Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10546/L

Business name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
  (from: 09/07/2006)
Registered seat: 
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (from: 09/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 672 297
  (from: 09/07/2006)
Date of entry: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2006)
Objects of the company: 
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb
  (from: 09/07/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
  (from: 09/07/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 09/07/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 09/07/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 09/07/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 09/07/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/07/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 09/07/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/07/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/07/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/07/2006)
dodávka elektriny
  (from: 06/26/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/29/2016)
Technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 02/14/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/14/2020)
protikorózna ochrana
  (from: 09/07/2006 until: 06/28/2016)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/01/2008 until: 06/28/2016)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
  (from: 07/01/2008 until: 06/28/2016)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v prevádzke
  (from: 07/01/2008 until: 06/28/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/07/2006 until: 06/28/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/07/2006 until: 06/28/2016)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 09/07/2006 until: 06/28/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/2006)
Ing. Tatiana Štrbová - Chairman of the Board of Directors
Antona Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 06/18/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Alena Chudíková - Member of the Board of Directors
Janka Kráľa 5
Žilina 010 01
From: 08/01/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Miroslav Kundrík - Member of the Board of Directors
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/17/2022
  (from: 05/21/2022)
JUDr. PhDr. Matej Šimášek , PhD. - člen predstavenstva
Rázusová 2312/54
Čadca 022 01
From: 06/01/2023
  (from: 06/01/2023)
Mgr. Renáta Majchráková , MBA - člen predstavenstva
989
Svrčinovec 023 12
From: 06/01/2023
  (from: 06/01/2023)
Ján Dodek - člen
694
Staškov
From: 05/25/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/13/2011)
Ján Dodek - člen
694
Staškov
From: 05/25/2007 Until: 05/31/2011
  (from: 06/14/2011 until: 06/13/2011)
Mgr. Vladimír Dostál - člen
Clementisova 761/1
Kysucké Nové Mesto
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/25/2007)
Mgr. Vladimír Dostál - člen
Clementisova 761/1
Kysucké Nové Mesto
From: 09/07/2006 Until: 05/25/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/14/2010)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka
From: 09/07/2006 Until: 05/17/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka 023 04
From: 05/17/2018
  (from: 05/17/2018 until: 07/10/2019)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka 023 04
From: 05/17/2018 Until: 04/29/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka 023 04
From: 05/18/2010
  (from: 06/15/2010 until: 07/07/2014)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka 023 04
From: 05/18/2010 Until: 05/17/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka 023 04
From: 05/17/2014
  (from: 07/08/2014 until: 05/16/2018)
Jaroslav Fekula - člen
65
Radôstka 023 04
From: 05/17/2014 Until: 05/17/2018
  (from: 05/17/2018 until: 05/16/2018)
Ing. Milan Gura - člen
Rieka 2809
Čadca 022 01
From: 06/01/2011
  (from: 06/14/2011 until: 07/20/2015)
Ing. Milan Gura - člen
Rieka 2809
Čadca 022 01
From: 06/01/2011 Until: 06/01/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Ing. Milan Gura - člen
