Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  87/S

Business name: 
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"
  (from: 08/26/2014 until: 01/13/2016)
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica
  (from: 01/28/1994 until: 08/25/2014)
Ľudové bytové družstvo v Banskej Bystrici
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
Registered seat: 
Národná 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/28/1994 until: 01/13/2016)
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
Identification number (IČO): 
00 176 877
  (from: 12/15/1992)
Date of entry: 
12/30/1930
  (from: 12/15/1992)
Date of deletion: 
01/14/2016
  (from: 01/14/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/14/2016)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/15/1992)
Objects of the company: 
v družstve sa dobrovoľne združujú pracujúci aby získali byt v domoch družstva, spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami domy spracovali, starali sa o ich riadnu a včasnú údržbu, hospodárili s družstevnými bytmi a prispievali ku zvyšovaniu kultúry bývania
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
družstvo pôsobí kultúrno-výchovnou činnosťou k upevňovaniu socialistického uvedomenia svojich členov a príslušníkov ich rodín a organizovaním socialistickej súťaže zvyšuje ich zainteresovanosť na správe a prevádzke družstva
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
družstvo poskytuje byty len svojim členom a to podľa zásad štátnej bytovej politiky, pričom sa riadi ustanoveniami príslušného zákona o hospodárení s bytmi
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
pri svojej činnosti dodržuje družstvo zásadu prísnej hospodárnosti
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
prenechávanie družstevných bytov a príslušných nebytových priestorov do nájmu svojím členom
  (from: 01/28/1994 until: 12/04/2003)
poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov vo vlastníctve družstva a bytov, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva členov
  (from: 01/28/1994 until: 12/04/2003)
zabezpečovanie údržby a opráv bytového majetku a nebytového majetku družstva a majetku na prevádzku a správu, ktorého sa družstvo zaviazalo
  (from: 01/28/1994 until: 12/04/2003)
výkon správy domu č. súp. 843, 845 kat.úz. Banská Bystrica a s tým súvisiace zabezpečovanie prevádzky a údržby spoločných častí a spoločných zariadení domu, priľahlých pozemkov a nebytových priestorov
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
prenechanie nebytových priestorov do nájmu fyzických a právnických osôb
  (from: 01/28/1994 until: 01/13/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Managing board
  (from: 01/28/1994 until: 12/04/2003)
Managing board
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
Ing. Peter Andel - člen
Národná 15
Banská Bystrica
Until: 11/06/2003
  (from: 05/23/1996 until: 12/04/2003)
Juraj Góts - predseda
Štefánikovo nábr. 1
Banská Bystrica
  (from: 05/23/1996 until: 11/29/2001)
Mája Lubyová - člen
Národná 13
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1992 until: 11/29/2001)
Mája Lubyová - člen
Národná 13
Banská Bystrica
Until: 11/06/2003
  (from: 11/30/2001 until: 12/04/2003)
Igor Majer - člen
Národná 15
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
Igor Majer - člen
Národná 15
Banská Bystrica
  (from: 05/23/1996 until: 11/29/2001)
Igor Majer - predseda
Národná 15
Banská Bystrica
Until: 11/09/2003
  (from: 11/30/2001 until: 12/04/2003)
Marián Medveď - člen
Nábrežie Dukl.hrdinov 1
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1992 until: 05/22/1996)
Andrej Nitsch - člen
Národná 13
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
MVDr. Vladimír Pauliny - člen
Nábrežie Dukl.hrdinov 1
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1992 until: 05/22/1996)
Dezider Paulíny - člen
Nábrežie Dukl.hrdinov 1
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1992 until: 11/29/2001)
Dezider Paulíny - člen
Štefánikovo nábrežie 1
Banská Bystrica
Until: 11/06/2003
  (from: 11/30/2001 until: 12/04/2003)
Pavol Szmuda - predseda
Národná 15
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1992 until: 05/22/1996)
Irena Šimová - člen
Národná 15
Banská Bystrica
Until: 11/06/2003
  (from: 11/30/2001 until: 12/04/2003)
Dezider Pauliny - predseda
Štefánikovo nábrežie 1
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Ing. Peter Andel - podpredseda
Národná 15
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Mája Lubyová - člen
Národná 13
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Irena Šimová - člen
Národná 15
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Zdenka Paulinyová - člen
Štefánikovo nábrežie 1
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Acting: 
Družstvo zastupuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V neprítomnosti predsedu podpisuje podpredseda.
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Družstvo zastupuje predstavenstvo, ktoré sa skladá z 5 členov. Za družstvo podpisuje predseda družstva alebo jeho zástupca a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 01/28/1994 until: 12/04/2003)
Družstvo zastupuje predstavenstvo, ktoré sa skladá z 5-15 členov. Za družstvo podpisuje predseda predstavenstva alebo jeho zástupca a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
Supervisory board: 
Ing. Iveta Majerová - člen
Národná 15
Banská Bystrica
From: 11/06/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 04/01/2006 until: 03/31/2006)
Ing. Pavol Ruttkay - člen
Národná 13
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Ing. Duňa Srncová - člen
Národná 15
Banská Bystrica
From: 11/06/2003 Until: 11/24/2005
  (from: 04/01/2006 until: 03/31/2006)
Ing. Iveta Majerová - člen
Národná 15
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 03/31/2006)
Ing. Zdenka Krejzová
Národná 13/843
Banská Bystrica 974 01
From: 11/24/2005
  (from: 04/01/2006 until: 01/13/2016)
Ing. Duňa Srncová - člen
Národná 15
Banská Bystrica
From: 11/06/2003
  (from: 12/05/2003 until: 03/31/2006)
Eleonóra Kulková
Národná 13/843
Banská Bystrica 974 01
From: 11/24/2005
  (from: 04/01/2006 until: 01/13/2016)
Registered capital: 
1 743 EUR
  (from: 08/26/2014 until: 01/13/2016)
52 500 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 08/25/2014)
50 000 Sk
  (from: 01/28/1994 until: 12/04/2003)
Basic member contribution: 
100 Sk
  (from: 12/15/1992 until: 01/27/1994)
2 500 Sk
  (from: 01/28/1994 until: 08/25/2014)
83 EUR
  (from: 08/26/2014 until: 01/13/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/31/2014
  (from: 08/26/2014)
 Liquidators:
JUDr. Denisa Pejchalová
T. Vansovej 28
Zvolen 960 01
From: 07/31/2014 Until: 01/14/2016
  (from: 08/26/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene družstva v likvidácii koná a zaň podpisuje likvidátor samostatne, a to tak že k obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis.
  (from: 08/26/2014)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 21.06.1929. Starý spis: Dr 341
  (from: 12/15/1992 until: 01/13/2016)
. Členská schôdza prijala zmenené stanovy družstva dňa 3.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 zák.č. 513/91 Zb. v súlade so zák.č. 42/92 Zb.
  (from: 01/28/1994 until: 01/13/2016)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 26.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/30/2001 until: 01/13/2016)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 12/05/2003 until: 01/13/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person