Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10543/L

Business name: 
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 09/07/2006)
Registered seat: 
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (from: 09/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 672 084
  (from: 09/07/2006)
Date of entry: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2006)
Objects of the company: 
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 09/07/2006)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 09/07/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
  (from: 09/07/2006)
protikorózna ochrana
  (from: 09/07/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 09/07/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
technické testovanie meranie a analýzy
  (from: 09/07/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 09/07/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 09/07/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/07/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 09/07/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/07/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/07/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/30/2006)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 11/30/2006)
dodávka a predaj elektriny
  (from: 12/04/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/2006)
MVDr. Rastislav Zábronský - Chairman of the Board of Directors
Viliama Žingora 11480/101
Martin 036 01
From: 10/24/2020
  (from: 11/27/2020)
Ondrej Výbošťok - Member of the Board of Directors
Turčiansky Peter 92
Turčiansky Peter 038 41
From: 12/17/2021
  (from: 01/25/2022)
Ing. Xénia Frkáňová - Vice-chairman of the Board of Directors
Dražkovce 227
Dražkovce 038 02
From: 04/06/2022
  (from: 05/03/2022)
Ing. František Kamenišťák - Member of the Board of Directors
ul. Hrdinov SNP 21A
Martin 036 01
From: 03/16/2023
  (from: 04/29/2023)
Ing. Jozef Krištoffy - Member of the Board of Directors
Jilemnického 3998/27
Martin 036 01
From: 07/28/2023
  (from: 08/19/2023)
Ing. Miroslav Blahušiak
Černík - Turany 41
Turany 038 53
From: 09/25/2015
  (from: 11/13/2015 until: 07/09/2019)
Ing. Miroslav Blahušiak
Černík - Turany 41
Turany 038 53
From: 09/25/2015 Until: 06/13/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Ing. Marián Bunganič - člen predstavenstva
Košťany nad Turcom 330
Košťany nad Turcom 038 41
From: 02/07/2020
  (from: 03/06/2020 until: 11/22/2021)
Ing. Marián Bunganič - člen predstavenstva
Košťany nad Turcom 330
Košťany nad Turcom 038 41
From: 02/07/2020 Until: 10/29/2021
  (from: 11/23/2021 until: 11/22/2021)
Ing. Miroslav Čelinský - člen
Jilemnického 3999/31
Martin
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 05/11/2009)
Ing. Miroslav Čelinský - člen
Jilemnického 3999/31
Martin
From: 09/07/2006 Until: 02/12/2009
  (from: 05/12/2009 until: 05/11/2009)
Ing. Xénia Frkáňová - Member of the Board of Directors
Dražkovce 227
Dražkovce 038 02
From: 10/20/2021
  (from: 11/05/2021 until: 05/02/2022)
Ing. Xénia Frkáňová - Member of the Board of Directors
Dražkovce 227
Dražkovce 038 02
From: 10/20/2021 Until: 04/06/2022
  (from: 05/03/2022 until: 05/02/2022)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 10/22/2010)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
From: 09/07/2006 Until: 09/07/2010
  (from: 10/23/2010 until: 10/22/2010)
Ing. Alena Grísová - člen
Janka Kráľa 9373/5
Žilina 010 01
From: 10/24/2012
  (from: 12/06/2012 until: 11/06/2013)
Bc. Martin Hudec - člen predstavenstva
Ondreja Plachého 9947/84
Martin 036 01
From: 12/19/2014
  (from: 01/17/2015 until: 03/29/2017)