Rieka 2809
Čadca 022 01
From: 06/01/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/10/2019)
Ing. Milan Gura - člen
Rieka 2809
Čadca 022 01
From: 06/01/2015 Until: 06/01/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
PhDr. Pavol Holeštiak , PhD. - člen
Milošová 2974
Čadca 022 01
From: 06/01/2019
  (from: 07/11/2019 until: 05/31/2023)
PhDr. Pavol Holeštiak , PhD. - člen
Milošová 2974
Čadca 022 01
From: 06/01/2019 Until: 06/01/2023
  (from: 06/01/2023 until: 05/31/2023)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/14/2010)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina
From: 09/07/2006 Until: 05/17/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/17/2018
  (from: 05/17/2018 until: 05/20/2022)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/17/2018 Until: 05/17/2022
  (from: 05/21/2022 until: 05/20/2022)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/18/2010
  (from: 06/15/2010 until: 07/07/2014)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/18/2010 Until: 05/17/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/17/2014
  (from: 07/08/2014 until: 05/16/2018)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
43
Dolná Tižina 013 04
From: 05/17/2014 Until: 05/17/2018
  (from: 05/17/2018 until: 05/16/2018)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Nezvalova 614/10
Žilina-Bánová
From: 05/25/2007
  (from: 06/26/2007 until: 03/17/2011)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Nezvalova 614/10
Žilina-Bánová
From: 05/25/2007 Until: 03/01/2011
  (from: 03/18/2011 until: 03/17/2011)
Ing. Peter Nemčok , Csc. - člen
Ipeľská 22
Žilina
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/25/2007)
Ing. Peter Nemčok , Csc. - člen
Ipeľská 22
Žilina
From: 09/07/2006 Until: 03/18/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Ing. Ladislav Šimčisko - člen
785
Staškov 023 53
From: 06/01/2019
  (from: 07/11/2019 until: 05/31/2023)
Ing. Ladislav Šimčisko - člen
785
Staškov 023 53
From: 06/01/2019 Until: 06/01/2023
  (from: 06/01/2023 until: 05/31/2023)
JUDr. Peter Šimko - predseda
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/14/2010)
JUDr. Peter Šimko - predseda
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové
From: 09/07/2006 Until: 05/17/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
JUDr. Peter Šimko - predseda
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové 010 01
From: 05/18/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/05/2013)
JUDr. Peter Šimko - predseda
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové 010 01
From: 05/18/2010 Until: 04/10/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/05/2013)
JUDr. Erik Štefák - člen
Podhájska 1479/16
Martin 036 01
From: 06/01/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/31/2021)
JUDr. Erik Štefák - člen
Podhájska 1479/16
Martin 036 01
From: 06/01/2019 Until: 07/09/2021
  (from: 08/01/2021 until: 07/31/2021)
Ing. Tatiana Štrbová - predseda
Antona Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 05/17/2013
  (from: 06/06/2013 until: 05/25/2017)
Ing. Tatiana Štrbová - predseda
Antona Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 05/17/2013 Until: 05/17/2017
  (from: 05/26/2017 until: 05/25/2017)
Ing. Tatiana Štrbová - predseda
Antona Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 05/17/2017
  (from: 05/26/2017 until: 07/31/2021)
Ing. Tatiana Štrbová - predseda
Antona Bernoláka 25
Žilina 010 01
From: 05/17/2017 Until: 05/17/2021
  (from: 08/01/2021 until: 07/31/2021)
Mgr. Anton Trnovec - podpredseda predstavenstva
Chalupkova 1082/47 A
Žilina - Bytčica 010 09
From: 05/22/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/10/2019)
Mgr. Anton Trnovec - podpredseda predstavenstva
Chalupkova 1082/47 A
Žilina - Bytčica 010 09
From: 05/22/2015 Until: 05/22/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Stanislav Žilinčík - člen
Korzo 3468/18
Žilina 010 15
From: 03/02/2011
  (from: 03/18/2011 until: 07/19/2011)
Ing. Stanislav Žilinčík - podpredseda
Korzo 3468/18
Žilina 010 15
From: 03/02/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/20/2015)
