Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  87/S

Business name: 
NOVOHRADSKÁ ZLIEVÁREŇ a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 03/21/2011)
Registered seat: 
Cinobaňa 985 22
  (from: 04/29/1992 until: 03/21/2011)
Identification number (IČO): 
31 562 655
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
04/29/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
03/22/2011
  (from: 03/22/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/22/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výrvoj, výroba, odbyt a servis v odboroch: - rúry, tvarovky a kanalizačná liatina, - formy, modely a náradie, - presné odliatky, - metalurgické polotovary k cestným, stavebným a zemným strojom
  (from: 04/29/1992 until: 08/11/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky FMZO č. 533/90 Zb. o udeľovaní povolenia k zahranično-obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami
  (from: 04/29/1992 until: 08/11/1993)
výroba spotrebného tovaru
  (from: 04/29/1992 until: 08/11/1993)
obchodná a maloobchodná činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 08/11/1993)
odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (from: 08/12/1993 until: 03/21/2011)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/1993 until: 03/21/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 03/21/2011)
Ing. Juraj Andrášik - člen
185
Cinobaňa
  (from: 06/08/1993 until: 11/01/1995)
Ing. Juraj Andrášik - podpredseda
185
Cinobaňa
  (from: 04/29/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Matej Beznák - člen
Na Barime 15
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 06/07/1993)
Ing. Matej Beznák , CSc. - podpredseda
Na Barime 15
Bratislava
  (from: 08/12/1993 until: 11/04/1996)
Ing. Matej Beznák , CSc. - predseda
Na Barime 15
Bratislava
  (from: 06/08/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Ján Boroš - člen
ul. Mieru 1660/22
Lučenec
  (from: 06/29/1994 until: 06/01/1995)
Ing. Július Ďurdík - člen
Husova 12
Lučenec
  (from: 05/18/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Július Ďurdík - člen
J. Smreka 7
Lučenec
  (from: 06/02/1995 until: 11/01/1995)
Ing. Július Ďurdík - predseda
Husova 12
Lučenec
  (from: 08/12/1993 until: 06/01/1995)
Miroslav Garaj - člen
131
Cinobaňa
  (from: 05/18/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Ivan Garaj - predseda
304
Cinobaňa
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Ing. Miroslav Garaj - člen
Sad pionierov III
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Ing. Jozef Glóz - člen
Komenského 25
Košice
  (from: 06/02/1995 until: 11/01/1995)
Ing. Ladislav Gubáni - člen
Továrenská 15
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Ján Chrtiansky - člen
Poľná 675/4
Poltár
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Milan Korim - člen
264
Cinobaňa
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Ing. Imrich Lupták - člen
Sídl. Stred 157/11
Hriňová
  (from: 05/18/1993 until: 06/07/1993)
Ing. Imrich Lupták - podpredseda
Sídl. Stred 157/11
Hriňová
  (from: 06/08/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Ľubomír Ochotnický - predseda
29.augusta 9
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 11/04/1996)
JUDr. Ján Slovák - člen
369
Kalinovo
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Dušan Števko - člen
Študentská 26
Lučenec
  (from: 05/18/1993 until: 06/01/1995)
Dušan Števko - predseda
Študentská 26
Lučenec
  (from: 06/02/1995 until: 11/01/1995)
Ing. Ján Vojtko , CSc. - člen
Tolstého 6
Martin
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Ing. Mária Takácsova - predseda
Chalúpkova 13
Senec
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Ing. Emil Pindroch - podpredseda
331
Prakovce
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Katarína Kurucová - člen
A. Hlinku 138/13
Hlohovec
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Tava L.Griffin - člen
residence in the Slovak Republic :
Karadžičova 4112/49
Bratislava
  (from: 06/02/1995 until: 11/04/1996)
Leighton Q.J.Klevana - člen
residence in the Slovak Republic :
Na Štyridsiatku 3
Bratislava
  (from: 06/02/1995 until: 11/01/1995)
František Zvrškovec - člen
Vastra Granholmen
Vaxholm 185 00
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Slovenské nábr. 42
Bratislava