Bc. Martin Hudec - člen predstavenstva
Ondreja Plachého 9947/84
Martin 036 01
From: 12/19/2014 Until: 02/01/2017
  (from: 03/30/2017 until: 03/29/2017)
Ing. Alena Chudíková - člen
Janka Kráľa 8373/5
Žilina 010 01
From: 10/24/2012
  (from: 11/07/2013 until: 11/15/2016)
Ing. Alena Chudíková - člen
Janka Kráľa 8373/5
Žilina 010 01
From: 10/24/2012 Until: 10/25/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/15/2016)
Ing. Alena Chudíková - podpredseda
Janka Kráľa 8373/5
Žilina 010 01
From: 10/25/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/26/2020)
Ing. Alena Chudíková - podpredseda
Janka Kráľa 8373/5
Žilina 010 01
From: 10/25/2016 Until: 10/25/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Ing. Alena Chudíková - Vice-chairman of the Board of Directors
Janka Kráľa 8373/5
Žilina 010 01
From: 10/26/2020
  (from: 11/27/2020 until: 08/06/2021)
Ing. Alena Chudíková - Vice-chairman of the Board of Directors
Janka Kráľa 8373/5
Žilina 010 01
From: 10/26/2020 Until: 07/31/2021
  (from: 08/07/2021 until: 08/06/2021)
Mgr. Martin Kalnický - člen predstavenstva
D. Michaelliho 3933/4
Martin 036 01
From: 02/02/2017
  (from: 03/30/2017 until: 10/01/2019)
Mgr. Martin Kalnický - člen predstavenstva
D. Michaelliho 3933/4
Martin 036 01
From: 02/02/2017 Until: 09/05/2019
  (from: 10/02/2019 until: 10/01/2019)
Ing. František Kamenišťák - člen predstavenstva
ul. Hrdinov SNP 21A
Martin 036 01
From: 02/27/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2019)
Ing. František Kamenišťák - člen predstavenstva
ul. Hrdinov SNP 21A
Martin 036 01
From: 02/27/2015 Until: 02/27/2019
  (from: 04/09/2019 until: 04/08/2019)
Ing. František Kamenišťák - člen predstavenstva
ul. Hrdinov SNP 21A
Martin 036 01
From: 02/28/2019
  (from: 04/09/2019 until: 04/28/2023)
Ing. František Kamenišťák - člen predstavenstva
ul. Hrdinov SNP 21A
Martin 036 01
From: 02/28/2019 Until: 02/28/2023
  (from: 04/29/2023 until: 04/28/2023)
Ing. Ján Kmeť - člen
B. Němcovej 4034/1
Martin 036 01
From: 04/20/2012
  (from: 05/30/2012 until: 12/05/2012)
Ing. Ján Kmeť - člen
B. Němcovej 4034/1
Martin 036 01
From: 04/20/2012 Until: 11/12/2012
  (from: 12/06/2012 until: 12/05/2012)
Ing. Ján Kmeť - podpredseda
B. Němcovej 4034/1
Martin 036 01
From: 11/12/2012
  (from: 12/06/2012 until: 04/08/2015)
Ing. Ján Kmeť - podpredseda
B. Němcovej 4034/1
Martin 036 01
From: 11/12/2012 Until: 02/12/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
Ing. Milan Kolimár
Priehradná 2
Martin 036 08
From: 07/17/2009
  (from: 07/25/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Milan Kolimár
Priehradná 2
Martin 036 08
From: 07/17/2009 Until: 07/27/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Milan Kolimár - člen
Priehradná 2
Martin
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/22/2007)
Ing. Milan Kolimár - člen
Priehradná 2
Martin
From: 09/07/2006 Until: 04/27/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Milan Kolimár - podpredseda
Priehradná 2
Martin 036 08
From: 07/27/2009
  (from: 09/05/2009 until: 07/27/2012)
Ing. Milan Kolimár - podpredseda
Priehradná 2
Martin 036 08
From: 07/27/2009 Until: 06/03/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Ľubomír Krupinský - člen
Hrabiny 299/299
Lipovec
From: 09/07/2006
  (from: 06/23/2007 until: 08/20/2008)
Ing. Ľubomír Krupinský - člen
Hrabiny 299/299
Lipovec
From: 09/07/2006 Until: 07/30/2008
  (from: 08/21/2008 until: 08/20/2008)
Ing. Ľubomír Krupinský - člen
Makovického 36/30
Martin
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/22/2007)
Ing. Eduard Lindner
Priehradná 4
Martin 036 80
From: 08/26/2011
  (from: 10/11/2011 until: 01/16/2015)
