Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10421/R

Business name: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 09/07/2006)
Registered seat: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (from: 09/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 672 076
  (from: 09/07/2006)
Date of entry: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2006)
Objects of the company: 
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 09/07/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - 1
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - 1
  (from: 09/07/2006)
protikorózna ochrana
  (from: 09/07/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 09/07/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 09/07/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 09/07/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 09/07/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/07/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 09/07/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/07/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/07/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/07/2006)
opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.
  (from: 07/02/2009)
elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny
  (from: 11/10/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/2006)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
Prečín 144
Prečín 018 15
From: 03/28/2018
  (from: 04/19/2018)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 06/06/2018
  (from: 06/23/2018)
Ing. Marta Kazimírová - člen
Stred 50/20
Považská Bystrica 017 01
From: 06/04/2018
  (from: 06/23/2018)
Ing. Ján Balušík - člen
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 03/28/2018
  (from: 04/19/2018 until: 06/22/2018)
Ing. Ján Balušík - člen
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 03/28/2018 Until: 06/06/2018
  (from: 06/23/2018 until: 06/22/2018)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 04/16/2010
  (from: 05/14/2010 until: 04/25/2014)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 04/16/2010 Until: 03/28/2014
  (from: 04/26/2014 until: 04/25/2014)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 03/29/2014
  (from: 04/26/2014 until: 04/18/2018)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 03/29/2014 Until: 03/27/2018
  (from: 04/19/2018 until: 04/18/2018)
Ing. Ján Balušík - Chairman of the Board of Directors
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 05/13/2010)
Ing. Ján Balušík - Chairman of the Board of Directors
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 09/07/2006 Until: 04/15/2010
  (from: 05/14/2010 until: 05/13/2010)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
144
Prečín 018 15
From: 04/16/2010
  (from: 05/14/2010 until: 04/25/2014)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
144
Prečín 018 15
From: 04/16/2010 Until: 03/28/2014
  (from: 04/26/2014 until: 04/25/2014)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
Prečín 144
Prečín 018 15
From: 03/29/2014
  (from: 04/26/2014 until: 04/18/2018)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
Prečín 144
Prečín 018 15
From: 03/29/2014 Until: 03/27/2018
  (from: 04/19/2018 until: 04/18/2018)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen predstavenstva
Prečín 144
Prečín 018 15
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 05/13/2010)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen predstavenstva
Prečín 144
Prečín 018 15
From: 09/07/2006 Until: 04/15/2010
  (from: 05/14/2010 until: 05/13/2010)
Ing. Peter Majzel - člen
Dukelská 282/21
Bytča - Veľká Bytča 014 01
From: 03/29/2014
  (from: 04/26/2014 until: 06/22/2018)
Ing. Peter Majzel - člen
Dukelská 282/21
Bytča - Veľká Bytča 014 01
From: 03/29/2014 Until: 06/04/2018
  (from: 06/23/2018 until: 06/22/2018)
Ing. Peter Majzel - člen
Majere 50
Pukanec 935 05
From: 04/16/2010
  (from: 05/14/2010 until: 04/25/2014)
Ing. Peter Majzel - člen
Majere 50
Pukanec 935 05
From: 04/16/2010 Until: 03/28/2014
  (from: 04/26/2014 until: 04/25/2014)
Ing. Peter Majzel - člen predstavenstva
Platanova 1
Žilina 010 01
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 05/13/2010)
Ing. Peter Majzel - člen predstavenstva
Platanova 1
Žilina 010 01
From: 09/07/2006 Until: 04/15/2010
  (from: 05/14/2010 until: 05/13/2010)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/2006)
Capital: 
23 969 537,4 EUR Paid up: 23 969 537,4 EUR
  (from: 03/13/2009)
722 194 300 Sk Paid up: 722 194 300 Sk
