Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10543/L

Business name: 
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 09/07/2006)
Registered seat: 
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (from: 09/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 672 084
  (from: 09/07/2006)
Date of entry: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2006)
Objects of the company: 
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 09/07/2006)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 09/07/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
  (from: 09/07/2006)
protikorózna ochrana
  (from: 09/07/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 09/07/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
technické testovanie meranie a analýzy
  (from: 09/07/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 09/07/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 09/07/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/07/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 09/07/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/07/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/07/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/30/2006)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 11/30/2006)
dodávka a predaj elektriny
  (from: 12/04/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/2006)
MVDr. Rastislav Zábronský - Chairman of the Board of Directors
Viliama Žingora 11480/101
Martin 036 01
From: 10/24/2020
  (from: 11/27/2020)
Ondrej Výbošťok - Member of the Board of Directors
Turčiansky Peter 92
Turčiansky Peter 038 41
From: 12/17/2021
  (from: 01/25/2022)
Ing. Xénia Frkáňová - Vice-chairman of the Board of Directors
Dražkovce 227
Dražkovce 038 02
From: 04/06/2022
  (from: 05/03/2022)
Ing. František Kamenišťák - Member of the Board of Directors
ul. Hrdinov SNP 21A
Martin 036 01
From: 03/16/2023
  (from: 04/29/2023)
Ing. Jozef Krištoffy - Member of the Board of Directors
Jilemnického 3998/27
Martin 036 01
From: 07/28/2023
  (from: 08/19/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/2006)
Capital: 
24 997 413,59 EUR Paid up: 24 997 413,59 EUR
  (from: 05/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 753161
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 05/12/2009)
Supervisory board: 
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 06/25/2019
  (from: 08/28/2019)
Ivan Korbeľ
Bystrička 89
Bystrička 036 01
From: 10/28/2020
  (from: 11/27/2020)
Mgr. Peter Babej
Diaková 77
Diaková 038 02
From: 10/28/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Peter Majko
Necpaly 305
Necpaly 038 12
From: 11/25/2020
  (from: 12/11/2020)
Oto Melišík
Sv. Cyrila a Metoda 3439/30
Vrútky 038 61
From: 09/29/2022
  (from: 12/06/2022)
Ján Beťák
Hôrky 427/34
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 12/13/2022
  (from: 12/28/2022)
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová , MPH, MHA
Halašova 1230/20
Martin 036 01
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
Mgr. Marcela Amchová
V. Šípoša 9910/14
Martin 036 01
From: 06/22/2023
  (from: 08/19/2023)
PaedDr. Tomáš Zanovit
Záturčianska 11197/117
Martin 036 01
From: 06/22/2023
  (from: 08/19/2023)
Ing. Miroslava Sumková
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
Ing. Peter Turčány
Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
ThDr. Marián Krivuš
Horná Kružná 2736/18
Vrútky 038 61
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256, ktorá bola rozdelená.
  (from: 09/07/2006)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 05.05.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou TURVOD-MH, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 45 950 661 ako zrušovanou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TURVOD-MH, s.r.o.
  (from: 05/29/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/29/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TURVOD-MH, s.r.o. 45950661 ,
Kuzmányho
25
  (from: 05/29/2014)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person