Ing. Eduard Lindner
Priehradná 4
Martin 036 80
From: 08/26/2011 Until: 12/19/2014
  (from: 01/17/2015 until: 01/16/2015)
Ing. Eduard Lindner - člen
Priehradná 4
Martin
From: 04/27/2007
  (from: 06/23/2007 until: 10/10/2011)
Ing. Eduard Lindner - člen
Priehradná 4
Martin
From: 04/27/2007 Until: 08/26/2011
  (from: 10/11/2011 until: 10/10/2011)
JUDr. Jozef Petráš , CSc. - člen
29. augusta 13
Sučany 038 52
From: 03/09/2009
  (from: 05/12/2009 until: 07/12/2013)
JUDr. Jozef Petráš , CSc. - člen
29. augusta 13
Sučany 038 52
From: 03/09/2009 Until: 03/09/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
JUDr. Jozef Petráš , CSc. - člen
29.augusta 13
Sučany 038 52
From: 06/28/2013
  (from: 07/13/2013 until: 11/12/2015)
JUDr. Jozef Petráš , CSc. - člen
29.augusta 13
Sučany 038 52
From: 06/28/2013 Until: 09/25/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Ing. Milan Rybár - predseda
Hviezdoslavova 610/9
Sučany
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 05/11/2009)
Ing. Milan Rybár - predseda
Hviezdoslavova 610/9
Sučany
From: 09/07/2006 Until: 03/09/2009
  (from: 05/12/2009 until: 05/11/2009)
Ing. Jozef Vozár - člen
I. ČSL. Brigády 3255/42
Vrútky 038 61
From: 09/17/2010
  (from: 10/23/2010 until: 05/29/2012)
Ing. Jozef Vozár - člen
I. ČSL. Brigády 3255/42
Vrútky 038 61
From: 09/17/2010 Until: 04/20/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
MVDr. Rastislav Zábronský - člen
Kolónia Hviezda 10637/118
Martin 036 08
From: 09/20/2012
  (from: 11/27/2012 until: 12/05/2012)
MVDr. Rastislav Zábronský - člen
Kolónia Hviezda 10637/118
Martin 036 08
From: 09/20/2012 Until: 10/22/2012
  (from: 12/06/2012 until: 12/05/2012)
MVDr. Rastislav Zábronský - člen
Ul. Boženy Nemcovej 3
Martin 036 01
From: 07/30/2008
  (from: 08/21/2008 until: 09/04/2009)
MVDr. Rastislav Zábronský - člen
Ul. Boženy Nemcovej 3
Martin 036 01
From: 07/30/2008 Until: 07/27/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda
Boženy Nemcovej 3
Martin 036 01
From: 07/27/2009
  (from: 09/05/2009 until: 07/08/2010)
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda
Kolónia Hviezda 10 637/118
Martin 8 036 08
From: 07/27/2009
  (from: 07/09/2010 until: 11/26/2012)
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda
Kolónia Hviezda 10 637/118
Martin 8 036 08
From: 07/27/2009 Until: 09/20/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/26/2012)
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda
Kolónia Hviezda 10637/118
Martin 036 08
From: 10/22/2012
  (from: 12/06/2012 until: 11/15/2016)
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda
Kolónia Hviezda 10637/118
Martin 036 08
From: 10/22/2012 Until: 10/23/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/15/2016)
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda
Viliama Žingora 11480/101
Martin 036 01
From: 10/23/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/26/2020)
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda
Viliama Žingora 11480/101
Martin 036 01
From: 10/23/2016 Until: 10/23/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová , MPH, MHA - člen predstavenstva
Halašova 1230/20
Martin 036 01
From: 09/06/2019 Until: 06/19/2023
  (from: 08/19/2023 until: 08/18/2023)
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová , MPH, MHA - člen predstavenstva
Halašova 1230/20
Martin 036 01
From: 09/06/2019
  (from: 10/02/2019 until: 08/18/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/2006)
Capital: 
24 997 413,59 EUR Paid up: 24 997 413,59 EUR
  (from: 05/12/2009)
753 161 000 Sk Paid up: 753 161 000 Sk
  (from: 09/07/2006 until: 05/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 753161
