Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18507/N

Business name: 
NETFORM s.r.o.
  (from: 07/11/2017 until: 04/13/2022)
ANNA HORVÁTH, s.r.o.
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Registered seat: 
Gombaiho 6
Komárno 945 01
  (from: 07/11/2017 until: 04/13/2022)
Bottova 19
Komárno 945 01
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Identification number (IČO): 
36 664 693
  (from: 08/15/2006)
Date of entry: 
08/15/2006
  (from: 08/15/2006)
Person dissolved from: 
11.5.2021
  (from: 10/27/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
§68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka
  (from: 10/27/2021)
Date of deletion: 
04/14/2022
  (from: 04/14/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/14/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/15/2006)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/15/2006 until: 04/13/2022)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/15/2006 until: 04/13/2022)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 08/15/2006 until: 04/13/2022)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/15/2006 until: 04/13/2022)
Partners: 
Tibor Boros
Ľaliová ul. 2929/10
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2017 until: 10/23/2017)
Ábel Horváth
Hegyalja út 10
Környe 2851
Republic of Hungary
  (from: 05/23/2014 until: 07/10/2017)
Dávid Horváth
Kisfaludy Köz 16
Környe 2851
Republic of Hungary
  (from: 05/23/2014 until: 07/10/2017)
Peter Mihalek
Bajč 18
Bajč 946 54
Slovak Republic
  (from: 10/24/2017 until: 04/30/2018)
Boldizsár Horváth
Kisfaludy köz 16
Környe 2851
Maďarská republika
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Anna Horváthné Tremmel
Kisfaludy köz 16
Környe 2851
Maďarská republika
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Lajos Konkoly
Karczag László utca 9. 10 em. 87a.
Szolnok 5000
Maďarsko
  (from: 05/01/2018 until: 04/13/2022)
Contribution of each member: 
Anna Horváthné Tremmel
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/15/2006 until: 10/29/2009)
Boldizsár Horváth
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/15/2006 until: 10/29/2009)
Anna Horváthné Tremmel
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 10/30/2009 until: 05/22/2014)
Boldizsár Horváth
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 10/30/2009 until: 05/22/2014)
Anna Horváthné Tremmel
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 05/23/2014 until: 07/10/2017)
Boldizsár Horváth
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 05/23/2014 until: 07/10/2017)
Ábel Horváth
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 05/23/2014 until: 07/10/2017)
Dávid Horváth
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 05/23/2014 until: 07/10/2017)
Tibor Boros
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 07/11/2017 until: 10/23/2017)
Peter Mihalek
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 10/24/2017 until: 04/30/2018)
Lajos Konkoly
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 05/01/2018 until: 04/13/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/11/2017 until: 04/13/2022)
konatelia
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Tibor Boros
Ľaliová ul. 2929/10
Komárno 945 01
From: 07/03/2017
  (from: 07/11/2017 until: 10/23/2017)
Tibor Boros
Ľaliová ul. 2929/10
Komárno 945 01
From: 07/03/2017 Until: 10/16/2017
  (from: 10/24/2017 until: 10/23/2017)
Ábel Horváth
Hegyalja út 10
Környe 2851
Maďarsko
From: 05/16/2014
  (from: 05/23/2014 until: 04/11/2017)
Dávid Horváth
Kisfaludy Köz 16
Környe 2851
Maďarsko
From: 05/16/2014
  (from: 05/23/2014 until: 04/11/2017)
Peter Mihalek
Bajč 18
Bajč 946 54
From: 10/16/2017
  (from: 10/24/2017 until: 04/30/2018)
Peter Mihalek
Bajč 18
Bajč 946 54
From: 10/16/2017 Until: 03/21/2018
  (from: 05/01/2018 until: 04/30/2018)
Boldizsár Horváth
Kisfaludy köz 16
Környe 2851
Maďarská republika
From: 08/15/2006
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Ábel Horváth
Hegyalja út 10
Környe 2851
Maďarsko
From: 05/16/2014
  (from: 04/12/2017 until: 07/10/2017)
Dávid Horváth
Kisfaludy Köz 16
Környe 2851
Maďarsko
From: 05/16/2014
  (from: 04/12/2017 until: 07/10/2017)
Boldizsár Horváth
Kisfaludy köz 16
Környe 2851
Maďarská republika
From: 08/15/2006 Until: 07/03/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Ábel Horváth
Hegyalja út 10
Környe 2851
Maďarsko
From: 05/16/2014 Until: 07/03/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Dávid Horváth
Kisfaludy Köz 16
Környe 2851
Maďarsko
From: 05/16/2014 Until: 07/03/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Anna Horváthné Tremmel
Kisfaludy köz 16
Környe 2851
Maďarská republika
From: 08/15/2006 Until: 07/03/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Anna Horváthné Tremmel
Kisfaludy köz 16
Környe 2851
Maďarská republika
From: 08/15/2006
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Lajos Konkoly
Karczag László utca 9. 10 em. 87a.
Szolnok 5000
Maďarsko
From: 03/21/2018
  (from: 05/01/2018 until: 04/13/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 07/11/2017 until: 04/13/2022)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/15/2006 until: 07/10/2017)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 10/30/2009 until: 04/13/2022)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/15/2006 until: 10/29/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.31CbR/11/2020-62 zo dňa 29.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť NETFORM s.r.o., t. č. bez sídla spoločnosti, predtým so sídlom: Gombaiho 6, 945 01 Komárno, IČO: 36 664 693 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 18507/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 14.04.2022.
  (from: 04/14/2022)
OS Nitra uznesením č.k. 31CbR/11/2020-50 zo dňa 22.02.2021, právoplatným dňa 11.05.2021, rozhodol o zrušení spoločnosti: NETFORM s.r.o. so sídlom Gombaiho 6, 945 01 Komárno, IČO: 36 664 693.
  (from: 10/27/2021 until: 04/13/2022)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person