Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6017/S

Business name: 
BEZNOSKA Slovakia s.r.o.
  (from: 11/27/2001)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 750 936
  (from: 08/11/1999)
Date of entry: 
07/31/1998
  (from: 08/11/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/11/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/11/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/11/1999)
poradenská činnosť
  (from: 08/11/1999)
usporadúvanie veľtrhov, predajných a vzorkových výstav
  (from: 08/11/1999)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 08/11/1999)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/1999)
prieskum trhu
  (from: 08/11/1999)
veľkoobchod a veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
  (from: 06/17/2017)
Partners: 
BEZNOSKA, s.r.o. IČO: 43 774 946
Dělnická 2727
Kladno-Kročehlavy
Czech Republic
  (from: 08/15/2003)
Contribution of each member: 
BEZNOSKA, s.r.o.
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 12/23/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/09/2021)
Petr Milata
Kamenný vrch 3294
Kladno 272 01
Česká republika
From: 09/20/2023
  (from: 09/22/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 12/09/2021)
Procuration: 
Ľubica Gáboríková
K. Šmidkeho 1445/4
Zvolen 960 01
From: 12/09/2021
  (from: 12/09/2021)
Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje samostatne. Podpisovanie za spoločnosť prokurista uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 12/09/2021)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 12/23/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 06.07.1998 v súlade s ust. §§ 24,105-153 zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z. . Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.11. 1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného po- dielu a zmena sídla spoločnosti. . Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.11.1998.
  (from: 08/11/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.11.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 11/27/2001)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 26.2.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/26/2002)
Zapisuje sa zmena štatutárneho orgánu spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2003.
  (from: 06/03/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.7.2003 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve a prevod obchodných podielov.
  (from: 08/15/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.12.2003 bolo prerokované vzdanie sa funkcie doterajšieho konateľa spoločnosti Ing. Miroslava Kupca, schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person