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 753161
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 09/07/2006 until: 05/11/2009)
Supervisory board: 
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 06/25/2019
  (from: 08/28/2019)
Ivan Korbeľ
Bystrička 89
Bystrička 036 01
From: 10/28/2020
  (from: 11/27/2020)
Mgr. Peter Babej
Diaková 77
Diaková 038 02
From: 10/28/2020
  (from: 11/27/2020)
Ing. Peter Majko
Necpaly 305
Necpaly 038 12
From: 11/25/2020
  (from: 12/11/2020)
Oto Melišík
Sv. Cyrila a Metoda 3439/30
Vrútky 038 61
From: 09/29/2022
  (from: 12/06/2022)
Ján Beťák
Hôrky 427/34
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 12/13/2022
  (from: 12/28/2022)
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová , MPH, MHA
Halašova 1230/20
Martin 036 01
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
Mgr. Marcela Amchová
V. Šípoša 9910/14
Martin 036 01
From: 06/22/2023
  (from: 08/19/2023)
PaedDr. Tomáš Zanovit
Záturčianska 11197/117
Martin 036 01
From: 06/22/2023
  (from: 08/19/2023)
Ing. Miroslava Sumková
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
Ing. Peter Turčány
Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
ThDr. Marián Krivuš
Horná Kružná 2736/18
Vrútky 038 61
From: 06/26/2023
  (from: 08/19/2023)
Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/08/2011
  (from: 08/05/2011 until: 07/24/2014)
Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/08/2011 Until: 06/08/2014
  (from: 07/25/2014 until: 07/24/2014)
Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/18/2014
  (from: 07/25/2014 until: 07/24/2017)
Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/18/2014 Until: 06/19/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/24/2017)
Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/19/2017
  (from: 07/25/2017 until: 08/04/2021)
Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/19/2017 Until: 06/19/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/04/2021)
Ing. Stanislav Bernát
J. Fraňa 6
Martin
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/22/2007)
Ing. Stanislav Bernát
J. Fraňa 6
Martin
From: 09/07/2006 Until: 04/03/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ján Beťák
144
Kláštor pod Znievom
From: 09/07/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/13/2009)
Ján Beťák
144
Kláštor pod Znievom
From: 09/07/2006 Until: 09/24/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/13/2009)
Ján Beťák
144
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 09/24/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/26/2012)
Ján Beťák
144
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 09/24/2009 Until: 09/26/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/26/2012)
Ján Beťák
Hôrky 427/34
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 12/15/2018
  (from: 01/05/2019 until: 12/05/2022)
Ján Beťák
Hôrky 427/34
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 12/15/2018 Until: 09/28/2022
  (from: 12/06/2022 until: 12/05/2022)
Ján Beťák
Kláštor pod Znievom 144
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 09/26/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/12/2015)
Ján Beťák
Kláštor pod Znievom 144
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 09/26/2012 Until: 09/22/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Ján Beťák
Kláštor pod Znievom 144
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 09/22/2015
  (from: 11/13/2015 until: 10/16/2018)
Ján Beťák
Kláštor pod Znievom 144
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 09/22/2015 Until: 09/25/2018
