Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10421/R

Business name: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 09/07/2006)
Registered seat: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (from: 09/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 672 076
  (from: 09/07/2006)
Date of entry: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2006)
Objects of the company: 
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 09/07/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - 1
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - 1
  (from: 09/07/2006)
protikorózna ochrana
  (from: 09/07/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 09/07/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 09/07/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 09/07/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 09/07/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/07/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 09/07/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/07/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/07/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/07/2006)
opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.
  (from: 07/02/2009)
elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny
  (from: 11/10/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/2006)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
Prečín 144
Prečín 018 15
From: 03/28/2018
  (from: 04/19/2018)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 06/06/2018
  (from: 06/23/2018)
Ing. Marta Kazimírová - člen
Stred 50/20
Považská Bystrica 017 01
From: 06/04/2018
  (from: 06/23/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/2006)
Capital: 
23 969 537,4 EUR Paid up: 23 969 537,4 EUR
  (from: 03/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 914170
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 26,22 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 03/13/2009)
Supervisory board: 
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
From: 05/01/2018
  (from: 05/24/2018)
Ing. Peter Bočinec
Hatné 7
Hatné 018 02
From: 09/20/2018
  (from: 10/13/2018)
Bc. Štefan Šutara
Lánska 945/69
Považská Bystrica 017 01
From: 09/20/2018
  (from: 10/13/2018)
Ing. Peter Chovanec
Komenského 827/41
Púchov 020 01
From: 09/20/2018
  (from: 10/13/2018)
Mgr. Peter Wolf
Centrum I. 39/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
Ing. Peter Marušinec
Sady Cyrila a Metoda 21/16-10
Nová Dubnica 018 51
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
JUDr. Katarína Heneková
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas
I. Krasku 251/5
Považská Bystrica 017 01
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
Mgr. Marián Horečný
Uhrovecká 306/22
Lednické Rovne 020 61
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením zánikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256
  (from: 09/07/2006)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person