Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3955/B

Business name: 
Invest Rent, a.s.
  (from: 09/01/2006)
Registered seat: 
Poštová 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 07/05/2016)
Identification number (IČO): 
36 668 516
  (from: 09/01/2006)
Date of entry: 
09/01/2006
  (from: 09/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/01/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/01/2006)
prenájom parkovísk a odstavných plôch
  (from: 09/01/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 09/01/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/01/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/01/2006)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 09/01/2006)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 09/01/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/01/2006)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 09/01/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/01/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 09/01/2006)
prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2006)
prenájom a leasing motorových vozidiel
  (from: 09/01/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/01/2006)
administratívne práce
  (from: 09/01/2006)
skladovanie
  (from: 07/18/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/18/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/18/2008)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/18/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/18/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/01/2006)
Katarína Gajdárová - Chairman of the Board of Directors
Popolná 9117/51
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 10/01/2020
  (from: 02/06/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/08/2016)
Capital: 
1 132 820 EUR Paid up: 1 132 820 EUR
  (from: 07/20/2018)
Shares: 
Number of shares: 271
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Áno
  (from: 07/20/2018)
Number of shares: 85
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Áno
  (from: 07/20/2018)
Number of shares: 181
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Áno
  (from: 07/20/2018)
Supervisory board: 
Marta Rutkovská
Stavbárska 1454/20
Nitra 949 01
From: 10/01/2020
  (from: 12/09/2020)
Alena Strempeková
Čmelíkova 13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 10/01/2020
  (from: 12/09/2020)
Milan Chrenka
Bulíkova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 10/01/2020
  (from: 12/09/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti Invest Rent, a.s. Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 31 722 253, ktorá zanikla bez likvidácie ku dňu 01.09.2006 na základe schváleného projektu rozdelenia - Notárska zápisnica č. N472/2006, Nz 31677/2006 zo dňa 15.08.2006. Spoločnosť Invest Rent, a.s. je spolu s ďalšími dvoma obchodnými spoločnosťami Tulip House, a.s. a Palace Office, a.s. právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Invest Rent, a.s., IČO: 31 722 253 a preberá všetky jej práva a záväzky v celom rozsahu.
  (from: 09/01/2006)
Notárska zápisnica č. N 190/2008, Nz 15414/2008, NCRls 15277/2007 zo dňa 14.04.2008.
  (from: 05/16/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 190/2008 Nz 15414/2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 315/2008 Nz 25521/2008.
  (from: 07/18/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2008.
  (from: 09/24/2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011
  (from: 11/08/2011)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014 vo forme Notárskej zápisnice.
  (from: 10/08/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Invest Rent, a.s.
Palisády 56
Bratislava 811 06
  (from: 09/01/2006)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person