  (from: 10/17/2018 until: 10/16/2018)
Ján Brodenec
Sklabiňa 31
Sklabiňa 038 03
From: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 08/04/2011)
Ján Brodenec
Sklabiňa 31
Sklabiňa 038 03
From: 06/03/2010 Until: 06/08/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Ing. Marián Buocik
Jilemnického 13/19
Martin 036 01
From: 05/28/2008
  (from: 07/10/2008 until: 08/04/2011)
Ing. Marián Buocik
Jilemnického 13/19
Martin 036 01
From: 05/28/2008 Until: 06/08/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Ing. Miroslav Búrik
M. Dullu 46/69
Martin
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 01/10/2007)
Ing. Miroslav Búrik
M. Dullu 46/69
Martin
From: 09/07/2006 Until: 11/27/2006
  (from: 01/11/2007 until: 01/10/2007)
Arpád Čejka
I. československej brigády 3240/11
Vrútky 038 61
From: 09/29/2022
  (from: 12/06/2022 until: 12/27/2022)
Arpád Čejka
I. československej brigády 3240/11
Vrútky 038 61
From: 09/29/2022 Until: 11/30/2022
  (from: 12/28/2022 until: 12/27/2022)
Jaroslav Fidrik
ul. Mládeže 507/1
Turčianske Teplice 039 01
From: 03/19/2015
  (from: 04/10/2015 until: 08/27/2019)
Jaroslav Fidrik
ul. Mládeže 507/1
Turčianske Teplice 039 01
From: 03/19/2015 Until: 06/24/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
MUDr. Igor Homola
M. R. Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/08/2011
  (from: 08/05/2011 until: 07/24/2014)
MUDr. Igor Homola
M. R. Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/08/2011 Until: 06/08/2014
  (from: 07/25/2014 until: 07/24/2014)
MUDr. Igor Homola , PhD.
M. R. Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/18/2014
  (from: 07/25/2014 until: 07/24/2017)
MUDr. Igor Homola , PhD.
M. R. Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/18/2014 Until: 06/19/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/24/2017)
MUDr. Igor Homola , PhD.
M.R.Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/19/2017
  (from: 07/25/2017 until: 08/04/2021)
MUDr. Igor Homola , PhD.
M.R.Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/19/2017 Until: 06/19/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/04/2021)
Mgr. art. Andrej Hrnčiar
Gorkého 12
Martin
From: 04/03/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/09/2007)
Mgr. art. Andrej Hrnčiar
Gorkého 12
Martin
From: 04/03/2007 Until: 06/18/2007
  (from: 07/10/2007 until: 07/09/2007)
Pavol Hupka
Medňanského 4
Martin
From: 11/27/2006
  (from: 01/11/2007 until: 06/22/2007)
Pavol Hupka
Medňanského 4
Martin
From: 11/27/2006 Until: 04/03/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Anna Jackulíková
529
Bystrička 038 04
From: 06/13/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/24/2009)
Anna Jackulíková
529
Bystrička 038 04
From: 06/13/2008 Until: 07/13/2009
  (from: 07/25/2009 until: 07/24/2009)
Zdenka Kellerová
Hoskorná 67
Lipovec
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/08/2010)
Zdenka Kellerová
Hoskorná 67
Lipovec
From: 09/07/2006 Until: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Zdenka Kellerová
Hoskorná 67
Lipovec 038 61
From: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/12/2013)
Zdenka Kellerová
Hoskorná 67
Lipovec 038 61
From: 06/03/2010 Until: 06/03/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Zdenka Kellerová
Hoskorná 67
Lipovec 038 61
From: 06/04/2013
  (from: 07/13/2013 until: 11/14/2017)
Zdenka Kellerová
Hoskorná 67
Lipovec 038 61
From: 06/04/2013 Until: 10/11/2017
  (from: 11/15/2017 until: 11/14/2017)
Ivan Korbeľ
89
Bystrička 038 04
From: 09/24/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/26/2012)
Ivan Korbeľ
89
Bystrička 038 04
