Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5890/B

Business name: 
Bestfoods Slovakia, s.r.o.
  (from: 07/09/1998 until: 07/09/2004)
CPC Slovakia, s.r.o.
  (from: 09/29/1993 until: 07/08/1998)
Registered seat: 
Cintorínska 7
Bratislava 811 08
  (from: 02/20/2001 until: 07/09/2004)
nám. SNP 15
Bratislava
  (from: 09/29/1993 until: 02/19/2001)
Identification number (IČO): 
31 359 841
  (from: 09/29/1993)
Date of entry: 
09/29/1993
  (from: 09/29/1993)
Person dissolved from: 
27.3.2004
  (from: 07/10/2004)
Date of deletion: 
07/10/2004
  (from: 07/10/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/1993)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
  (from: 09/29/1993 until: 07/09/2004)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 09/14/1999 until: 07/09/2004)
prieskum trhu
  (from: 09/14/1999 until: 07/09/2004)
Partners: 
Unilever Slovensko, spol.s.r.o.
Cintorínska 7
Bratislava 810 00
Slovak Republic
  (from: 06/28/2004 until: 07/09/2004)
BFO Holdings B.V.
Weena 455
AL Rotterdam 3013
Holandsko
  (from: 11/13/2003 until: 06/27/2004)
BFO Holdings B.V.
Oscar Romerolaan 7
TJ Hilversum 1216
  (from: 02/26/1999 until: 11/12/2003)
Bestfoods Europe /Group/ Ltd.,
Suite 350
Delaware 1013
United States of America
  (from: 07/09/1998 until: 02/25/1999)
CPC Europe /Group/ Ltd.,
Suite 350
Delaware 1013
United States of America
  (from: 09/29/1993 until: 07/08/1998)
Contribution of each member: 
CPC Europe /Group/ Ltd.,
Amount of investment: 7 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 07/08/1998)
Bestfoods Europe /Group/ Ltd.,
Amount of investment: 7 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 07/09/1998 until: 02/25/1999)
BFO Holdings B.V.
Amount of investment: 7 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 11/12/2003)
BFO Holdings B.V.
Amount of investment: 7 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 11/13/2003 until: 06/27/2004)
Unilever Slovensko, spol.s.r.o.
Amount of investment: 7 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 06/28/2004 until: 07/09/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/04/2001 until: 07/09/2004)
Individual managing director
  (from: 09/29/1993 until: 10/03/2001)
Ing Ľubomír Bratko
Pečnianska 29
Bratislava
  (from: 10/20/1997 until: 05/10/2000)
Štefan Farkaš
Znievská 17
Bratislava
  (from: 09/29/1993 until: 04/11/1996)
Ing. Jaroslav Strápek
Šášovská 4
Bratislava 851 06
  (from: 05/11/2000 until: 01/20/2003)
Ing. Jaroslav Strápek
Šášovská 4
Bratislava 851 06
From: 03/01/2000
  (from: 01/21/2003 until: 07/09/2004)
Ing. Milan Strieženec
Nedašovce 37
Topoľčany 956 35
  (from: 04/12/1996 until: 10/19/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ a prokuristi samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis, pričom prokuristi pripoja dodatok označujúci prokúru.
  (from: 10/04/2001 until: 07/09/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 09/29/1993 until: 10/03/2001)
Procuration: 
JUDr. Jana Gašparová
V.B. Nedožerského 180/132
Nedožery - Brezany 972 12
  (from: 10/04/2001 until: 07/09/2004)
JUDr. Iveta Stražanová
Tokajícka 20
Bratislava 821 03
  (from: 10/04/2001 until: 11/12/2003)
Capital: 
7 000 000 Sk Paid up: 7 000 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 07/09/2004)
7 000 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 01/20/2003)
Other legal facts: 
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. 254/04, Nz 25755/04 napísanej dňa 24.3.2004 notárom JUDr. Janou Horňákovou, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 27.3.2004 zlúčením so spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Cintorínska 7, 810 00 Bratislava 1, IČO: 31 667 228, zapísanou v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5998/B. Na spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. prešli všetky práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušenej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.3.2004. Súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom z obchodného registra zo dňa 2.4.2004, číslo: 600/231/71743/04/Brun. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť Bestfoods Slovakia, s.r.o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 31 359 841, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 5890/B ku dňu 10.7.2004.
  (from: 07/10/2004)
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.8.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12116
  (from: 09/29/1993 until: 07/09/2004)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 12.1.1996. Stary spis: S.r.o. 12116
  (from: 04/12/1996 until: 07/09/2004)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 4.8.1997. Stary spis: S.r.o. 12116
  (from: 10/20/1997 until: 07/09/2004)
Notárska zápisnica Nz 219/98 zo dňa 22.6.1998.
  (from: 07/09/1998 until: 07/09/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.7.1998 o prevode celého obchodného podielu.
  (from: 02/26/1999 until: 07/09/2004)
Notárska zápisnica č. N 648/99, Nz 604/99.
  (from: 09/14/1999 until: 07/09/2004)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme not. záp. Nz 48/01 napísanej dňa 26.1.2001 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 02/20/2001 until: 07/09/2004)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 612/01, Nz 612/01 napísanej dňa 28.9.2001 notárkou JUDr. Šikutovou.
  (from: 10/04/2001 until: 07/09/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2002 spolu s uznesením.
  (from: 01/21/2003 until: 07/09/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2003. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 1.7.2003 o odvolaní prokuristu.
  (from: 11/13/2003 until: 07/09/2004)
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2004.
  (from: 06/28/2004 until: 07/09/2004)
Legal successor: 
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Cintorínska 7
Bratislava 810 00
  (from: 07/10/2004)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person