Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  140/S

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
  (from: 12/09/1959)
Registered seat: 
Okružná 50
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 12/09/1996)
Ondreja Klokoča 1
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 12/09/1959 until: 12/08/1996)
Identification number (IČO): 
00 173 916
  (from: 12/09/1959)
Date of entry: 
12/09/1959
  (from: 12/09/1959)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/09/1959)
Objects of the company: 
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/18/1997)
montáž, opravy, údržba a vykonávanie revízií elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 07/18/1997)
opravy, revízie a skúšky vyhradených zdrvíhacích zariadení
  (from: 07/18/1997)
vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike
  (from: 09/05/1997)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 07/28/2006)
drobné údržbárske práce
  (from: 07/28/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/28/2006)
zámočníctvo
  (from: 07/28/2006)
murárstvo
  (from: 07/28/2006)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 07/28/2006)
montáž určených meradiel
  (from: 07/28/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/28/2006)
uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/28/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/14/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/14/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/20/2016)
prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 07/20/2016)
sprostredkovanie prístupu k sieti internet prostredníctvom pevných elektronických komunikačných sietí
  (from: 07/20/2016)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/20/2017)
administratívne služby
  (from: 06/20/2017)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/20/2017)
prenájom hnuteľného hmotného majetku
  (from: 06/20/2017)
stolárstvo
  (from: 07/28/2006 until: 07/01/2011)
družstvo vykonáva bytovú výstavbu dodádvateľským spôsobom
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
bytovú výstavbu svojpomocou členov, ich príbuzných a ďalších dobrovoľných pracovníkov
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
pôsobenie kultúrnol-výchovnou prácou na upevnenie socialistického uvedomenia členov družstva a príslušníkov ich rodín
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
pri výstavbe domov družstva sa má pamätať na budovanie miestností, slúžiacich hospodárskym, sociálnym a kultúrnym účelom
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
činnosť družstva sa riadi zásadami prísnej hospodárnosti
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
správa a údržba bytového fondu
  (from: 07/30/1993 until: 07/19/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/30/1993)
Managing board
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Ing. Ján Petrinec - Chairman of the Board of Directors
Kirejevská 361/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Zlatica Ušiaková - Vice-chairman of the Board of Directors
Dr.V.Clementisa 376/2
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Július Barič - Member of the Board of Directors
36
Lehota nad Rimavicou 980 53
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Bc. Tibor Gyurán - Member of the Board of Directors
Škultétyho 487/3
Tornaľa 982 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Lukáš Kvietok - Member of the Board of Directors
I. Hatvaniho 1602/1
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
JUDr. Ivana Bariová - Member of the Board of Directors
Daxnerova 1083/183
Tisovec 980 61
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Eugen Torma - Member of the Board of Directors
L. Novomeského 247/17
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Martin Pliešovský - Member of the Board of Directors
Nám.J.Francisciho 373/10
Hnúšťa 981 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Elena Kováčiková - Member of the Board of Directors
Nová 906/6
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Eduard Lesko - Member of the Board of Directors
Rožňavská 851/13
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Tatiana Ďurčáková - Member of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1061/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Renáta Hanková - Member of the Board of Directors
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ján Séleš - Member of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1065/4
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Gizela Kubačková - Vice-chairman of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1065/20
Rimavská Sobota 979 01
From: 12/07/2023
  (from: 01/19/2024)
Ing. Szabolcs Lajka - Member of the Board of Directors
Rožňavská 862/32
Rimavská Sobota 979 01
From: 12/07/2023
  (from: 01/19/2024)
Milan Adamčák - člen
Rybárska 6/15
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Ing. Július Barič - člen
Klokočova 732
Hnúšťa
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Ing. Július Barič - podpredseda
Klokočova 732
Hnúšťa
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Ing. Július Barič - podpredseda
36
Lehota nad Rimavicou 980 53
From: 06/21/2001
