Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12315/L

Business name: 
GOLDY, spol. s r.o.
  (from: 11/07/2003 until: 10/27/2009)
J & S Group, spol. s r.o.
  (from: 07/12/2000 until: 11/06/2003)
Registered seat: 
Štrková 4
Žilina 011 88
  (from: 11/07/2003 until: 10/27/2009)
216
Horný Hričov 013 42
  (from: 07/12/2000 until: 11/06/2003)
Identification number (IČO): 
36 393 002
  (from: 07/12/2000)
Date of entry: 
07/12/2000
  (from: 07/12/2000)
Person dissolved from: 
6.10.2009
  (from: 10/28/2009)
Date of deletion: 
10/28/2009
  (from: 10/28/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/28/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/12/2000)
Objects of the company: 
výroba drevených obalov
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
realitná agentúra
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
upratovacie práce
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
agentúrna činnosť
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
predaj na trhoch
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
videopožičovňa
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
montáž sadrokartónových priečok a podhľadov
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
finančný leasing
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
maliarske, natieračské a lešenárske práce
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
sklenárske a lakovacie práce
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
opatrovanie detí v domácnosti
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
doučovanie detí
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
služby pre osobnú hygienu
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
kladenie podlahovín a parkiet
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
Partners: 
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov
Slovak Republic
  (from: 07/13/2001 until: 11/06/2003)
Ing. Ján Bodis
216
Horný Hričov
Slovak Republic
  (from: 07/12/2000 until: 07/12/2001)
Oliver Kianička
105
Lietava
Slovak Republic
  (from: 11/07/2003 until: 03/26/2004)
Gabriela Valicová
Dubová 9
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/12/2000 until: 11/06/2003)
Anton Gajdoš
Brvnište 86
Brvnište
Slovak Republic
  (from: 03/27/2004 until: 10/27/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Bodis
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/12/2000 until: 07/12/2001)
Gabriela Valicová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/12/2000 until: 11/06/2003)
Slavomír Bodis
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/13/2001 until: 11/06/2003)
Oliver Kianička
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/07/2003 until: 03/26/2004)
Anton Gajdoš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/27/2004 until: 10/27/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov
Until: 09/09/2003
  (from: 07/13/2001 until: 11/06/2003)
Ing. Ján Bodis
216
Horný Hričov
  (from: 07/12/2000 until: 07/12/2001)
Oliver Kianička
105
Lietava 013 18
From: 09/09/2003 Until: 03/16/2004
  (from: 11/07/2003 until: 03/26/2004)
Anton Gajdoš
Brvnište 86
Brvnište
From: 03/16/2004
  (from: 03/27/2004 until: 10/27/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/07/2003 until: 10/27/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/12/2000 until: 11/06/2003)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 26CbR/194/2008-32 zo dňa 12.08.2009, ktorým bola obchodná spoločnosť GOLDY, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom GOLDY, spol. s r.o., so sídlom Štrková 4, 011 88 Žilina, IČO: 36 393 002 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 28.10.2009 VYMAZÁVA.
  (from: 10/28/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.7. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/12/2000 until: 10/27/2009)
Na valnom zhromaždení dňa 26. 1. 2001 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/05/2001 until: 10/27/2009)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.6. 2001 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.7. 2000, dodatku č. 1 zo dňa 26.1. 2001.
  (from: 07/13/2001 until: 10/27/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.2003 bolo schválené nové znenie spoočenskej zmluvy.
  (from: 11/07/2003 until: 10/27/2009)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person