Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12224/N

Business name: 
DAS TLMAČE, s.r.o.
  (from: 09/02/2002)
BIO - ENERGY, s.r.o.
  (from: 12/05/2000 until: 09/01/2002)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 09/02/2002)
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
  (from: 12/05/2000 until: 09/01/2002)
Identification number (IČO): 
36 538 892
  (from: 12/05/2000)
Date of entry: 
12/05/2000
  (from: 12/05/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/05/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/05/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/05/2000)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 12/05/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/02/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/02/2002)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 09/02/2002)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 09/02/2002)
výroba lán
  (from: 09/02/2002)
zámočníctvo
  (from: 09/02/2002)
kovoobrábanie
  (from: 09/02/2002)
opravy pracovných strojov
  (from: 09/02/2002)
murárstvo
  (from: 09/02/2002)
klampiarstvo
  (from: 09/02/2002)
izolatérstvo
  (from: 09/02/2002)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 09/02/2002)
plynoinštalatérstvo
  (from: 09/02/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/02/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/02/2002)
elektroinštalatérstvo
  (from: 09/02/2002)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 09/02/2002)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu oprávnenia 025 INA 2002 PZ V,M,R,O Aa,d,f,g1,g3,h Ba,d,f,g1,h1
  (from: 09/02/2002)
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia 005 INA 2002 ZZ O,S Aa,b,e Ba,b,c,d,f,i
  (from: 09/02/2002)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia 078 INA 2002 EZ V,M,O A E2,E3
  (from: 09/02/2002)
Partners: 
Ing. Peter Pomothy
Ružová 121
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 01/08/2010)
Ing. Branislav Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2010 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 01/08/2010 until: 11/11/2010)
Ing. Peter Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 09/02/2002 until: 01/07/2010)
Ing. Peter Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice
Slovak Republic
  (from: 12/05/2000 until: 09/01/2002)
Jozef Kiš
319
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 09/02/2002 until: 03/05/2007)
Anton Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 01/08/2010 until: 02/19/2014)
Anton Polomčák
598
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 09/02/2002 until: 01/07/2010)
Ing. Peter Pomothy
ČSA 31
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 09/02/2002 until: 01/07/2010)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Pomothy
Amount of investment: 89 823 EUR Paid up: 89 823 EUR
  (from: 02/20/2014)
Ing. Peter Danielič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/05/2000 until: 09/01/2002)
Ing. Peter Danielič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
Anton Polomčák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
Ing. Peter Pomothy
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
Jozef Kiš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
Ing. Peter Danielič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 03/05/2007)
Anton Polomčák
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 03/05/2007)
Ing. Peter Pomothy
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 03/05/2007)
Jozef Kiš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/28/2004 until: 03/05/2007)
Ing. Peter Danielič
Amount of investment: 948 000 Sk Paid up: 948 000 Sk
  (from: 03/06/2007 until: 01/07/2010)
Anton Polomčák
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/06/2007 until: 01/07/2010)
Ing. Peter Pomothy
Amount of investment: 758 000 Sk Paid up: 758 000 Sk
  (from: 03/06/2007 until: 01/07/2010)
Ing. Peter Danielič
Amount of investment: 31 468 EUR Paid up: 31 468 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 11/11/2010)
Anton Polomčák
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Pomothy
Amount of investment: 25 161 EUR Paid up: 25 161 EUR
  (from: 01/08/2010 until: 02/19/2014)
Ing. Branislav Danielič
Amount of investment: 31 468 EUR Paid up: 31 468 EUR
  (from: 11/12/2010 until: 02/19/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/20/2014)
Individual managing director
  (from: 09/02/2002 until: 02/19/2014)
Individual managing director
  (from: 12/05/2000 until: 09/01/2002)
Ing. Peter Pomothy
Ružová 121
Tlmače 935 21
From: 05/15/2002
  (from: 01/08/2010)
Ing. Branislav Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
From: 11/02/2010
  (from: 11/12/2010 until: 02/19/2014)
Ing. Branislav Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
From: 11/02/2010 Until: 02/03/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice
  (from: 12/05/2000 until: 12/27/2004)
Ing. Peter Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
From: 12/05/2000
  (from: 12/28/2004 until: 11/11/2010)
Ing. Peter Danielič
M.R.Štefánika 33
Levice 934 01
From: 12/05/2000 Until: 11/02/2010
  (from: 11/12/2010 until: 11/11/2010)
Jozef Kiš
319
Rybník
From: 05/15/2002
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
Jozef Kiš
319
Rybník 935 23
From: 05/15/2002
  (from: 12/28/2004 until: 03/05/2007)
Jozef Kiš
319
Rybník 935 23
From: 05/15/2002 Until: 01/29/2007
  (from: 03/06/2007 until: 03/05/2007)
Anton Polomčák
598
Rybník
From: 05/15/2002
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
Anton Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
From: 05/15/2002
  (from: 12/28/2004 until: 02/19/2014)
Anton Polomčák
Záhradná ulica 598/23
Rybník 935 23
From: 05/15/2002 Until: 02/03/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Pomothy
ČSA 31
Tlmače
From: 05/15/2002
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
Ing. Peter Pomothy
ČSA 31
Tlmače 935 21
From: 05/15/2002
  (from: 12/28/2004 until: 01/07/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/20/2014)
Spoločnosť zastupujú a menom spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 12/28/2004 until: 02/19/2014)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 09/02/2002 until: 12/27/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/05/2000 until: 09/01/2002)
Capital: 
89 823 EUR Paid up: 89 823 EUR
  (from: 01/08/2010)
2 706 000 Sk Paid up: 2 706 000 Sk
  (from: 03/06/2007 until: 01/07/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 03/05/2007)
200 000 Sk
  (from: 12/05/2000 until: 09/01/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.11.2000 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/05/2000)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 24.05.2002. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z BIO - ENERGY, s.r.o. na DAS TLMAČE, s.r.o., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, M.R.Štefánika 33 na Tlmače, Továrenská 210. Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.08.2002. Právne pomery spoločnosti sú v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 09/02/2002)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person