  (from: 09/07/2006 until: 03/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 914170
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 26,22 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 03/13/2009)
Number of shares: 914170
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 790 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 09/07/2006 until: 03/12/2009)
Supervisory board: 
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
From: 05/01/2018
  (from: 05/24/2018)
Ing. Peter Bočinec
Hatné 7
Hatné 018 02
From: 09/20/2018
  (from: 10/13/2018)
Bc. Štefan Šutara
Lánska 945/69
Považská Bystrica 017 01
From: 09/20/2018
  (from: 10/13/2018)
Ing. Peter Chovanec
Komenského 827/41
Púchov 020 01
From: 09/20/2018
  (from: 10/13/2018)
Mgr. Peter Wolf
Centrum I. 39/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
Ing. Peter Marušinec
Sady Cyrila a Metoda 21/16-10
Nová Dubnica 018 51
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
JUDr. Katarína Heneková
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas
I. Krasku 251/5
Považská Bystrica 017 01
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
Mgr. Marián Horečný
Uhrovecká 306/22
Lednické Rovne 020 61
From: 03/20/2019
  (from: 04/17/2019)
MUDr. Miroslav Adame
Stred 58/53
Považská Bystrica 017 01
From: 01/25/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/14/2011)
MUDr. Miroslav Adame
Stred 58/53
Považská Bystrica 017 01
From: 01/25/2007 Until: 01/25/2011
  (from: 03/15/2011 until: 03/14/2011)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
From: 09/06/2010
  (from: 10/06/2010 until: 10/21/2014)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
From: 09/06/2010 Until: 09/06/2014
  (from: 10/22/2014 until: 10/21/2014)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
From: 09/19/2014
  (from: 10/22/2014 until: 10/12/2018)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
From: 09/19/2014 Until: 09/19/2018
  (from: 10/13/2018 until: 10/12/2018)
Ing. Peter Bočinec
Hatné 7
Hatné 018 02
From: 09/07/2006
  (from: 01/09/2007 until: 10/05/2010)
Ing. Peter Bočinec
Hatné 7
Hatné 018 02
From: 09/07/2006 Until: 07/19/2010
  (from: 10/06/2010 until: 10/05/2010)
Juraj Červinka
Športovcov 666/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 03/06/2007)
Juraj Červinka
Športovcov 666/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/07/2006 Until: 01/25/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Ing. Pavol Čiernik
Záhumenská 495
Ilava 019 01
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 03/06/2007)
Ing. Pavol Čiernik
Záhumenská 495
Ilava 019 01
From: 09/07/2006 Until: 01/25/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/25/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/14/2011)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/25/2007 Until: 01/25/2011
  (from: 03/15/2011 until: 03/14/2011)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 51
From: 02/22/2011
  (from: 03/15/2011 until: 04/02/2015)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 51
From: 02/22/2011 Until: 02/26/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/02/2015)
PhDr. PaedDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/5
Považská Bystrica 017 01
From: 02/22/2011
  (from: 03/15/2011 until: 04/02/2015)
PhDr. PaedDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/5
Považská Bystrica 017 01
From: 02/22/2011 Until: 02/26/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/02/2015)
Ing. Ľubomír Lackovič
Hliny 1957/475
Považská Bystrica 017 01
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 03/06/2007)
Ing. Ľubomír Lackovič
Hliny 1957/475
Považská Bystrica 017 01
From: 09/07/2006 Until: 01/25/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Anton Lagiň
83
Prečín 018 15
From: 05/25/2010
  (from: 06/12/2010 until: 07/04/2014)
Anton Lagiň
83
Prečín 018 15
From: 05/25/2010 Until: 06/18/2014
  (from: 07/05/2014 until: 07/04/2014)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/11/2010)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2010
  (from: 06/12/2010 until: 06/11/2010)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
From: 06/19/2014
  (from: 07/05/2014 until: 05/23/2018)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
From: 06/19/2014 Until: 04/30/2018
  (from: 05/24/2018 until: 05/23/2018)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/07/2006
  (from: 01/09/2007 until: 10/05/2010)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/07/2006 Until: 07/19/2010
  (from: 10/06/2010 until: 10/05/2010)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/13/2010
