Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10330/N

Business name: 
Agro Zemianska Olča a.s. v likvidácii
  (from: 06/23/2017 until: 11/23/2021)
Agro Zemianska Olča a.s.
  (from: 08/16/2006 until: 06/22/2017)
COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s.
  (from: 07/15/1998 until: 08/15/2006)
Registered seat: 
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
  (from: 08/16/2006 until: 11/23/2021)
121
Dunajský Klátov 930 21
  (from: 07/15/1998 until: 08/15/2006)
Identification number (IČO): 
36 228 648
  (from: 07/15/1998)
Date of entry: 
07/15/1998
  (from: 07/15/1998)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/15/1998)
Objects of the company: 
nakladanie s odpadmi - zhromažďovanie, preprava, skladovanie a spracovanie
  (from: 08/07/2001 until: 11/26/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/07/2001 until: 05/10/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/11/2005 until: 02/22/2006)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
reklamné činnosti
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností a upratovacie služby s tým spojené
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
chov exotickej zveri
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
stavebná činnosť - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/07/2001 until: 11/23/2021)
výroba a predaj transportného betónu
  (from: 08/07/2001 until: 11/23/2021)
vykonávanie prác poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 08/07/2001 until: 11/23/2021)
vykonávanie prác stavebnými strojmi, demolácia a zemné práce
  (from: 08/07/2001 until: 11/23/2021)
výroba a predaj organického hnojiva
  (from: 08/07/2001 until: 11/23/2021)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, čistenie a sušenie obilia
  (from: 08/07/2001 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
prenájom a predaj športových potrieb
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
organizovanie školení a kurzov
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
chov koní
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a s tým súvisiaca ťažba štrkopieskov
  (from: 05/05/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
Andrej Adamkovič - predseda predstavenstva
Nad Tehelňou 11
Trenčín
  (from: 07/15/1998 until: 06/14/2000)
Gabriel Boráros - člen predstavenstva
216
Trhová Hradská
  (from: 07/15/1998 until: 06/14/2000)
Igor Cserge - člen predstavenstva
59
Dunajský Klátov
  (from: 07/15/1998 until: 07/15/2004)
Igor Cserge - člen predstavenstva
59
Dunajský Klátov 930 21
From: 07/15/1998
  (from: 07/16/2004 until: 08/15/2006)
Igor Cserge - člen predstavenstva
59
Dunajský Klátov 930 21
From: 07/15/1998 Until: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Gergely Farkas - člen predstavenstva
Jasná 6
Dunajská Streda 929 01
From: 04/23/2004
  (from: 07/16/2004 until: 08/15/2006)
Gergely Farkas - člen predstavenstva
Jasná 6
Dunajská Streda 929 01
From: 04/23/2004 Until: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Ing. Ladislav Farkas - predseda predstavenstva
Jasná ul. 6
Dunajská Streda
  (from: 06/15/2000 until: 11/14/2000)
Ing. Ladislav Farkas - predseda predstavenstva
Jasná ul. 6
Dunajská Streda
  (from: 11/15/2000 until: 07/15/2004)
Ing. Ladislav Farkas - predseda predstavenstva
Jasná ul. 6
Dunajská Streda 929 01
From: 03/20/2000
  (from: 07/16/2004 until: 08/15/2006)
Ing. Ladislav Farkas - predseda predstavenstva
Jasná ul. 6
Dunajská Streda 929 01
From: 03/20/2000 Until: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Ing. Tibor Farkas - člen predstavenstva
Nám. Priateľstva 2166/9
Dunajská Streda
  (from: 06/15/2000 until: 07/15/2004)
Ing. Tibor Farkas - člen predstavenstva
Nám. Priateľstva 2166/9
Dunajská Streda
Until: 04/23/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Eugen Zakál - predseda predstavenstva
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/16/2006 until: 11/23/2021)
Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 07/15/1998 until: 08/15/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
1 000 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 11/26/2002)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/07/2000 until: 11/23/2021)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
Number of shares: 290
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 01/06/2000)
Number of shares: 710
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 01/06/2000)
Stockholder: 
TENSA, s.r.o.
