Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10546/L

Business name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
  (from: 09/07/2006)
Registered seat: 
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (from: 09/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 672 297
  (from: 09/07/2006)
Date of entry: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2006)
Objects of the company: 
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb
  (from: 09/07/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
  (from: 09/07/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 09/07/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 09/07/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 09/07/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 09/07/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/07/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 09/07/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/07/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/07/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/07/2006)
dodávka elektriny
  (from: 06/26/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/29/2016)
Technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 02/14/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/14/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/2006)
Ing. Tatiana Štrbová - Chairman of the Board of Directors
Antona Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 06/18/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Alena Chudíková - Member of the Board of Directors
Janka Kráľa 5
Žilina 010 01
From: 08/01/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Miroslav Kundrík - Member of the Board of Directors
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/17/2022
  (from: 05/21/2022)
JUDr. PhDr. Matej Šimášek , PhD. - člen predstavenstva
Rázusová 2312/54
Čadca 022 01
From: 06/01/2023
  (from: 06/01/2023)
Mgr. Renáta Majchráková , MBA - člen predstavenstva
989
Svrčinovec 023 12
From: 06/01/2023
  (from: 06/01/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/2006)
Capital: 
57 312 956,66 EUR Paid up: 57 312 956,66 EUR
  (from: 02/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 1726814
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 02/27/2009)
Supervisory board: 
Lukáš Kordek
Okružná 106/59
Čadca 022 04
From: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022)
Peter Kubalík
Clementisova 1025/18
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022)
Ján Mikulaj
141
Dolný Vadičov 023 45
From: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022)
Ing. Milan Minarčík
ul. Fraňa Kráľa 893/26
Bytča 014 01
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Ing. Jozef Grapa
ul. MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Radoslav Ďuroška
262
Ochodnica 023 35
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Ing. Ľuboš Plešinger
Jedlíkova 3429/12
Žilina 010 15
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Mgr. Peter Hanus
Smreková 190/6
Rajec 015 01
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Ing. Ján Pažický
Cezpoľná 380/5
Žilina 010 14
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57 vznikla ako nástupnícka spoločnosť obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, Žilina 010 01, IČO: 36 411 256 v dôsledku rozdelenia.
  (from: 09/07/2006)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person