Ing. Stanislav Žilinčík - podpredseda
Korzo 3468/18
Žilina 010 15
From: 03/02/2011 Until: 03/02/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/2006)
Capital: 
57 312 956,66 EUR Paid up: 57 312 956,66 EUR
  (from: 02/27/2009)
1 726 814 000 Sk Paid up: 1 726 814 000 Sk
  (from: 09/07/2006 until: 02/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 1726814
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 02/27/2009)
Number of shares: 1726814
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 09/07/2006 until: 02/26/2009)
Supervisory board: 
Lukáš Kordek
Okružná 106/59
Čadca 022 04
From: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022)
Peter Kubalík
Clementisova 1025/18
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022)
Ján Mikulaj
141
Dolný Vadičov 023 45
From: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022)
Ing. Milan Minarčík
ul. Fraňa Kráľa 893/26
Bytča 014 01
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Ing. Jozef Grapa
ul. MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Radoslav Ďuroška
262
Ochodnica 023 35
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Ing. Ľuboš Plešinger
Jedlíkova 3429/12
Žilina 010 15
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Mgr. Peter Hanus
Smreková 190/6
Rajec 015 01
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Ing. Ján Pažický
Cezpoľná 380/5
Žilina 010 14
From: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023)
Mária Barošincová
398
Stráňavy
From: 09/07/2006
  (from: 10/28/2006 until: 11/18/2010)
Mária Barošincová
398
Stráňavy
From: 09/07/2006 Until: 09/07/2010
  (from: 11/19/2010 until: 11/18/2010)
Štefan Blažek
Stred 4
Turzovka 023 54
From: 10/15/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/06/2018)
Štefan Blažek
Stred 4
Turzovka 023 54
From: 10/15/2014 Until: 10/15/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/06/2018)
Štefan Blažek
Turzovka - Stred 4
Turzovka
From: 09/07/2006
  (from: 10/28/2006 until: 11/18/2010)
Štefan Blažek
Turzovka - Stred 4
Turzovka
From: 09/07/2006 Until: 09/07/2010
  (from: 11/19/2010 until: 11/18/2010)
Štefan Blažek
Turzovka - Stred 4
Turzovka 023 54
From: 09/29/2010
  (from: 11/19/2010 until: 11/05/2014)
Štefan Blažek
Turzovka - Stred 4
Turzovka 023 54
From: 09/29/2010 Until: 09/29/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
Ing. Beata Galovičová
Platanova 15
Žilina 010 07
From: 10/15/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/06/2018)
Ing. Beata Galovičová
Platanova 15
Žilina 010 07
From: 10/15/2014 Until: 10/15/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/06/2018)
Ing. Beata Galovičová
ul. Platanova 15
Žilina 010 07
From: 09/29/2010
  (from: 11/19/2010 until: 11/05/2014)
Ing. Beata Galovičová
ul. Platanova 15
Žilina 010 07
From: 09/29/2010 Until: 09/29/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
Ing. Jozef Grapa
MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/24/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/20/2015)
Ing. Jozef Grapa
MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/24/2011 Until: 06/24/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Ing. Jozef Grapa
ul. MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/26/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/10/2019)
Ing. Jozef Grapa
ul. MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/26/2015 Until: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
JUDr. Gabriela Hamalová
Karpatská 3106/3
Žilina 010 08
From: 04/02/2011
  (from: 04/28/2011 until: 07/20/2015)
JUDr. Gabriela Hamalová
Karpatská 3106/3
Žilina 010 08
From: 04/02/2011 Until: 04/02/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Miriam Hanzelová
Radová 47
Žilina - Budatín
From: 09/07/2006
  (from: 10/28/2006 until: 11/18/2010)
Miriam Hanzelová
Radová 47
Žilina - Budatín
From: 09/07/2006 Until: 09/07/2010
  (from: 11/19/2010 until: 11/18/2010)
Ing. Ján Hartel
Komenského 1140
Kysucké N. Mesto 024 01
From: 06/26/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/10/2019)
Ing. Ján Hartel
Komenského 1140
Kysucké N. Mesto 024 01
