Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18438/N

Business name: 
TWIST ENTERTAINMENT s.r.o.
  (from: 03/13/2010 until: 05/23/2016)
Registered seat: 
Dlhá 44
Zlaté Moravce 953 01
  (from: 03/13/2010 until: 05/23/2016)
Identification number (IČO): 
36 659 088
  (from: 07/29/2006)
Date of entry: 
07/29/2006
  (from: 07/29/2006)
Person dissolved from: 
3.11.2015
  (from: 05/24/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/24/2016)
Date of deletion: 
05/24/2016
  (from: 05/24/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/24/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/29/2006)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 03/13/2010 until: 05/23/2016)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2015 o zrušení spoločnosti TWIST ENTERTAINMENT s.r.o. so sídlom Dlhá 44, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 36 659 088 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou VENON Group s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/A, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 45 635 684 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66374/B. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18438/N sa v y m a z á v a dňom 24.05.2016 obchodná spoločnosť TWIST ENTERTAINMENT s.r.o. so sídlom Dlhá 44, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 36 659 088, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou VENON Group s.r.o. so sídlom Tomášikova 50/A, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 45 635 684 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66374/B na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 20.11.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 1305/2015, NZ 44687/2015, NCRls 45613/2015, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 24.05.2016.
  (from: 05/24/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/24/2016)
Legal successor: 
VENON Group s.r.o.
Tomášikova 50/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 05/24/2016)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person