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
  (from: 08/16/2006 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Barnabáš Antal - predseda dozornej rady
Jantárová cesta 1872/25
Dunajská Streda
  (from: 07/15/1998 until: 06/14/2000)
Rozália Bábiová - člen dozornej rady
Nám. SNP 191/26
Dunajská Streda
  (from: 06/15/2000 until: 07/15/2004)
Rozália Bábiová - člen dozornej rady
Nám. SNP 191/26
Dunajská Streda
Until: 04/23/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Ing. Florián Bende - predseda dozornej rady
Nová Ves 2219/28
Dunajská Streda
  (from: 06/15/2000 until: 11/26/2002)
Ing. Kamil Brenčič - člen dozornej rady
Koprivnická 3
Bratislava
  (from: 07/15/1998 until: 06/14/2000)
Gergely Farkas
Jasná 6
Dunajská Streda
From: 10/21/2002
  (from: 11/27/2002 until: 07/15/2004)
Gergely Farkas
Jasná 6
Dunajská Streda
From: 10/21/2002 Until: 04/23/2004
  (from: 07/16/2004 until: 07/15/2004)
Marta Šestáková - člen dozornej rady
Závadská 20
Bratislava
  (from: 07/15/1998 until: 07/15/2004)
Marta Šestáková - člen dozornej rady
Závadská 20
Bratislava 831 06
From: 07/15/1998 Until: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Ing. Tomáš Szabó - člen dozornej rady
Ružový háj 34/1369
Dunajská Streda 929 01
From: 04/23/2004 Until: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Sabina Antalová - predseda dozornej rady
Rybný trh 17/336
Dunajská Streda 929 01
From: 04/23/2004 Until: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Marta Šestáková - člen dozornej rady
Závadská 20
Bratislava 831 06
From: 07/15/1998
  (from: 07/16/2004 until: 08/15/2006)
Ing. Tomáš Szabó - člen dozornej rady
Ružový háj 34/1369
Dunajská Streda 929 01
From: 04/23/2004
  (from: 07/16/2004 until: 08/15/2006)
Sabina Antalová - predseda dozornej rady
Rybný trh 17/336
Dunajská Streda 929 01
From: 04/23/2004
  (from: 07/16/2004 until: 08/15/2006)
Imrich Mészáros
133
Trstená na Ostrove 930 04
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 11/23/2021)
Tibor Bajcsy
Kvetná 23/15
Zemianska Olča 946 14
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 11/23/2021)
Ladislav Virág
127
Horný Bar 930 33
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/12/2016
  (from: 06/23/2017)
 Liquidators:
Eugen Zakál
Sídl. M. Corvina 1643/14
Veľký Meder 946 14
From: 11/12/2016
  (from: 06/23/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
  (from: 06/23/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.06.1998 a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 25.06.1998 do notárskej zápisnice N 220/98, Nz 223/98 podľa slovenského práva.
  (from: 07/15/1998 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 221/99, Nz 204/99 spísanou dňa 13.12.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/07/2000 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 168/00, Nz 159/00 spísanou dňa 19.12.2000 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 113/02, Nz 183/02 spísanou dňa 21.10.2002 schválilo zmenu a nové úplné znenie stanov.
  (from: 11/27/2002 until: 11/23/2021)
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o., 930 21 Dunajský Klátov 3, IČO: 36 275 662.
  (from: 06/17/2006 until: 11/23/2021)
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky " uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (from: 06/20/2006 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.09.2016, č.k. 28CbR/50/2014-160, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2016, súd zrušil obchodnú spoločnosť Agro Zemianska Olča a.s. s likvidáciou. Za likvidátora bol vymenovaný Eugen Zakál, nar. 03.10.1982, bytom Sídl. M. Corvina 1643/14, 946 14 Veľký Meder.
  (from: 06/23/2017 until: 11/23/2021)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004
  (from: 11/19/2004 until: 04/21/2006)
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (from: 04/22/2006 until: 05/15/2006)
*
Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761. Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorený dňa 09.05.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
  (from: 05/16/2006)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person