Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1410/B

Business name of the organisational unit: 
Porr Bau GmbH-organizačná zložka
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Registered seat of organisational unit: 
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
Identification number (IČO): 
36 672 882
  (from: 09/08/2006)
Date of entry: 
09/08/2006
  (from: 09/08/2006)
Date of deletion: 
01/05/2012
  (from: 01/05/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/05/2012)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/08/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky sú oprávnení konať vždy 2 vedúci organizačnej zložky spoločne. Vedúci organizačej zložky sa podpisujú tak, že k označeniu organizačnej zložky, svojmu menu a priezvisku pripoja podpisy uvedené v podpisovom vzore.
  (from: 09/08/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 30.08.2011 o zrušení organizačnej zložky ku dňu podpísania rozhodnutia t. j. 30.08.2011. Súhlas Daňového úradu Bratislava II s výmazom podľa § 33 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 29.12.2011 pod č. 601/232/192787/11/Blz. Na uáklade uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu organizačná zložka Porr Bau GmbH-organizačná zložka, miesto činnosti : Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO : 36 672 882, zapísaná v odd. Po, vložka č. 1410/B.
  (from: 01/05/2012)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person