Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1412/B

Business name of the organisational unit: 
Bilfinger Baugesellschaft m.b.H., organizačná zložka
  (from: 12/08/2012 until: 03/06/2015)
Registered seat of organisational unit: 
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 04/14/2014 until: 03/06/2015)
Identification number (IČO): 
36 673 641
  (from: 09/12/2006)
Date of entry: 
09/12/2006
  (from: 09/12/2006)
Date of deletion: 
03/07/2015
  (from: 03/07/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/07/2015)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/12/2006)
Acting in the name of the company: 
V prípade, ak je ustanovený jeden vedúci organizačnej zložky, je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne. V prípade, ak má organizačná zložka viac ako jedného vedúceho organizačnej zložky, sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky vždy dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne.
  (from: 04/20/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 11.09.2014 o zrušení organizačnej zložky ku dňu 30.09.2014. Písomný súhlas Colného úradu Bratislava s výmazom zo dňa 02.02.2015, Daňového úradu Bratislava zo dňa 12.01.2015 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 03.02.2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu organizačná zložka Bilfinger Baugesellschaft m.b.H., organizačná zložka, adresa miesta činnosti Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 36 673 641, zapísaná v odd. Po, vložke č. 1412/B.
  (from: 03/07/2015)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person