Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1410/B

Business name of the organisational unit: 
Porr Bau GmbH-organizačná zložka
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft-organizačná zložka
  (from: 09/08/2006 until: 08/09/2011)
Registered seat of organisational unit: 
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
Identification number (IČO): 
36 672 882
  (from: 09/08/2006)
Date of entry: 
09/08/2006
  (from: 09/08/2006)
Date of deletion: 
01/05/2012
  (from: 01/05/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/05/2012)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/08/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
marketing
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
technické a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/06/2006 until: 01/04/2012)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb. drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/06/2006 until: 01/04/2012)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/06/2006 until: 01/04/2012)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/06/2006 until: 01/04/2012)
Head of organisational unit: 
Dipl. Ing. Johannes Dotter
Hauptstrasse 4
Bisamberg 2102
Rakúsko
From: 09/08/2006
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Johannes Dotter
Hauptstrasse 4
Bisamberg 2102
Rakúsko
From: 09/08/2006 Until: 02/18/2010
  (from: 03/23/2010 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Zuzana Dubovská
Trinkhausstraße 20/2/7
Viedeň 1110
Rakúsko
From: 09/08/2006 Until: 02/18/2010
  (from: 03/23/2010 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Zuzana Dubovská
Trinkhausstraße 20/2/7
Viedeň 1110
Rakúsko
From: 09/08/2006
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Eduard Graf
Perlasgasse 29
Biedermannsdorf 2362
Rakúsko
From: 09/08/2006
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Eduard Graf
Perlasgasse 29
Biedermannsdorf 2362
Rakúsko
From: 09/08/2006 Until: 02/18/2010
  (from: 03/23/2010 until: 03/22/2010)
Mag. Alfred Jahn
Stipcakgasse 9-17
Viedeň 1230
Rakúsko
From: 09/08/2006
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
Michael Mayer
Mühlschüttelgasse 35/2/15
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 02/18/2010
  (from: 03/23/2010 until: 01/04/2012)
Dipl. Ing. Dr. Herwig Schwarz
Im Werd 3/5
Viedeň 1020
Rakusko
From: 02/18/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 08/10/2011 until: 08/09/2011)
Dipl. Ing. Dr. Herwig Schwarz
Im Werd 3/5
Viedeň 1020
Rakusko
From: 02/18/2010
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Ing. Michael Sukal
Hainburgestrasse 34
Fischamend 2401
Rakúsko
From: 02/18/2010
  (from: 03/23/2010 until: 01/04/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky sú oprávnení konať vždy 2 vedúci organizačnej zložky spoločne. Vedúci organizačej zložky sa podpisujú tak, že k označeniu organizačnej zložky, svojmu menu a priezvisku pripoja podpisy uvedené v podpisovom vzore.
  (from: 09/08/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 30.08.2011 o zrušení organizačnej zložky ku dňu podpísania rozhodnutia t. j. 30.08.2011. Súhlas Daňového úradu Bratislava II s výmazom podľa § 33 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 29.12.2011 pod č. 601/232/192787/11/Blz. Na uáklade uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu organizačná zložka Porr Bau GmbH-organizačná zložka, miesto činnosti : Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO : 36 672 882, zapísaná v odd. Po, vložka č. 1410/B.
  (from: 01/05/2012)
Organizačná zložka Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft - organizačná zložka bola založená rozhodnutím zahraničnej osoby Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft zo dňa 24.05.2006.
  (from: 09/08/2006 until: 01/04/2012)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 14.09.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 10/06/2006 until: 01/04/2012)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 18.02.2010.
  (from: 03/23/2010 until: 01/04/2012)
Foreign person: 
Business name: Porr Bau GmbH
Registered seat:
Absberggasse 47
Viedeň 1100
Rakúsko
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Handelsgericht Viedeň FN 34160k
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Business name: Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft-
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Handelsgericht Viedeň FN 34160k
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Business name: Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft-
Registered seat:
Absberggasse 47
Viedeň 1100
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Handelsgericht Viedeň FN 34160k
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Business name: Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft-
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Handelsgericht Viedeň FN 34160k
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Business name: Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft-
Registered seat:
Absberggasse 47
Viedeň 1103
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Handelsgericht Viedeň FN 34160k
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Johannes Dotter
Hauptstrasse 4
Bisamberg 2102
Rakúsko
From: 01/13/2004
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Johannes Dotter
Hauptstrasse 4
Bisamberg 2102
Rakúsko
From: 01/13/2004 Until: 09/12/2007
  (from: 03/23/2010 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Stephan Gillich
Absberggasse 47
Viedeň 1103
Rakúsko
From: 05/18/1993
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Dipl. Ing. Stephan Gillich
Absberggasse 47
Viedeň 1103
Rakúsko
From: 05/18/1993 Until: 11/30/2008
  (from: 03/23/2010 until: 03/22/2010)
Ing.Mag. Werner Heihal
Weidengasse 5
Tribuswinkel 2512
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Mag. Alfred Jahn
Stipcakgasse 9-17
Viedeň 1230
Rakúsko
From: 01/20/1994
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Mag. Alfred Jahn
Stipcakgasse 9-17
Viedeň 1230
Rakúsko
From: 01/20/1994
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Mag. Alfred Jahn
Stipcakgasse 9-17
Viedeň 1230
Rakúsko
From: 01/20/1994 Until: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 08/09/2011)
Ing. Christian Motz
Gufeltalweg 24A/2/3
Innsbruck 6020
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Mag. Werner Pattermann
Maireckergasse 6
Viedeň A-1230
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Ing. Josef Pein
Am Fäfbersbach 2
Hausmannstätten 8071
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Dipl.-Ing. Dr. Walter Reckerzügl
Absberggasse 47
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 12/01/2008
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Dipl.-Ing. Dr. Walter Reckerzügl
Telering 37
Bruck an der Leitha 2460
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Ing. Alfred Sebl-Litzlbauer
Absberggasse 47
Viedeň 1103
Rakúsko
From: 07/31/2001
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Ing. Alfred Sebl-Litzlbauer
Absberggasse 47
Viedeň 1103
Rakúsko
From: 07/31/2001
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Ing. Alfred Sebl-Litzlbauer
Porscheweg 6
Graz 8041
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Dipl.-Ing.Dr. Franz Scheibenecker
Kirschengasse 43
Königstetten A-3433
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Josef Stekovics
Untere Hauptstrasse 35
Kitsee 2421
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Ing. Michael Sukal
Absberggasse 47
Viedeň 1100
Rakusko
From: 12/01/2008
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Ing. Michael Sukal
Absberggasse 47
Viedeň 1100
Rakusko
From: 12/01/2008 Until: 04/07/2011
  (from: 08/10/2011 until: 08/09/2011)
Dipl.-Ing. Hubert Wetschnig
Peter Joradn Straße 177/4
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 06/11/2011
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Acting of management body: spoločne s ďalším konateľom alebo s prokuristom
  (from: 08/10/2011 until: 01/04/2012)
Acting of management body: zastupuje spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo prokuristom
  (from: 03/23/2010 until: 08/09/2011)
Acting of management body: zastupuje spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo prokuristom
  (from: 09/08/2006 until: 03/22/2010)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person