Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  8/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Pušovce
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Roľnícke družstvo so sídlom v Pušovciach, okr. Prešov
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
Registered seat: 
Pušovce
  (from: 08/22/1960 until: 12/30/1995)
Identification number (IČO): 
00 200 794
  (from: 08/22/1960)
Date of entry: 
08/22/1960
  (from: 08/22/1960)
Date of deletion: 
12/31/1995
  (from: 04/25/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/22/1960)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
potravinárska výroba
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
pridružená
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
pomocná a stavbená výroba
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
vykonávanie ťažby surovín, ťažba dreva, štrkov a iné stavebné práce pre poľnohospodárske účely
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb. pre :
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
poľnohospodárske stroje a zariadenia ako aj náhradné diely k nim
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
stroje a zariadenia pre zemné práce, stavebné a cestné práce
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
vlastné poľnohospodárske výrobky
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
práce a služby pre členov, organizácie a súkromných podnikateľov, spočivajúca v prevádzaní zemných a poľnohospodárskych prác, poskytovaní dopravnej činnosti, stavebných a údržbárskych prác, stravovacích a ubytovacích služieb
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
výroba, predaj potravinárskych výrobkov a podávanie rýchlého občerstvenia pochádzjúceho z predmetu činnosti
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
prenájom výrobných prostriedkov členom družstva
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
poskytovanie služieb obchodných ekonomických, technických a iných pre vlastných členov
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
cestná nákladná doprava, verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
zámočníctvo, murárstvo, výroba výrobkov z kože, obchodná činnosť s potravinárskym tovarom, s drogistickým tovarom
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Managing board
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
Ing. Július Bučko - člen
319
Tulčík
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Štefan Eliaš - člen
144
Podhorany
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Ing. Karol IMRICH - predseda
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
Juraj Mazúr - člen
18
Pušovce
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Mária Miňová - člen
61
Chmeľovec
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Vincent Namešpetra - člen
31
Pušovce
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Ing. Vasiľ Sekerák - predseda
204
Vyšná Šebastová
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Pavol Šarišský - člen
Ku surdoku 51
Prešov
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Mikuláš ŠTINČÍK - podpredseda
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
Mikuláš Štinčík - podpredseda
40
Proč
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Juraj Talian - člen
58
Proč
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Ján Vojtek - člen
54
Chmeľovec
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon potrebná písomná forma vyžaduje sa podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda, podpredseda a jeden člen predstavenstva kolektívne.
  (from: 08/22/1960 until: 06/08/1993)
Registered capital: 
2 155 000 Sk
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Basic member contribution: 
5 000 Sk základný členský vklad
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchod é meno: Poľnohospodárske družstvo Pušovce Sídlo: Pušovce IČO: 00 200 794 ako aj všetky doteraz zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie na základe uznesenia členskej schôdze zo dňa 13.3.1996, a to ku dňu 31.12.1995. V zmysle tohto uznesenia majetok, práva a záväzky zrušeného družstva preberajú: Agrodružstvo Pušovce so sídlom v Pušovciach, Podielnícke družstvo Pušovce so sídlom v Pušovciach Stary spis: Dr 426
  (from: 12/31/1995)
Roľnícke družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 5.3.1991 na základe zák.č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 426
  (from: 08/22/1960 until: 12/30/1995)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 11.12.1992 a zmien stanov schválených dňa 11.12.1992 podľa zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 426
  (from: 06/09/1993 until: 12/30/1995)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person