From: 09/24/2009 Until: 09/26/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/26/2012)
Ivan Korbeľ
Bystrička 89
Bystrička 036 01
From: 10/27/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/26/2020)
Ivan Korbeľ
Bystrička 89
Bystrička 036 01
From: 10/27/2016 Until: 10/27/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Libuša Kováčiková
48
Belá - Dulice 038 11
From: 07/02/2010
  (from: 09/22/2010 until: 08/28/2013)
Libuša Kováčiková
48
Belá - Dulice 038 11
From: 07/02/2010 Until: 07/02/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Roman Kusý
Čajkovského 12/34
Martin-Priekopa
From: 09/07/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/13/2009)
Roman Kusý
Čajkovského 12/34
Martin-Priekopa
From: 09/07/2006 Until: 09/24/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/13/2009)
Ing. Miroslav Lamoš
Turčianske Kľačany 196
Turčianske Kľačany 038 61
From: 10/12/2017
  (from: 11/15/2017 until: 08/27/2019)
Ing. Miroslav Lamoš
Turčianske Kľačany 196
Turčianske Kľačany 038 61
From: 10/12/2017 Until: 06/24/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Martin Lechan
Jilemnického 39
Martin
From: 04/03/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/08/2010)
Martin Lechan
Jilemnického 39
Martin
From: 04/03/2007 Until: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Martin Lechan
Jilemnického 39
Martin 036 01
From: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 08/04/2011)
Martin Lechan
Jilemnického 39
Martin 036 01
From: 06/03/2010 Until: 06/08/2011
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
Ing. Ľubomír Lettrich
Dubové 18
Dubové 038 23
From: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 07/10/2019)
Ing. Ľubomír Lettrich
Dubové 18
Dubové 038 23
From: 05/31/2016 Until: 06/21/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Peter Majka
305
Necpaly
From: 06/18/2007
  (from: 07/10/2007 until: 07/01/2008)
Ing. Peter Majko
305
Necpaly
From: 06/18/2007
  (from: 07/02/2008 until: 07/08/2010)
Ing. Peter Majko
305
Necpaly
From: 06/18/2007 Until: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Ing. Peter Majko
305
Necpaly 038 12
From: 06/04/2013
  (from: 07/13/2013 until: 08/01/2016)
Ing. Peter Majko
305
Necpaly 038 12
From: 06/04/2013 Until: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/01/2016)
Ing. Peter Majko
Necpaly 305
Necpaly 038 12
From: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/12/2013)
Ing. Peter Majko
Necpaly 305
Necpaly 038 12
From: 06/03/2010 Until: 06/03/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Ing. Peter Majko
Necpaly 305
Necpaly 038 12
From: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 12/10/2020)
Ing. Peter Majko
Necpaly 305
Necpaly 038 12
From: 05/31/2016 Until: 05/31/2020
  (from: 12/11/2020 until: 12/10/2020)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin 036 01
From: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/12/2013)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin 036 01
From: 06/03/2010 Until: 06/03/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin 036 01
From: 06/04/2013
  (from: 07/13/2013 until: 08/01/2016)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin 036 01
From: 06/04/2013 Until: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/01/2016)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin 036 01
From: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/27/2019)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin 036 01
From: 05/31/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Ing. Milan Malík
Ul. R. Viesta 7020/107
Martin
From: 06/18/2007
  (from: 07/10/2007 until: 07/08/2010)
Ing. Milan Malík