  (from: 11/30/1993 until: 06/28/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 03/21/2011)
Capital: 
72 175 000 Sk
  (from: 06/29/1994 until: 03/21/2011)
52 175 000 Sk
  (from: 12/17/1992 until: 06/28/1994)
49 084 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/16/1992)
Shares: 
Number of shares: 52175
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Number of shares: 23846
Druh: prioritné na doručiteľa
Nominal value: 600 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Number of shares: 8132
Druh: prioritné na doručiteľa
Nominal value: 700 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Number of shares: 31978
Type: prioritné
Nominal value: 625 Sk
  (from: 06/29/1994 until: 11/04/1996)
Number of shares: 52175
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/17/1992 until: 06/28/1994)
Number of shares: 47611
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/16/1992)
Number of shares: 1473
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/16/1992)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/12/1997
  (from: 04/17/1998)
Supervisory board: 
Ľubomír Barkáč - člen
304
Cinobaňa
  (from: 05/18/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Ján Boroš - člen
Mierova 1660/22
Lučenec
  (from: 06/02/1995 until: 11/01/1995)
Miroslav Garaj - podpredseda
131
Cinobaňa
  (from: 06/02/1995 until: 11/01/1995)
Miroslav Garaj - člen
131
Cinobaňa
  (from: 11/02/1995 until: 03/21/2011)
Ing. Jozef Glóz - člen
Komenského 25
Košice
  (from: 08/12/1993 until: 06/01/1995)
Ing. Jozef Glóz - predseda
Komenského 25
Košice
  (from: 11/02/1995 until: 11/04/1996)
Milan Korim - člen
264
Cinobaňa
  (from: 05/18/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Zuzana Kormanová - člen
Levočská 87
Prešov
  (from: 05/18/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Zuzana Kormanová - predseda
Levočská 87
Prešov
  (from: 08/12/1993 until: 06/01/1995)
Ing. Ján Lenhart , CSc. - člen
231
Cinobaňa
  (from: 08/12/1993 until: 06/01/1995)
Ing. Ján Lenhart , CSc. - predseda
231
Cinobaňa
  (from: 04/29/1992 until: 08/11/1993)
Ing. Jozef Leška - člen
Tomanová 82
Bratislava - mestská časť Vajnory
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
Ing. Ľubomír Ochotnický - predseda
29.augusta 9
Bratislava
  (from: 06/02/1995 until: 11/01/1995)
Ing. Oľga Pápaiová - člen
Wágnerova 19
Lučenec
  (from: 05/18/1993 until: 08/11/1993)
Ing. Ján Šimko - predseda
565
Kluknava
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Ing. Ján Zubo - podpredseda
Masarykova 24
Lučenec
  (from: 04/29/1992 until: 05/17/1993)
L.Q.J. Klevana - člen
residence in the Slovak Republic :
Na štyridsiatku 3
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 11/04/1996)
Leighton Q.J. Klevana - podpredseda
residence in the Slovak Republic :
Na štyridsiatku 3
Bratislava
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 36-24K 209/94 zo dňa 16. 08. 2010 právoplatným 21. 09. 2010, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu NOVOHRADSKÁ ZLIEVÁREŇ a.s. "v konkurze", so sídlom Cinobaňa, IČO: 31 562 655 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Gabriely Bírošovej funkcie správkyne konkurznej podstaty sa spoločnosť NOVOHRADSKÁ ZLIEVÁREŇ a.s. "v konkurze" z obchodného registra vymazáva.
  (from: 03/22/2011)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa zo dňa 23.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák. 513/91 Zb., prijatím stanov v súlade s ust. zák č. 92/91 Zb.
  (from: 04/29/1992 until: 03/21/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaném dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/17/1992 until: 03/21/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 02.07.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/12/1993 until: 03/21/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 02.05. 1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/29/1994 until: 03/21/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.06.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 12.05.1997 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti Novohradská zlieváreň a.s. Cinobaňa, IČO:31 562 655. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú, komerčnú právničku, Dobšinského 16, Žilina.
  (from: 04/17/1998 until: 03/21/2011)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person