  (from: 10/06/2010 until: 10/21/2014)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/13/2010 Until: 09/13/2014
  (from: 10/22/2014 until: 10/21/2014)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/19/2014
  (from: 10/22/2014 until: 10/12/2018)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/19/2014 Until: 09/19/2018
  (from: 10/13/2018 until: 10/12/2018)
Ing. Peter Marušinec
Trenčianska 65/25
Nová Dubnica 018 51
From: 02/23/2011
  (from: 03/15/2011 until: 04/02/2015)
Ing. Peter Marušinec
Trenčianska 65/25
Nová Dubnica 018 51
From: 02/23/2011 Until: 02/26/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/02/2015)
Mgr. Marián Michalec
Mudroňova 1667/3
Púchov 020 01
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/11/2010)
Mgr. Marián Michalec
Mudroňova 1667/3
Púchov 020 01
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2010
  (from: 06/12/2010 until: 06/11/2010)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
From: 05/25/2010
  (from: 06/12/2010 until: 07/04/2014)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
From: 05/25/2010 Until: 06/18/2014
  (from: 07/05/2014 until: 07/04/2014)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
From: 06/19/2014
  (from: 07/05/2014 until: 04/02/2015)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
From: 06/19/2014 Until: 02/26/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/02/2015)
Ján Prekop
Hloža 1368
Beluša 018 61
From: 02/22/2011
  (from: 03/15/2011 until: 04/02/2015)
Ján Prekop
Hloža 1368
Beluša 018 61
From: 02/22/2011 Until: 02/26/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/02/2015)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/11/2010)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2010
  (from: 06/12/2010 until: 06/11/2010)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
From: 05/25/2010
  (from: 06/12/2010 until: 03/14/2011)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
From: 05/25/2010 Until: 02/22/2011
  (from: 03/15/2011 until: 03/14/2011)
Vladimír Vadrna
Slatinská 29/10
Beluša 018 61
From: 01/25/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/14/2011)
Vladimír Vadrna
Slatinská 29/10
Beluša 018 61
From: 01/25/2007 Until: 01/25/2011
  (from: 03/15/2011 until: 03/14/2011)
Ing. Daniela Vašková
Lysá pod Makytou 179
Lysá pod Makytou 020 54
From: 09/19/2014
  (from: 10/22/2014 until: 10/12/2018)
Ing. Daniela Vašková
Lysá pod Makytou 179
Lysá pod Makytou 020 54
From: 09/19/2014 Until: 09/19/2018
  (from: 10/13/2018 until: 10/12/2018)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
From: 09/07/2006
  (from: 01/09/2007 until: 10/05/2010)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
From: 09/07/2006 Until: 07/19/2010
  (from: 10/06/2010 until: 10/05/2010)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
From: 09/06/2010
  (from: 10/06/2010 until: 10/21/2014)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
From: 09/06/2010 Until: 09/06/2014
  (from: 10/22/2014 until: 10/21/2014)
PhDr.PaeDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/2
Považská Bystrica 017 01
From: 02/27/2015 Until: 03/19/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Ing. Peter Marušinec
Sady Cyrila a Metoda 21/16-10
Nová Dubnica 018 51
From: 02/27/2015 Until: 03/19/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Ing. Peter Marušinec
Sady Cyrila a Metoda 21/16-10
Nová Dubnica 018 51
From: 02/27/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/16/2019)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 02/27/2015 Until: 03/19/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 02/27/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/16/2019)
Ing. Milan Panáček
455
Dohňany 020 51
From: 02/27/2015 Until: 03/19/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Mgr. Rastislav Henek
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 02/26/2015 Until: 03/19/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Mgr. Rastislav Henek
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 02/26/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/16/2019)
PhDr.PaeDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/2
Považská Bystrica 017 01
From: 02/27/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/16/2019)
Ing. Milan Panáček
455
Dohňany 020 51
From: 02/27/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/16/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením zánikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256
  (from: 09/07/2006)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person