Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6110/S

Business name: 
FORTUS s.r.o. „v konkurze“
  (from: 07/26/2017)
Registered seat: 
Uľanská cesta 4
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/17/2010)
Identification number (IČO): 
36 038 105
  (from: 10/12/1999)
Date of entry: 
10/12/1999
  (from: 10/12/1999)
Person dissolved from: 
24.4.2017
  (from: 01/05/2018 until: 10/17/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/12/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/12/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/12/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/12/1999)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 10/12/1999)
inžinierska činnosť v stavebníctve:
  (from: 10/12/1999)
* obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
  (from: 10/12/1999)
* vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií
  (from: 10/12/1999)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 10/12/1999)
zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 10/12/1999)
forfaiting a faktoring
  (from: 10/12/1999)
reklamná činnosť
  (from: 10/12/1999)
technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/12/1999)
osobná taxislužba
  (from: 04/10/2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 04/10/2002)
nákladná cestná doprava
  (from: 04/10/2002)
zasielateľstvo
  (from: 04/10/2002)
píliarska výroba
  (from: 08/10/2004)
porez guľatiny
  (from: 08/10/2004)
pilčícke práce
  (from: 08/10/2004)
približovanie dreva
  (from: 08/10/2004)
výroba drevených lepených dosiek
  (from: 08/10/2004)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 09/05/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/10/2004)
RNDr. Peter Vesel
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica 974 01
From: 10/22/2010
  (from: 11/17/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 08/10/2004)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/22/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/14/2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/83/2016-61 zo dňa 07. 04. 2017, právoplatným dňa 03. 05. 2017 a vykonateľným dňa 14. 04. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FORTUS s.r.o., Uľanská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 105 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený T.R.I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 07/26/2017)
Bankruptcy trustee: 
T.R.I. Solutions k.s.
Lazovná 20
Banská Bystrica 974 01
From: 04/14/2017
  (from: 07/26/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.06.1999 v zmysle ust. § 105 a násl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 10/12/1999)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 11.01.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - jej úplné znenie.
  (from: 04/10/2002)
V dôsledku exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného doručením exekučného príkazu EX 1452/11 súdneho exekútora JUDr. Mariána Janeca, so sídlom exekútorského úradu Sad SNP 666/12, Žilina zo dňa 29. 05. 2014 zanikla účasť spoločníka RNDr. Petra Vesela v obchodnej spoločnosti FORTUS s.r.o., so sídlom Uľanská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 105 a jeho obchodný podiel prešiel na spoločnosť.
  (from: 10/13/2015)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 31Exre/37/2018 zo dňa 12. 02. 2019, právoplatným dňa 28. 06. 2019, súd zrušil zápis vykonaný v konaní č.k. 10Vym/9/2017 dňom 05. 01. 2018 v časti dátumu zrušenia spoločnosti 24. 04. 2017, právny dôvod zrušenia, deň výmazu, ako aj právny dôvod výmazu a ďalšie právne skutočnosti.
  (from: 10/18/2019)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person