From: 06/26/2015 Until: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Ján Hartel
Komenského 1140
Kysucké Nové Mesto
From: 05/16/2007
  (from: 06/26/2007 until: 07/19/2011)
Ing. Ján Hartel
Komenského 1140
Kysucké Nové Mesto
From: 05/16/2007 Until: 06/23/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/19/2011)
Ing. Ján Hartel
Komenského 1140
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/24/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/20/2015)
Ing. Ján Hartel
Komenského 1140
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/24/2011 Until: 06/24/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Mgr. Katarína Hollá
Rudolfa Súľovského 298/17
Rajecké Teplice 013 13
From: 06/01/2019
  (from: 07/11/2019 until: 02/06/2023)
Mgr. Katarína Hollá
Rudolfa Súľovského 298/17
Rajecké Teplice 013 13
From: 06/01/2019 Until: 11/29/2022
  (from: 02/07/2023 until: 02/06/2023)
Michal Horecký
Tulská 1684/6
Žilina
From: 05/16/2007
  (from: 06/26/2007 until: 04/27/2011)
Michal Horecký
Tulská 1684/6
Žilina
From: 05/16/2007 Until: 04/01/2011
  (from: 04/28/2011 until: 04/27/2011)
Ing. Igor Choma
Liesková 660/10
Žilina 010 09
From: 06/02/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/28/2016)
Ing. Igor Choma
Liesková 660/10
Žilina 010 09
From: 06/02/2012 Until: 06/02/2016
  (from: 06/29/2016 until: 06/28/2016)
Ing. Igor Choma
Liesková 660/10
Žilina 010 09
From: 06/03/2016
  (from: 06/29/2016 until: 01/07/2019)
Ing. Igor Choma
Liesková 660/10
Žilina 010 09
From: 06/03/2016 Until: 11/27/2018
  (from: 01/08/2019 until: 01/07/2019)
Jozef Juriš
Rakové 75/19
Žilina 010 01
From: 06/26/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/10/2019)
Jozef Juriš
Rakové 75/19
Žilina 010 01
From: 06/26/2015 Until: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Lukáš Kordek
Okružná 106/59
Čadca 022 04
From: 10/15/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/04/2022)
Lukáš Kordek
Okružná 106/59
Čadca 022 04
From: 10/15/2018 Until: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022 until: 11/04/2022)
Ing. Peter Korec
Thurzova 963/4
Bytča
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/12/2010)
Ing. Peter Korec
Thurzova 963/4
Bytča
From: 09/07/2006 Until: 06/22/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Peter Korec
Thurzova 963/4
Bytča 014 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/13/2010 until: 04/27/2011)
Ing. Peter Korec
Thurzova 963/4
Bytča 014 01
From: 06/23/2010 Until: 04/01/2011
  (from: 04/28/2011 until: 04/27/2011)
Peter Kubalík
Clementisova 1025/18
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/15/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/04/2022)
Peter Kubalík
Clementisova 1025/18
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/15/2018 Until: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022 until: 11/04/2022)
Peter Kubalík
Clementisova 1025/19
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/15/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/06/2018)
Peter Kubalík
Clementisova 1025/19
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/15/2014 Until: 10/15/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/06/2018)
Ján Mikulaj
141
Dolný Vadičov 023 45
From: 10/15/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/04/2022)
Ján Mikulaj
141
Dolný Vadičov 023 45
From: 10/15/2018 Until: 10/15/2022
  (from: 11/05/2022 until: 11/04/2022)
Miroslav Minárčik
Družstevná 1080/4
Bytča 014 01
From: 04/02/2011
  (from: 04/28/2011 until: 07/20/2015)
Miroslav Minárčik
Družstevná 1080/4
Bytča 014 01
From: 04/02/2011 Until: 04/02/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Miroslav Minárčik
ul. Fraňa Kráľa 893/26
Bytča 014 01
From: 06/26/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/10/2019)
Miroslav Minárčik
ul. Fraňa Kráľa 893/26
Bytča 014 01
From: 06/26/2015 Until: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ondrej Minárik
ul. Jána Kollára 2454
Čadca 022 01
From: 09/29/2010
  (from: 11/19/2010 until: 11/05/2014)
Ondrej Minárik
ul. Jána Kollára 2454
Čadca 022 01
