/2017)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 08/16/2017)
Mäsiarstvo
  (from: 09/15/2020)
Výroba mliečnych výrobkov
  (from: 09/15/2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 09/15/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1999)
Andrea Polláková - Member of the Board of Directors
Bajč 188
Bajč 946 54
From: 10/07/2008
  (from: 10/25/2008)
Ing. Jozef Öszi - Chairman of the Board of Directors
Tajovského 2537/5
Komárno 945 01
From: 10/07/2008
  (from: 10/25/2008)
Ing. Martina Luptáková - Vice-chairman of the Board of Directors
Boroviny - Krvavník 889/2
Zvolenská Slatina 962 01
From: 09/29/2015
  (from: 11/20/2015)
Acting: 
Za družstvo koná vo všetkých veciach samostatne predseda alebo podpredseda družstva. Ak sa na právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva a aspoň 1 ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 11/20/2015)
Registered capital: 
1 793 EUR
  (from: 12/24/2009)
Basic member contribution: 
200 EUR
  (from: 12/24/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schôdze, konanej dňa 11.05.1999, schválením stanov a spísaním notárskej zápisnice č. NZ 50/99 v zmysle 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/15/1999)
Na členskej schôdzi konanej dňa 14.8.1999 bol schvále- ný Dodatok č. 1 k stanovám.
  (from: 10/12/1999)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person