Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  339/S

Business name: 
Družstvo AGRA Litava
  (from: 03/09/2004)
Družstvo AGRA
  (from: 08/16/1999 until: 03/08/2004)
Registered seat: 
Litava 290
Litava 962 44
  (from: 06/23/2012)
420
Mýtna 985 53
  (from: 03/09/2004 until: 06/22/2012)
287
Litava 962 44
  (from: 10/13/2003 until: 03/08/2004)
Litava 962 44
  (from: 08/16/1999 until: 10/12/2003)
Identification number (IČO): 
36 037 168
  (from: 08/16/1999)
Date of entry: 
08/16/1999
  (from: 08/16/1999)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/16/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/16/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/16/1999)
výroba potravín finalizáciou vlastnej alebo nakúpenej produkcie - bitúnok
  (from: 08/16/1999)
výroba potravín mäsiarstvo - údenárstvo (výroba výrobkov z mäsa)
  (from: 08/16/1999)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/16/1999)
stavebno-montážne práce : * murárske, * tesárske, * klampiarske, *zámočnícke
  (from: 05/09/2000)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/09/2000)
búracie práce
  (from: 05/09/2000)
služby v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (from: 05/09/2000)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 12/17/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 12/17/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/17/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/16/1999)
Jozef Bartko
273
Cerovo 962 52
From: 06/11/2012
  (from: 06/23/2012)
Mária Dobrocká - podpredseda
41
Litava
  (from: 08/16/1999 until: 08/13/2001)
Pavol Fekiač - predseda
142
Litava
Until: 01/31/2003
  (from: 05/09/2000 until: 06/08/2003)
Katarína Hucáková - podpredseda
69
Litava
From: 02/01/2003
  (from: 06/09/2003 until: 06/20/2006)
Katarína Hucáková - podpredseda
69
Litava
From: 02/01/2003 Until: 04/07/2006
  (from: 06/21/2006 until: 06/20/2006)
Mária Slúková - podpredseda
141
Litava
  (from: 08/14/2001 until: 06/08/2003)
Mária Slúková - predseda
141
Litava
From: 06/25/2001
  (from: 06/09/2003 until: 12/16/2010)
Mária Slúková - predseda
141
Litava
From: 06/25/2001 Until: 11/30/2010
  (from: 12/17/2010 until: 12/16/2010)
Anna Vranová - predseda
150
Litava
  (from: 08/16/1999 until: 05/08/2000)
Anna Vranová - podpredseda
150
Litava 962 44
From: 04/07/2006
  (from: 06/21/2006 until: 12/16/2010)
Anna Vranová - podpredseda
150
Litava 962 44
From: 04/07/2006 Until: 11/30/2010
  (from: 12/17/2010 until: 12/16/2010)
Mária Slúková - predseda
141
Litava 962 44
From: 11/30/2010 Until: 06/11/2012
  (from: 06/23/2012 until: 06/22/2012)
Mária Slúková - predseda
141
Litava 962 44
From: 11/30/2010
  (from: 12/17/2010 until: 06/22/2012)
Acting: 
Predseda družstva je štatutárnym orgánom družstva. Predseda družstva je oprávnený konať za družstvo samostatne.
  (from: 06/23/2012)
Za družstvo podpisuje predseda a podpredseda družstva samostatne.
  (from: 08/16/1999 until: 06/22/2012)
Procuration: 
Ing. Jozef Öszi
Stavbárov 2749/2
Komárno 945 01
From: 06/23/2012
  (from: 06/23/2012)
Prokurista je oprávnený konať za družstvo samostatne.
  (from: 06/23/2012)
Registered capital: 
3 584,943239 EUR
  (from: 12/17/2010)
108 000 Sk
  (from: 06/21/2006 until: 12/16/2010)
72 000 Sk
  (from: 06/09/2003 until: 06/20/2006)
63 000 Sk
  (from: 08/16/1999 until: 06/08/2003)
Basic member contribution: 
298,74527 EUR
  (from: 12/17/2010)
9 000 Sk
  (from: 08/16/1999 until: 03/08/2004)
9 000 Sk
  (from: 03/09/2004 until: 12/16/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 30.6.1999 v zmysle § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (from: 08/16/1999)
Členská schôdza konaná dňa 16.8.1999 schválila Doda- tok č.1, ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy družstva.
  (from: 10/26/1999)
. Členská schôdza konaná dňa 14.4.2000 skchválila zmenu stanov vo forme Dodatku č. 2.
  (from: 05/09/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia členskej schôdze dňa 25.6.2001.
  (from: 08/14/2001)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 23.01.2003, bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 06/09/2003)
. Po pridelení súpisného čísla stavbe sídla, sa zapisuje úplné znenie stanov.
  (from: 10/13/2003)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person