Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  92/N

Business name: 
Roľnícke družstvo "Hangáš"
  (from: 05/11/1993)
Registered seat: 
Nová Vieska 943 41
  (from: 05/11/1993)
Identification number (IČO): 
31 435 505
  (from: 05/11/1993)
Date of entry: 
05/11/1993
  (from: 05/11/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/11/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/29/1999)
zámočníctvo
  (from: 11/29/1999)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/29/1999)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 11/29/1999)
poskytnutie služieb: čistenie obilovín
  (from: 11/29/1999)
demolácia a zemné práce
  (from: 11/29/1999)
prenájom poľnohospodárskych strojov, strojových a iných zariadení
  (from: 11/29/1999)
predaj stavebného materiálu
  (from: 11/29/1999)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/29/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/29/1999)
vývoz fekálií
  (from: 11/29/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/2004)
Ing. Jozef Öszi - podpredseda družstva
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 06/14/2018
  (from: 04/06/2019)
Irena Bitterová - predseda družstva
48
Nová Vieska 943 41
From: 06/14/2018
  (from: 04/06/2019)
Ing. Róbert Vágó - člen
M. Urbana 2718/10
Komárno 945 01
From: 06/14/2018
  (from: 04/06/2019)
Acting: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva samostatne, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva a ďalšieho jedného člena predstavenstva.
  (from: 05/04/2004)
Registered capital: 
128 792,405232 EUR
  (from: 10/29/2009)
Basic member contribution: 
663,878378 EUR
  (from: 10/29/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.12.1992 podľa § 224 a nasl. Obch.zák. v spojení s ust.§ 11 ods.1 písm.c/ Zák.č.42/1991 Zb. pretransformovaním Roľníckeho družstva Nová Vieska podľa transformačného projektu schváleného dňa 6.11.1992. Stary spis: Dr 191
  (from: 05/11/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi konanej dňa 7.6.1996. Stary spis: Dr 191
  (from: 07/12/1996)
Členská schôdza dňa 12.3.1998 schválila zmeny stanov družstva. Členská schôdza dňa 12.3.1998 rozhodla o zlúčení družstva s obchodnou spoločnosťou PARÍŽ, s.r.o., Nová Vieska, IČO: 31 435 408. Zmluva o zlúčení zo dňa 13.3.1999. Na družstvo prechádzajú všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej obchodnej spoločnosti PARÍŽ, s.r.o., Nová Vieska, IČO: 31 435 408, ktorá bola dňa 29.11.1999 vymazaná z obchodného registra.
  (from: 11/29/1999)
Členská schôdza dňa 26.2.1999 zvolila členov orgánov družstva.
  (from: 11/30/1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 10.3.2000.
  (from: 05/17/2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 22.03.2002 a 28.03.2003.
  (from: 05/04/2004)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person