Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41926/B

Business name: 
SEAGLE Jet, a. s.
  (from: 02/20/2008)
SEAGLE Jet, s.r.o.
  (from: 08/16/2006 until: 02/19/2008)
Registered seat: 
Letisko M.R.Štefánika 633
Bratislava- Ružinov 823 11
  (from: 08/16/2006)
Identification number (IČO): 
36 665 088
  (from: 08/16/2006)
Date of entry: 
08/16/2006
  (from: 08/16/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/20/2008)
Private limited liability company
  (from: 08/16/2006 until: 02/19/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2006)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2006)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/16/2006)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 08/16/2006)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 08/16/2006)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/16/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/16/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2006)
organizovanie a zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 08/16/2006)
administratívne práce
  (from: 08/16/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 08/16/2006)
sprostredkovanie predaja leteniek
  (from: 11/29/2007)
vnútroštátna a medzinárodná, nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu alebo pošty
  (from: 11/29/2007)
Partners: 
Juraj Miškov
Prešernova 56/4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 08/16/2006 until: 02/04/2008)
Ing. Peter Roth
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 08/16/2006 until: 11/28/2007)
Ing. Peter Roth
Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/29/2007 until: 02/19/2008)
PhDr. Juraj Miškov
Prešernova 56/4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 02/05/2008 until: 02/19/2008)
Ľubomír Hlaváč
Jilemnického 535/7
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/16/2006 until: 02/19/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Roth
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 135 000 Sk
  (from: 08/16/2006 until: 11/28/2007)
Juraj Miškov
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 135 000 Sk
  (from: 08/16/2006 until: 11/28/2007)
Ľubomír Hlaváč
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/16/2006 until: 11/28/2007)
Ing. Peter Roth
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/29/2007 until: 02/04/2008)
Juraj Miškov
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/29/2007 until: 02/04/2008)
Ľubomír Hlaváč
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/29/2007 until: 02/04/2008)
Ing. Peter Roth
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/05/2008 until: 02/19/2008)
PhDr. Juraj Miškov
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/05/2008 until: 02/19/2008)
Ľubomír Hlaváč
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/05/2008 until: 02/19/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/20/2008)
Individual managing director
  (from: 08/16/2006 until: 02/19/2008)
Ing. Ladislav Mikuš - predseda predstavenstva
D. Virgoviča 26
Pezinok 902 03
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Ing. Juraj Poór - podpredseda predstavenstva
Obchodná 38
Bratislava 811 06
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Ľubomír Hlaváč
Jilemnického 535/7
Trenčín 911 01
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Ing. Peter Hanák , PhD.
Čajkovského 42
Trnava 917 08
From: 09/27/2006
  (from: 10/05/2006 until: 11/28/2007)
Ing. Peter Hanák , PhD.
Čajkovského 42
Trnava 917 08
From: 09/27/2006 Until: 11/22/2007
  (from: 11/29/2007 until: 11/28/2007)
Ľubomír Hlaváč
Jilemnického 535/7
Trenčín 911 01
From: 12/13/2007
  (from: 12/18/2007 until: 02/04/2008)
Ľubomír Hlaváč
Jilemnického 535/7
Trenčín 911 01
From: 12/13/2007 Until: 01/31/2008
  (from: 02/05/2008 until: 02/04/2008)
Ing. Zuzana Kačeniarová
Brodno 109
Žilina 010 14
From: 08/16/2006
  (from: 08/16/2006 until: 10/04/2006)
Ing. Zuzana Kačeniarová
Brodno 109
Žilina 010 14
From: 08/16/2006 Until: 09/27/2006
  (from: 10/05/2006 until: 10/04/2006)
Juraj Miškov
Prešernova 56/4
Bratislava 811 02
From: 09/27/2006
  (from: 10/05/2006 until: 02/04/2008)
Juraj Miškov
Prešernova 56/4
Bratislava 811 02
From: 09/27/2006 Until: 01/31/2008
  (from: 02/05/2008 until: 02/04/2008)
Ing. Peter Roth
Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
From: 11/22/2007
  (from: 11/29/2007 until: 02/04/2008)
Ing. Peter Roth
Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
From: 11/22/2007 Until: 01/31/2008
  (from: 02/05/2008 until: 02/04/2008)
Ing. Ladislav Mikuš
D. Virgoviča 26
Pezinok 902 03
From: 02/01/2008 Until: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008 until: 02/19/2008)
Ing. Ladislav Mikuš
D. Virgoviča 26
Pezinok 902 03
From: 02/01/2008
  (from: 02/05/2008 until: 02/19/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. V písomnom konaní za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/20/2008)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 11/29/2007 until: 02/19/2008)
Spoločnosť navonok zastupujú a právne úkony v jej mene robia vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie.
  (from: 10/05/2006 until: 11/28/2007)
Spoločnosť navonok zastupuje a právne úkony v jej mene robí každý z konateľov samostatne tak, že k jej natlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 08/16/2006 until: 10/04/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/20/2008)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/05/2008 until: 02/19/2008)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 08/16/2006 until: 02/04/2008)
Supervisory board: 
Ing. Peter Bahula - predseda
Súbežná 5/A
Bratislava 811 04
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
JUDr. Mag. Marek Hanúsek
Velehradská 933/36
Bratislava 821 08
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
PhDr. Juraj Miškov
Prešernova 56/4
Bratislava 811 02
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 15. 06. 2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/16/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2006.
  (from: 10/05/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.11.2007.
  (from: 11/29/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2007.
  (from: 12/18/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2008.
  (from: 02/05/2008)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.02.2008, N 79/2008, Nz 4734/2008, rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti SEAGLE Jet, s.r.o. na spoločnosť s právnou formou akciová spoločnosť.
  (from: 02/20/2008)
Date of updating data in databases:  02/24/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person