  (from: 06/07/2018 until: 07/13/2021)
Ing. Július Barič - podpredseda
36
Lehota nad Rimavicou 980 53
From: 06/21/2001 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Július Barič - podpredseda
Klokočova 732
Hnúšťa
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 06/06/2018)
Július Básti - člen
Škultétyho 6
Tornaľa 982 01
From: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/13/2021)
Július Básti - člen
Škultétyho 6
Tornaľa 982 01
From: 05/26/2016 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Peter Beňa - člen
Mierová 18
Tornaľa
  (from: 11/15/2001 until: 07/19/2016)
Ing. Peter Beňa - člen
Mierová 18
Tornaľa
Until: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/19/2016)
Pavel Brndiar - člen
Francisciho 807
Tisovec
  (from: 11/15/2001 until: 02/08/2004)
Pavel Brndiar - člen
Francisciho 807
Tisovec
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/27/2006)
Pavel Brndiar - člen
Francisciho 807
Tisovec
From: 06/21/2001 Until: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Stanislav Bystriansky - II. podpredseda
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Stanislav Bystriansky - člen
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/13/2021)
Stanislav Bystriansky - člen
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/29/2006 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/27/2006)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Lenka Cipruszová - člen
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/27/2006)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Barnabáš Černák - člen
Nám. Š. M. Daxnera 12/27
Rimavská Sobota
  (from: 11/15/2001 until: 02/08/2004)
Barnabáš Černák
Nám. Š. M. Daxnera 1252/12
Rimavská Sobota 979 01
From: 02/20/2020
  (from: 04/01/2020 until: 07/13/2021)
Barnabáš Černák
Nám. Š. M. Daxnera 1252/12
Rimavská Sobota 979 01
From: 02/20/2020 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Barnabáš Černák - člen
Nám. Š. M. Daxnera 12/27
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/19/2016)
Barnabáš Černák - člen
Nám. Š. M. Daxnera 12/27
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/19/2016)
Ing. Klára Dobošová - člen
Močiar 585/31
Rimavské Janovce 980 01
From: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/13/2021)
Ing. Klára Dobošová - člen
Močiar 585/31
Rimavské Janovce 980 01
From: 05/26/2016 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Tatiana Ďurčáková - člen
Sídlisko Rimava 7/16
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/13/2021)
Ing. Tatiana Ďurčáková - člen
Sídlisko Rimava 7/16
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/29/2006 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Jozef Hrivňák - člen
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Zoltán Huszti - člen
sídl. Rimava 21
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Zoltán Huszti - člen
sídl. Rimava 21
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 11/14/2001)
Zoltán Hyszty - člen
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
MUDr. Mária Jánošíková - člen
Nám. Š.M.Daxnera 10
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 11/14/2001)
Michal Kalina - člen
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/13/2021)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
From: 06/21/2001 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Štefan Koska - člen
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Ing. Štefan Koska - predseda
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Ing. Štefan Koska - predseda
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
Until: 02/27/2003
  (from: 12/09/1996 until: 04/29/2003)
Ing. Štefan Koska - člen
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
From: 02/27/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/19/2016)
Ing. Štefan Koska - člen
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
From: 02/27/2003 Until: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/19/2016)
Ing. Juraj Kovács - člen
Česká 18
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 11/14/2001)
Ing. Arpád Kudlák - člen
Školská 11
Tornaľa
  (from: 11/15/2001 until: 02/08/2004)
Ing. Arpád Kudlák - člen
Školská 11
Tornaľa
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 06/06/2018)
Ing. Arpád Kudlák - člen
Školská 11
Tornaľa
From: 06/21/2001 Until: 04/26/2018
  (from: 06/07/2018 until: 06/06/2018)
Ing. Arpád Kudlák - podpredseda
Ul. Školská 11
Tornaľa 982 01
From: 04/26/2018
  (from: 06/07/2018 until: 07/13/2021)
Ing. Arpád Kudlák - podpredseda
Ul. Školská 11
Tornaľa 982 01
From: 04/26/2018 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/19/2016)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/19/2016)
Zuzana Lukáčová - člen
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1959 until: 12/08/1996)
Zuzana Lukáčová - člen
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 11/14/2001)
Zuzana Lukáčová
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
From: 12/16/2003
  (from: 02/09/2004 until: 07/01/2011)
Zuzana Lukáčová
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
From: 12/16/2003 Until: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/01/2011)
Anton Majerský - člen