Ul. R. Viesta 7020/107
Martin
From: 06/18/2007 Until: 06/03/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Dana Masláková
Štúrova 265/15
Krpeľany 038 54
From: 07/18/2013
  (from: 08/29/2013 until: 11/15/2016)
Dana Masláková
Štúrova 265/15
Krpeľany 038 54
From: 07/18/2013 Until: 10/27/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/15/2016)
Ing. Miroslav Mazúr
Fínska 2530/22
Vrútky 038 61
From: 05/28/2008
  (from: 07/02/2008 until: 12/05/2012)
Ing. Miroslav Mazúr
Fínska 2530/22
Vrútky 038 61
From: 05/28/2008 Until: 10/24/2012
  (from: 12/06/2012 until: 12/05/2012)
Ing. Miroslav Mazúr
Fínska 2530/22
Vrútky 038 61
From: 10/24/2012
  (from: 12/06/2012 until: 08/01/2016)
Ing. Miroslav Mazúr
Fínska 2530/22
Vrútky 038 61
From: 10/24/2012 Until: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/01/2016)
Ing. Miroslav Mazúr
Fínska 2530/22
Vrútky 038 61
From: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/27/2019)
Ing. Miroslav Mazúr
Fínska 2530/22
Vrútky 038 61
From: 05/31/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Oto Melišík
Cyrila a Metoda 30
Vrútky 038 61
From: 09/26/2018
  (from: 10/17/2018 until: 12/05/2022)
Oto Melišík
Cyrila a Metoda 30
Vrútky 038 61
From: 09/26/2018 Until: 09/28/2022
  (from: 12/06/2022 until: 12/05/2022)
Ing. Peter Mojtek
Starý rad 338
Mošovce 038 21
From: 06/08/2011
  (from: 08/05/2011 until: 07/24/2014)
Ing. Peter Mojtek
Starý rad 338
Mošovce 038 21
From: 06/08/2011 Until: 06/08/2014
  (from: 07/25/2014 until: 07/24/2014)
Ing. Peter Mojtek
Starý rad 338
Mošovce 038 21
From: 06/18/2014
  (from: 07/25/2014 until: 08/01/2016)
Ing. Peter Mojtek
Starý rad 338
Mošovce 038 21
From: 06/18/2014 Until: 05/31/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/01/2016)
Ing. Iveta Ouzká
Murgašova 16
Martin
From: 09/07/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/13/2009)
Ing. Iveta Ouzká
Murgašova 16
Martin
From: 09/07/2006 Until: 09/24/2009
  (from: 11/14/2009 until: 11/13/2009)
Ing. Iveta Ouzká
Murgašova 16
Martin 036 01
From: 09/24/2009
  (from: 11/14/2009 until: 09/21/2010)
Ing. Iveta Ouzká
Murgašova 16
Martin 036 01
From: 09/24/2009 Until: 07/01/2010
  (from: 09/22/2010 until: 09/21/2010)
Ján Pavlík
Na Kračiny 132/10
Turčianske Teplice 039 01
From: 07/10/2010
  (from: 09/22/2010 until: 08/28/2013)
Ján Pavlík
Na Kračiny 132/10
Turčianske Teplice 039 01
From: 07/10/2010 Until: 07/10/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Ján Pavlík
Na Kračiny 132/10
Turčianske Teplice 039 01
From: 07/18/2013
  (from: 08/29/2013 until: 11/15/2016)
Ján Pavlík
Na Kračiny 132/10
Turčianske Teplice 039 01
From: 07/18/2013 Until: 10/27/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/15/2016)
Ján Pavlík
Na Kračiny 132/10
Turčianske Teplice 039 01
From: 10/27/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/26/2020)
Ján Pavlík
Na Kračiny 132/10
Turčianske Teplice 039 01
From: 10/27/2016 Until: 10/27/2020
  (from: 11/27/2020 until: 11/26/2020)
Marián Pinčiar
Dušana Makovického 4/23
Martin 036 01
From: 09/24/2009
  (from: 11/14/2009 until: 09/21/2010)
Marián Pinčiar
Dušana Makovického 4/23
Martin 036 01
From: 09/24/2009 Until: 07/09/2010
  (from: 09/22/2010 until: 09/21/2010)
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 09/26/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/12/2015)
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 09/26/2012 Until: 09/22/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 09/22/2015
  (from: 11/13/2015 until: 10/16/2018)
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 09/22/2015 Until: 09/25/2018
  (from: 10/17/2018 until: 10/16/2018)