From: 09/29/2010 Until: 09/29/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
Ing. Bc. Milan Očko
Ul. ČSA 1302/5
Kysucké Nové Mesto
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/25/2007)
Ing. Bc. Milan Očko
Ul. ČSA 1302/5
Kysucké Nové Mesto
From: 09/07/2006 Until: 05/14/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Ing. Dušan Petrík
Nám. gen. M. R. Štefánika 898/3
Žilina 010 01
From: 04/02/2011
  (from: 04/28/2011 until: 06/20/2012)
Ing. Dušan Petrík
Nám. gen. M. R. Štefánika 898/3
Žilina 010 01
From: 04/02/2011 Until: 05/02/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Jozef Pohančeník
Hurbanova 2289
Čadca
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/25/2007)
Ing. Jozef Pohančeník
Hurbanova 2289
Čadca
From: 09/07/2006 Until: 05/14/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/12/2010)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec
From: 09/07/2006 Until: 06/22/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec 015 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/07/2014)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec 015 01
From: 06/23/2010 Until: 06/23/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec 015 01
From: 06/24/2014
  (from: 07/08/2014 until: 06/12/2018)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec 015 01
From: 06/24/2014 Until: 06/24/2018
  (from: 06/13/2018 until: 06/12/2018)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec 015 01
From: 06/24/2018
  (from: 06/13/2018 until: 07/10/2019)
Ing. Ján Rybárik
Švermova 1108/8
Rajec 015 01
From: 06/24/2018 Until: 05/31/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Marián Sliviak
Májová 285/12
Lietavská Lúčka
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/25/2007)
Ing. Marián Sliviak
Májová 285/12
Lietavská Lúčka
From: 09/07/2006 Until: 05/14/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Ing. Ján Slota
Horný Val 30/10
Žilina
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/25/2007)
Ing. Ján Slota
Horný Val 30/10
Žilina
From: 09/07/2006 Until: 05/14/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
JUDr. Martin Valky
Trnavská 1355/4
Žilina
From: 05/16/2007
  (from: 06/26/2007 until: 04/27/2011)
JUDr. Martin Valky
Trnavská 1355/4
Žilina
From: 05/16/2007 Until: 04/01/2011
  (from: 04/28/2011 until: 04/27/2011)
Ing. Jozef Vražel
Dukelských hrdinov 2660
Čadca
From: 05/16/2007
  (from: 06/26/2007 until: 07/19/2011)
Ing. Jozef Vražel
Dukelských hrdinov 2660
Čadca
From: 05/16/2007 Until: 06/23/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/19/2011)
Mgr. Peter Fiabáne
Saleziánska 2618/1
Žilina 010 01
From: 06/26/2019 Until: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023 until: 06/26/2023)
Bc. Jozef Juriš
Rakové 75/19
Žilina 010 01
From: 06/26/2019 Until: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023 until: 06/26/2023)
Ing. Miroslav Minárčik
ul. Fraňa Kráľa 893/26
Bytča 014 01
From: 06/26/2019 Until: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023 until: 06/26/2023)
Ing. Jozef Grapa
ul. MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/26/2019 Until: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023 until: 06/26/2023)
Radoslav Ďuroška
262
Ochodnica 023 35
From: 06/26/2019 Until: 06/26/2023
  (from: 06/27/2023 until: 06/26/2023)
Mgr. Peter Fiabáne
Saleziánska 2618/1
Žilina 010 01
From: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 06/26/2023)
Bc. Jozef Juriš
Rakové 75/19
Žilina 010 01
From: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 06/26/2023)
Ing. Miroslav Minárčik
ul. Fraňa Kráľa 893/26
Bytča 014 01
From: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 06/26/2023)
Ing. Jozef Grapa
ul. MUDr. Hálku 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 06/26/2023)
Radoslav Ďuroška
262
Ochodnica 023 35
From: 06/26/2019
  (from: 07/11/2019 until: 06/26/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57 vznikla ako nástupnícka spoločnosť obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, Žilina 010 01, IČO: 36 411 256 v dôsledku rozdelenia.
  (from: 09/07/2006)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person