Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5999/S

Business name: 
MAER registry s.r.o.
  (from: 08/26/2016)
BBK, s.r.o.
  (from: 07/28/1999 until: 08/25/2016)
Registered seat: 
Areál závodu
Cinobaňa 985 22
  (from: 07/28/1999)
Identification number (IČO): 
36 036 935
  (from: 07/28/1999)
Date of entry: 
07/28/1999
  (from: 07/28/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/28/1999)
Objects of the company: 
zriaďovanie a prevádzkovanie spisovne /medziarchív/ archívnej dokumnetácie zlikvidovanej resp. zaniknutej organizácie bez právneho nástupcu
  (from: 07/28/1999)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/28/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/28/1999)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/1999)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/1999)
vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/28/1999)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 07/28/1999)
leasing spojený s financovaním
  (from: 07/28/1999)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/1999)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/28/1999)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 07/28/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/28/2001)
správa registratúry
  (from: 04/28/2003)
predaj a prenájom kontajnerov
  (from: 10/22/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/20/2010)
Partners: 
B business, a.s. IČO: 51 869 411
Piaristická 276/46
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/17/2022)
Stanislav Biroš
Piaristická 276/46
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 06/18/2016 until: 10/04/2019)
JUDr. Danica Birošová
Skalská Nová Ves 203
Skalka nad Váhom 913 31
Slovak Republic
  (from: 02/06/2008 until: 11/28/2011)
JUDr. Danica Birošová
Halašu 16
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
JUDr. Gabriela Bírošová
Granátová 633/6
Žilina - Bytčica 010 09
Slovak Republic
  (from: 02/06/2008 until: 06/17/2016)
JUDr. Gabriela Bírošová
Dobšinského 16
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
Milan Korim
264
Cinobaňa
Slovak Republic
  (from: 03/19/2001 until: 07/13/2011)
Milan Korim
264
Cinobaňa
Slovak Republic
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 276/46
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 10/05/2019 until: 08/16/2022)
Contribution of each member: 
B business, a.s.
Amount of investment: 6 972 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 972 EUR
  (from: 08/17/2022)
JUDr. Gabriela Bírošová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
JUDr. Danica Birošová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
Milan Korim
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
Milan Korim
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/19/2001 until: 02/05/2008)
Milan Korim
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/06/2008 until: 02/15/2010)
JUDr. Gabriela Bírošová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/06/2008 until: 02/15/2010)
JUDr. Danica Birošová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/06/2008 until: 02/15/2010)
Milan Korim
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 07/13/2011)
JUDr. Gabriela Bírošová
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 07/13/2011)
JUDr. Danica Birošová
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 11/28/2011)
JUDr. Gabriela Bírošová
Amount of investment: 4 648 EUR Paid up: 4 648 EUR
  (from: 07/14/2011 until: 11/28/2011)
JUDr. Gabriela Bírošová
Amount of investment: 6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 11/29/2011 until: 06/17/2016)
Stanislav Biroš
( peňažný vklad )
  (from: 06/18/2016 until: 10/04/2019)
JUDr. Danica Birošová
Amount of investment: 6 972 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 972 EUR
  (from: 10/05/2019 until: 08/16/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/05/2019)
Individual managing director
  (from: 09/03/2019 until: 10/04/2019)
Individual managing director
  (from: 06/18/2016 until: 09/02/2019)
konatelia
  (from: 03/19/2001 until: 06/17/2016)
konatelia
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
Stanislav Biroš
Piaristická 276/46
Trenčín 911 01
From: 05/25/2016
  (from: 06/18/2016)
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 276/46
Trenčín 911 01
From: 08/22/2019
  (from: 09/03/2019)
Mgr. Stanislav Bíroš
Granátová 633/6
Žilina-Bytčica 010 09
From: 06/01/2011
  (from: 07/05/2011 until: 06/17/2016)
Mgr. Stanislav Bíroš
Granátová 633/6
Žilina-Bytčica 010 09
From: 06/01/2011 Until: 05/25/2016
  (from: 06/18/2016 until: 06/17/2016)
JUDr. Danica Birošová
Halašu 16
Trenčín
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
JUDr. Danica Birošová
Skalská Nová Ves 203
Skalka nad Váhom 913 31
From: 01/17/2008
  (from: 02/06/2008 until: 11/28/2011)
JUDr. Danica Birošová
Skalská Nová Ves 203
Skalka nad Váhom 913 31
From: 01/17/2008 Until: 10/31/2011
  (from: 11/29/2011 until: 11/28/2011)
JUDr. Gabriela Bírošová
Dobšinského 16
Žilina
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
JUDr. Gabriela Bírošová
Granátová 633/6
Žilina - Bytčica 010 09
From: 01/17/2008
  (from: 02/06/2008 until: 06/17/2016)
JUDr. Gabriela Bírošová
Granátová 633/6
Žilina - Bytčica 010 09
From: 01/17/2008 Until: 05/25/2016
  (from: 06/18/2016 until: 06/17/2016)
Milan Korim
264
Cinobaňa
  (from: 07/28/1999 until: 04/27/2003)
Milan Korim
264
Cinobaňa
From: 07/28/1999
  (from: 04/28/2003 until: 07/04/2011)
Milan Korim
264
Cinobaňa
From: 07/28/1999 Until: 05/31/2011
  (from: 07/05/2011 until: 07/04/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti každý samostatne tak, že k natlačenému napísanému, alebo inak označenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/06/2008)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/19/2001 until: 02/05/2008)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/28/1999 until: 03/18/2001)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 02/16/2010)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 02/15/2010)
210 000 Sk
  (from: 07/28/1999 until: 04/27/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 16.3.1999 podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/28/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.1
  (from: 03/19/2001)
. Valné zhromaždenie dňa 28.3.2001 schválilo Dodatok č. 2 k kspoločenskej zmluve.
  (from: 09/28/2001)
. Rozhodnutím spoločníka zo dňa 4.12.2003 bola schvále- ná zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person