Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12207/N

Business name: 
POLICOM EXIM - KN, s.r.o.
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Registered seat: 
Staničná 5/15
Komárno 945 01
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Identification number (IČO): 
36 538 701
  (from: 11/16/2000)
Date of entry: 
11/16/2000
  (from: 11/16/2000)
Date of deletion: 
07/31/2018
  (from: 07/31/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/31/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/16/2000)
Objects of the company: 
obchodná činnosť-veľkoobchodná a maloobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
sprostredkovanie obchodu a služieb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Partners: 
Elena Birca
Dacia 25/9
Chisinau
Moldavská republika
  (from: 11/16/2000 until: 03/10/2002)
Alexandru Corcinschi
Universitatii 16
Chisinau
Moldavská republika
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Vitali Trapeznicov
Muncesti 172
Chisinau
Moldavská republika
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Lilia Caliman
Dacia 7/8
Chisinau
Moldavská republika
  (from: 03/11/2002 until: 07/30/2018)
Contribution of each member: 
Alexandru Corcinschi
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Elena Birca
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/16/2000 until: 03/10/2002)
Vitali Trapeznicov
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Lilia Caliman
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/11/2002 until: 07/30/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/11/2002 until: 07/30/2018)
Individual managing director
  (from: 11/16/2000 until: 03/10/2002)
Alexander Majer
Budovateľská 1417/46
Komárno
  (from: 11/16/2000 until: 03/10/2002)
Alexandru Corcinschi
residence in the Slovak Republic :
Nová Osada 3190/49
Komárno
Until: 06/03/2007
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Lilia Caliman
residence in the Slovak Republic :
Nová Osada 3190/49
Komárno
Until: 06/03/2007
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Vitali Trapeznicov
residence in the Slovak Republic :
Nová Osada 3190/49
Komárno
Until: 06/03/2007
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Alexandru Corcinschi
residence in the Slovak Republic :
Nová Osada 3190/49
Komárno
  (from: 03/11/2002 until: 04/20/2009)
Lilia Caliman
residence in the Slovak Republic :
Nová Osada 3190/49
Komárno
  (from: 03/11/2002 until: 04/20/2009)
Vitali Trapeznicov
residence in the Slovak Republic :
Nová Osada 3190/49
Komárno
  (from: 03/11/2002 until: 04/20/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 03/11/2002 until: 07/30/2018)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/16/2000 until: 03/10/2002)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/232/2017-28 zo dňa 06.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2018, bola zrušená obchodná spoločnosť POLICOM EXIM – KN, s.r.o., so sídlom Staničná 5/15, 945 01 Komárno bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.12207/N sa v y m a z u j e dňa 31.07.2018 obchodná spoločnosť POLICOM EXIM – KN, s.r.o., so sídlom Staničná 5/15, 945 01 Komárno, IČO: 36 538 701.
  (from: 07/31/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 26.9.2000 podľa § 24, §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/16/2000 until: 07/30/2018)
Dodatok zo dňa 28.9.2000 k spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.5.2001. Dodatok zo dňa 24.5.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/11/2002 until: 07/30/2018)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person