Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5890/B

Business name: 
Bestfoods Slovakia, s.r.o.
  (from: 07/09/1998 until: 07/09/2004)
Registered seat: 
Cintorínska 7
Bratislava 811 08
  (from: 02/20/2001 until: 07/09/2004)
Identification number (IČO): 
31 359 841
  (from: 09/29/1993)
Date of entry: 
09/29/1993
  (from: 09/29/1993)
Person dissolved from: 
27.3.2004
  (from: 07/10/2004)
Date of deletion: 
07/10/2004
  (from: 07/10/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/1993)
Capital: 
7 000 000 Sk Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 07/09/2004)
Other legal facts: 
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. 254/04, Nz 25755/04 napísanej dňa 24.3.2004 notárom JUDr. Janou Horňákovou, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 27.3.2004 zlúčením so spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Cintorínska 7, 810 00 Bratislava 1, IČO: 31 667 228, zapísanou v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5998/B. Na spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. prešli všetky práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušenej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.3.2004. Súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom z obchodného registra zo dňa 2.4.2004, číslo: 600/231/71743/04/Brun. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť Bestfoods Slovakia, s.r.o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 31 359 841, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 5890/B ku dňu 10.7.2004.
  (from: 07/10/2004)
Legal successor: 
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Cintorínska 7
Bratislava 810 00
  (from: 07/10/2004)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person