Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3954/B

Business name: 
Tulip House, a.s.
  (from: 09/01/2006)
Registered seat: 
Štúrova 10
Bratislava 811 02
  (from: 07/01/2008)
Identification number (IČO): 
36 668 508
  (from: 09/01/2006)
Date of entry: 
09/01/2006
  (from: 09/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/01/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/01/2006)
prenájom parkovísk a odstavných plôch
  (from: 09/01/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 09/01/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/01/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/01/2006)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 09/01/2006)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 09/01/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/01/2006)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 09/01/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/01/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 09/01/2006)
prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2006)
prenájom a leasing motorových vozidiel
  (from: 09/01/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/01/2006)
administratívne práce
  (from: 09/01/2006)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najmenej 8 miest na sedenie
  (from: 12/19/2009)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 12/19/2009)
skladovanie
  (from: 12/19/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/19/2009)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/19/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/19/2009)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 12/19/2009)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 12/19/2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/19/2009)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 12/19/2009)
diskotékarska činnosť (bez interpretácie umeleckej činnosti)
  (from: 12/19/2009)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/19/2009)
počítačové služby
  (from: 12/19/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/19/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/19/2009)
činnosť podnnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/19/2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 12/19/2009)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti
  (from: 02/05/2010)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 03/03/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/01/2006)
Ing. Zuzana Hempfinger - Chairman of the Board of Directors
Stromová 10482/48
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/01/2020
  (from: 11/30/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/25/2022)
Capital: 
10 955 032 EUR Paid up: 10 955 032 EUR
  (from: 03/19/2011)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 182 575 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 01/11/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 182 602 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 01/11/2017)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 730 333 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 01/11/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 730 340 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 01/11/2017)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 738 758 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 01/11/2017)
Supervisory board: 
Katarína Gajdárová
Popolná 9117/51
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 07/01/2020
  (from: 09/30/2021)
Alena Strempeková
Čmelíkova 13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 07/01/2020
  (from: 09/30/2021)
Milan Chrenka
Bulíkova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 07/01/2020
  (from: 09/30/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti Invest Rent, a.s., Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 31 722 253, ktorá zanikla bez likvidácie ku dňu 1.9.2006 na základe schváleného projektu rozdelenia - Notárska zápisnica N 472/2006, NZ 31677/2006, NCRls 31779/2006 zo dňa 15.8.2006. Spoločnosť Tulip House, a.s. je spolu s ďalšími dvoma obchodnými spoločnosťami Invest Rent, a.s. a Palace Office, a.s. právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Invest Rent, a.s., IČO: 31 722 253 a preberá celé obchodné imanie, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme podľa schváleného projektu rozdelenia.
  (from: 09/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2008.
  (from: 05/14/2008)
Notárska zápisnica N 314/2008, Nz 25518/2008, NCRls 25238/2008 napísaná dňa 16.6.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/01/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2008.
  (from: 09/24/2008)
Notárska zápisnica č. N 3457/2009, Nz 48078/2009, NCRls 48705/2009 zo dňa 08.12.2009.
  (from: 12/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 164/2011, NZ 5953/2011 zo dňa 21.2.2011.
  (from: 11/03/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2015.
  (from: 02/24/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2016.
  (from: 11/09/2016)
Notárska zápisnica č. N 376/2016, Nz 53905/2016, NCRls 55130/2016 zo dňa 09.12.2016.
  (from: 01/11/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Invest Rent, a.s.
Palisády 56
Bratislava 811 06
  (from: 09/01/2006)
Date of updating data in databases:  03/28/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person