MPČĽ 24/54
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Anton Majerský - predseda
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Milan Mojžiš - člen
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Ľudovit Nagy - člen
Chrámec 100
Rimavská Seč 980 42
From: 05/26/2016
  (from: 06/28/2017 until: 07/13/2021)
Ľudovit Nagy - člen
Chrámec 100
Rimavská Seč 980 42
From: 05/26/2016 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ľudovít Nagy - člen
Chrámec 100
Rimavská Seč 980 42
From: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 06/27/2017)
Ing. Jozef Nociar - člen
Česká 407/20
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/13/2021)
Ing. Jozef Nociar - člen
Česká 407/20
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/29/2006 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Tibor Palčo - člen
Malohorská 5/46
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1959 until: 12/08/1996)
Ing. Ľuboš Pánis - člen
Čerenčany, Ul. S. Kollára 9/16
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/26/2018
  (from: 06/07/2018 until: 03/31/2020)
Ing. Ľuboš Pánis - člen
Čerenčany, Ul. S. Kollára 9/16
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/26/2018 Until: 02/20/2020
  (from: 04/01/2020 until: 03/31/2020)
Ing. Ľuboš Pánis - podpredseda
S.Kollára 29/16
Čerenčany 979 01
From: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 06/06/2018)
Ing. Ľuboš Pánis - podpredseda
S.Kollára 29/16
Čerenčany 979 01
From: 05/29/2006 Until: 04/26/2018
  (from: 06/07/2018 until: 06/06/2018)
Ing. Ján Petrinec - člen
Kirejevská 25/167
Rimavská Sobota
  (from: 11/15/2001 until: 04/29/2003)
Ján Petrinec - predseda
Kirejevská 25/167
Rimavská Sobota
From: 02/27/2003 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Ján Petrinec - predseda
Kirejevská 25/167
Rimavská Sobota
From: 02/27/2003
  (from: 04/30/2003 until: 07/13/2021)
Milan Pilátik - člen
Mičvova 38
Tornaľa
  (from: 12/09/1959 until: 12/08/1996)
Ing. Gabriel Rožek - člen
J. Bodora 5/8
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Ing. Gabriel Rožek - člen
J. Bodora 5/8
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 11/14/2001)
Júlia Segečová - člen
SNP 109
Klenovec 980 55
From: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/13/2021)
Júlia Segečová - člen
SNP 109
Klenovec 980 55
From: 05/25/2011 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ján Sendördi - člen
sídl. Rimava 18/162
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Anna Solnokyová - člen
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Alexander Stankovič - člen
L. Svobodu 15/34
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/13/2021)
Alexander Stankovič - člen
L. Svobodu 15/34
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/25/2011 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Ján Šimon - I. podpredseda
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Tibor Štec - člen
Novomeského 7/196
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/26/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/13/2021)
Tibor Štec - člen
Novomeského 7/196
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/26/2016 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Mial Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Mial Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 05/07/2008)
Milan Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
From: 06/21/2001
  (from: 05/08/2008 until: 07/01/2011)
Milan Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
From: 06/21/2001 Until: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/01/2011)
Katarína Textorisová - člen
Sídl. Rimava 41/63
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Katarína Textorisová - člen
Sídl. Rimava 41/63
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/27/2006)
Katarína Textorisová - člen
Sídl. Rimava 41/63
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 05/29/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Mgr. Zlata Tomová
SNP 109
Klenovec
Until: 12/16/2003
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
  (from: 07/30/1993 until: 12/08/1996)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
  (from: 12/09/1996 until: 02/08/2004)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/13/2021)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Ivan Hazucha - Vice-chairman of the Board of Directors
L. Svobodu 1670/13
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021 Until: 12/07/2023
  (from: 01/19/2024 until: 01/18/2024)
Mgr. Gizela Kubačková - Member of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1065/20
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021 Until: 12/07/2023
  (from: 01/19/2024 until: 01/18/2024)
Mgr. Gizela Kubačková - Member of the Board of Directors
Sídlisko Rimava 1065/20
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 01/18/2024)
Ing. Ivan Hazucha - Vice-chairman of the Board of Directors
L. Svobodu 1670/13
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 01/18/2024)
Acting: 
Za predstavenstvo koná predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich ďalší člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich, ďalší člen predstavenstva.