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 09/26/2018
  (from: 10/17/2018 until: 01/04/2019)
Martin Rybár
Meškalská 2
Sučany 038 52
From: 09/26/2018 Until: 12/14/2018
  (from: 01/05/2019 until: 01/04/2019)
Mgr. Michal Sygút
Slobody 299/51
Turčianske Teplice 039 01
From: 05/28/2008
  (from: 07/02/2008 until: 12/05/2012)
Mgr. Michal Sygút
Slobody 299/51
Turčianske Teplice 039 01
From: 05/28/2008 Until: 10/24/2012
  (from: 12/06/2012 until: 12/05/2012)
Mgr. Michal Sygút
Slobody 299/51
Turčianske Teplice 039 01
From: 10/24/2012
  (from: 12/06/2012 until: 04/09/2015)
Mgr. Michal Sygút
Slobody 299/51
Turčianske Teplice 039 01
From: 10/24/2012 Until: 03/19/2015
  (from: 04/10/2015 until: 04/09/2015)
Ing. Vladimír Šišan
Hôrky 154
Kláštor pod Znievom
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/09/2007)
Ing. Vladimír Šišan
Hôrky 154
Kláštor pod Znievom
From: 09/07/2006 Until: 06/18/2007
  (from: 07/10/2007 until: 07/09/2007)
Ing. Jozef Turčány
Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/01/2008)
Ing. Jozef Turčány
Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice
From: 09/07/2006 Until: 05/28/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Ján Žirko
Krčméryho 107
Mošovce
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/24/2009)
Ing. Ján Žirko
Krčméryho 107
Mošovce
From: 09/07/2006 Until: 06/17/2009
  (from: 07/25/2009 until: 07/24/2009)
Mgr. Branislav Zacharides
Smreková 2135/1A
Vrútky 038 61
From: 06/25/2019 Until: 06/25/2023
  (from: 08/19/2023 until: 08/18/2023)
Mgr. Branislav Zacharides
Smreková 2135/1A
Vrútky 038 61
From: 06/25/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/18/2023)
Mgr. Igor Hus
Odbojárov 698/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/25/2019 Until: 06/25/2023
  (from: 08/19/2023 until: 08/18/2023)
Mgr. Igor Hus
Odbojárov 698/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/25/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/18/2023)
Ing. Miroslava Sumková
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 06/25/2019 Until: 06/25/2023
  (from: 08/19/2023 until: 08/18/2023)
Ing. Miroslava Sumková
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 06/25/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/18/2023)
Ing. Rudolf Kollár
Nekrasova 4898/1
Martin 036 01
From: 06/25/2019 Until: 06/25/2023
  (from: 08/19/2023 until: 08/18/2023)
Ing. Rudolf Kollár
Nekrasova 4898/1
Martin 036 01
From: 06/25/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/18/2023)
PhDr. Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/23/2021 Until: 06/21/2023
  (from: 08/19/2023 until: 08/18/2023)
MUDr. Igor Homola , PhD.
M.R.Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/23/2021 Until: 06/21/2023
  (from: 08/19/2023 until: 08/18/2023)
PhDr. Tibor Adamko
Rázusova 9
Martin 036 01
From: 06/23/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/18/2023)
MUDr. Igor Homola , PhD.
M.R.Štefánika 1051/80
Martin 036 01
From: 06/23/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/18/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256, ktorá bola rozdelená.
  (from: 09/07/2006)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 05.05.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou TURVOD-MH, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 45 950 661 ako zrušovanou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TURVOD-MH, s.r.o.
  (from: 05/29/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/29/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TURVOD-MH, s.r.o. 45950661 ,
Kuzmányho
25
  (from: 05/29/2014)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person