Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12463/R

Business name: 
BONAS Slovakia, s.r.o. v konkurze
  (from: 02/12/2016)
BONAS Slovakia, s.r.o.
  (from: 05/12/2010 until: 02/11/2016)
BONAS Slovakia, s.r.o. v reštrukturalizácii
  (from: 08/21/2009 until: 05/11/2010)
BONAS Slovakia, s.r.o.
  (from: 02/09/2001 until: 08/20/2009)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 88
Trenčín 911 01
  (from: 09/05/2002)
Jesenského 54
Trenčín 911 01
  (from: 08/27/2001 until: 09/04/2002)
Legionárska 5
Trenčín 911 01
  (from: 02/09/2001 until: 08/26/2001)
Identification number (IČO): 
36 316 644
  (from: 02/09/2001)
Date of entry: 
02/09/2001
  (from: 02/09/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/2001)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/27/2001)
prípravné práce pre stavbu, zemné a výkopové práce
  (from: 02/09/2001)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
  (from: 04/26/2002)
zámočnícke a zváračske práce
  (from: 02/09/2001)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 04/26/2002)
plynoinštalatérstvo
  (from: 04/26/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/09/2001)
prieskum trhu
  (from: 02/09/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/09/2001)
reklamná činnosť
  (from: 02/09/2001)
sekretárske služby a preklady
  (from: 02/09/2001)
upratovacie práce
  (from: 02/09/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/09/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/09/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/02/2006)
obstarávanie prác a dodávok pre prípravu a realizáciu stavieb
  (from: 06/02/2006)
inžinierske práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností
  (from: 06/02/2006)
rozpočtové práce v stavebníctve- kalkulácia
  (from: 06/02/2006)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 06/02/2006)
služby spojené so stavebnými strojmi a zariadeniami
  (from: 06/02/2006)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/02/2006)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 06/02/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 02/25/2009)
ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (from: 02/25/2009)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/25/2009)
predaj mäsových výrobkov a úradný výsek
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
výčap, predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu do 8 miest
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
predaj domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónných jedál vykonávaný maximálne 4 mesiace v roku
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
predaj zmrzliny pripravovanej z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
predaj jedál, nápojov a polotovarov na priamu konzumáciu ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
pohostinstvo
  (from: 07/17/2001 until: 06/01/2006)
výroba a predaj kožušinových výrobkov
  (from: 02/09/2001 until: 06/01/2006)
Partners: 
Jozef Krovina
Zamarovská 83/120
Zamarovce 911 05
Slovak Republic
  (from: 04/08/2008)
Božena Kasalová
Rozvadze 563
Trenčianske Stankovce 913 11
Slovak Republic
  (from: 04/08/2008 until: 10/05/2009)
Božena Kasalová
Hurbanova 39
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/27/2003 until: 04/07/2008)
Božena Kasalová
Hurbanova 39
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/09/2001 until: 05/26/2003)
Ingrid Martinusová
Východná 2336/13
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/2003 until: 10/05/2009)
Contribution of each member: 
Jozef Krovina
Amount of investment: 166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 10/06/2009)
Božena Kasalová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/09/2001 until: 05/26/2003)
Božena Kasalová
Amount of investment: 2 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 04/07/2008)
Ingrid Martinusová
Amount of investment: 2 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 02/24/2009)
Božena Kasalová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/08/2008 until: 02/24/2009)
Jozef Krovina
Amount of investment: 2 400 000 Sk Paid up: 2 400 000 Sk
  (from: 04/08/2008 until: 02/24/2009)
Ingrid Martinusová
Amount of investment: 83 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 83 000 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 10/05/2009)
Božena Kasalová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 10/05/2009)
Jozef Krovina
Amount of investment: 79 680 EUR Paid up: 79 680 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 10/05/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/09/2001)
Jozef Krovina
Zamarovská 83/120
Zamarovce 911 05
From: 01/30/2009
  (from: 02/25/2009)
Božena Kasalová
Hurbanova 39
Trenčín
  (from: 02/09/2001 until: 05/26/2003)
Božena Kasalová
Hurbanova 39
Trenčín
From: 02/09/2001
  (from: 05/27/2003 until: 04/07/2008)
Božena Kasalová
Hurbanova 39
Trenčín
From: 02/09/2001 Until: 03/28/2008
  (from: 04/08/2008 until: 04/07/2008)
Ingrid Martinusová
Východná 2336/13
Trenčín 911 01
From: 03/28/2008
  (from: 04/08/2008 until: 02/24/2009)
Ingrid Martinusová
Východná 2336/13
Trenčín 911 01
From: 03/28/2008 Until: 01/29/2009
  (from: 02/25/2009 until: 02/24/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 02/09/2001)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 02/25/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 05/27/2003 until: 02/24/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/09/2001 until: 05/26/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/01/2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40K/35/2015-128 zo dňa 23.11.2015 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BONAS Slovakia, s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 02/12/2016)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Peter Plško
Legionárska 6434/2
Trenčín 911 01
From: 12/01/2015
  (from: 02/12/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 575/2000, NZ 548/2000 zo dňa 20.12.2000 a dodatku č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 46/2001, NZ 46/2001 zo dňa 1.2.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/09/2001)
Dodatok č.2 k zakladateľskej listine zo dňa 20.6.2001 spísaný do notárskej zápisnice N 264/2001, NZ 264/2001.
  (from: 08/27/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 18.4.2002 - dodatok č.3 spísaný do notárskej zápisnice N 239/2002, NZ 236/2002 (úplné znenie zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice N 240/2002, NZ 237/2002 zo dňa 18.4.2002).
  (from: 04/26/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.7.2002 o zmene sídla. Dodatok č. 4 zo dňa 30.7.2002 k zakladateľskej listine.
  (from: 09/05/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.5.2003, ktorého pôsobnosť vykonával jediný spoločník (notárska zápisnica N 127/2003, NZ 39753/2003 zo dňa 23.5.2003) schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti a Spoločenskú zmluvu.
  (from: 05/27/2003)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 08/11/2009
Okresný súd Trenčín uznesením č.k.28R/4/2009-482 zo dňa 05.08.2009 potvrdil reštrukturalizáciu dlžníka BONAS Slovakia, s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 05/12/2010)
Authorisation of proceedings: 08/11/2009
Okresný súd Trenčín uznesením č.k.28R/4/2009-482 zo dňa 05.08.2009 potvrdil reštrukturalizáciu dlžníka BONAS Slovakia, s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 08/21/2009 until: 05/11/2010)
Restructuring trustee: 
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
Trenčín
Mark: S106
From: 08/11/2009
  (from: 08/21/2009 until: 05/11/2010)
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
Trenčín
Mark: S106
From: 08/11/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 05/12/2010 until: 05/11/2010)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 03/31/2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/4/2009-624 zo dňa 25.03.2010 potvrdil reštrukturalizačný plán a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie.
  (from: 05/12/2010)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person