  (from: 01/19/2024)
Za predstavenstvo je oprávnený konať predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich ďalší člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich, ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/20/2016 until: 01/18/2024)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda alebo iný člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredsda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/30/1993 until: 07/19/2016)
Družstvo zastupuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/09/1959 until: 07/29/1993)
Supervisory board: 
Miroslava Szőkeová
Klokočova 734/27
Hnúšťa 981 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Ladislav Tóth
Nová 455/15
Tornaľa 982 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Ondrej Hriň
I.Hatvaniho 1602/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Mgr. Danka Hladovcová
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ján Bavala
L. Novomeského 247/21
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Viera Beňová
ul. Mierová 18
Tornaľa 982 01
From: 05/22/2008
  (from: 06/27/2008 until: 07/01/2011)
Ing. Viera Beňová
ul. Mierová 18
Tornaľa 982 01
From: 05/22/2008 Until: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/01/2011)
JUDr. Dušan Caban - predseda
Sídlisko Rimava 41/64
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 08/30/2006)
JUDr. Dušan Caban - predseda
Sídlisko Rimava 41/64
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 06/22/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Jaroslav Černok - člen
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 08/30/2006)
Jaroslav Černok - predseda
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 08/31/2006 until: 11/08/2016)
Jaroslav Černok - predseda
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 05/26/2016
  (from: 11/09/2016 until: 11/08/2016)
Darina Gergelyová - člen
Mierová 20/13
Tornaľa
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 12/08/2005)
Darina Gergelyová - člen
Mierová 20/13
Tornaľa
From: 06/21/2001 Until: 03/15/2004
  (from: 12/09/2005 until: 12/08/2005)
Jozef Hrivnák - člen
Francisciho 373/3
Hnúšťa
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 07/01/2011)
Jozef Hrivnák - člen
Francisciho 373/3
Hnúšťa
From: 06/21/2001 Until: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/01/2011)
Elena Kováčiková - člen
Rybárska 4/8
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001
  (from: 02/09/2004 until: 11/08/2016)
Elena Kováčiková - člen
Rybárska 4/8
Rimavská Sobota
From: 06/21/2001 Until: 05/26/2016
  (from: 11/09/2016 until: 11/08/2016)
Róbert Kručko
Malohontská 1548/41
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/15/2004
  (from: 12/09/2005 until: 07/01/2011)
Róbert Kručko
Malohontská 1548/41
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/15/2004 Until: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/01/2011)
Ladislav Radó - člen
Mierová 44
Tornaľa 982 01
From: 06/22/2006
  (from: 08/31/2006 until: 02/11/2008)
Ladislav Radó - člen
Mierová 44
Tornaľa 982 01
From: 06/22/2006 Until: 01/09/2008
  (from: 02/12/2008 until: 02/11/2008)
Eduard Lesko
Ul. Rožňavská 13/3
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/25/2011 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Miroslava Szökeová
Klokočova 734/12
Hnúšťa 981 01
From: 05/25/2011 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Ing. Ladislav Tóth
Ul. Školská 10/56
Tornaľa 982 01
From: 05/25/2011 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Jaroslav Černok - člen
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/26/2016 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Elena Kováčiková - predseda
Nová 906
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/26/2016 Until: 06/14/2021
  (from: 07/14/2021 until: 07/13/2021)
Eduard Lesko
Ul. Rožňavská 13/3
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/13/2021)
Miroslava Szökeová
Klokočova 734/12
Hnúšťa 981 01
From: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/13/2021)
Ing. Ladislav Tóth
Ul. Školská 10/56
Tornaľa 982 01
From: 05/25/2011
  (from: 07/02/2011 until: 07/13/2021)
Jaroslav Černok - člen
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/26/2016
  (from: 11/09/2016 until: 07/13/2021)
Elena Kováčiková - predseda
Nová 906
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/26/2016
  (from: 11/09/2016 until: 07/13/2021)
Registered capital: 
16 596,959 EUR
  (from: 03/11/2009)
500 000 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 03/10/2009)
Basic member contribution: 
16,597 EUR
  (from: 03/11/2009)
500 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 03/10/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo prijatím stanov družswtva a ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 28.10.1959. Stary spis: Dr 428 . Členská schôdza ustkutočnená dňa 28.4.1992 schválila zmenu stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 a 42/92 Zb.
  (from: 07/30/1993)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.9.1996 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 12/09/1996)
. Členská schôdza konaná dňa 26.6.19987 schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 07/18/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.02.2003.
  (from: 04/30/2003)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.6.2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/09/2004)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person