Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  140/S

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
  (from: 12/09/1959)
Registered seat: 
Okružná 50
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 12/09/1996)
Identification number (IČO): 
00 173 916
  (from: 12/09/1959)
Date of entry: 
12/09/1959
  (from: 12/09/1959)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/09/1959)
Objects of the company: 
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/18/1997)
montáž, opravy, údržba a vykonávanie revízií elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 07/18/1997)
opravy, revízie a skúšky vyhradených zdrvíhacích zariadení
  (from: 07/18/1997)
vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike
  (from: 09/05/1997)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 07/28/2006)
drobné údržbárske práce
  (from: 07/28/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/28/2006)
zámočníctvo
  (from: 07/28/2006)
murárstvo
  (from: 07/28/2006)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 07/28/2006)
montáž určených meradiel
  (from: 07/28/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/28/2006)
uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/28/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/14/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/14/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/20/2016)
prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 07/20/2016)
sprostredkovanie prístupu k sieti internet prostredníctvom pevných elektronických komunikačných sietí
  (from: 07/20/2016)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/20/2017)
administratívne služby
  (from: 06/20/2017)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/20/2017)
prenájom hnuteľného hmotného majetku
  (from: 06/20/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/30/1993)
Ing. Ján Petrinec - Chairman of the Board of Directors
Kirejevská 361/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Zlatica Ušiaková - Vice-chairman of the Board of Directors
Dr.V.Clementisa 376/2
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Július Barič - Member of the Board of Directors
36
Lehota nad Rimavicou 980 53
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Bc. Tibor Gyurán - Member of the Board of Directors
Škultétyho 487/3
Tornaľa 982 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Lukáš Kvietok - Member of the Board of Directors
I. Hatvaniho 1602/1
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
JUDr. Ivana Bariová - Member of the Board of Directors
Daxnerova 1083/183
Tisovec 980 61
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Eugen Torma - Member of the Board of Directors
L. Novomeského 247/17
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Martin Pliešovský - Member of the Board of Directors
Nám.J.Francisciho 373/10
Hnúšťa 981 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Elena Kováčiková - Member of the Board of Directors
Nová 906/6
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Eduard Lesko - Member of the Board of Directors
Rožňavská 851/13
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Tatiana Ďurčáková - Member of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1061/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Renáta Hanková - Member of the Board of Directors
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ján Séleš - Member of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1065/4
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Gizela Kubačková - Vice-chairman of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1065/20
Rimavská Sobota 979 01
From: 12/07/2023
  (from: 01/19/2024)
Ing. Szabolcs Lajka - Member of the Board of Directors
Rožňavská 862/32
Rimavská Sobota 979 01
From: 12/07/2023
  (from: 01/19/2024)
Acting: 
Za predstavenstvo koná predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich ďalší člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich, ďalší člen predstavenstva.
  (from: 01/19/2024)
Supervisory board: 
Miroslava Szőkeová
Klokočova 734/27
Hnúšťa 981 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Ladislav Tóth
Nová 455/15
Tornaľa 982 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Ondrej Hriň
I.Hatvaniho 1602/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Danka Hladovcová
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ján Bavala
L. Novomeského 247/21
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Registered capital: 
16 596,959 EUR
  (from: 03/11/2009)
Basic member contribution: 
16,597 EUR
  (from: 03/11/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo prijatím stanov družswtva a ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 28.10.1959. Stary spis: Dr 428 . Členská schôdza ustkutočnená dňa 28.4.1992 schválila zmenu stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 a 42/92 Zb.
  (from: 07/30/1993)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.9.1996 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 12/09/1996)
. Členská schôdza konaná dňa 26.6.19987 schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 07/18/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.02.2003.
  (from: 04/30/2003)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.6.2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/09/2004)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person