Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  92/N

Business name: 
Roľnícke družstvo "Hangáš"
  (from: 05/11/1993)
Registered seat: 
Nová Vieska 943 41
  (from: 05/11/1993)
Identification number (IČO): 
31 435 505
  (from: 05/11/1993)
Date of entry: 
05/11/1993
  (from: 05/11/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/11/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/29/1999)
zámočníctvo
  (from: 11/29/1999)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/29/1999)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 11/29/1999)
poskytnutie služieb: čistenie obilovín
  (from: 11/29/1999)
demolácia a zemné práce
  (from: 11/29/1999)
prenájom poľnohospodárskych strojov, strojových a iných zariadení
  (from: 11/29/1999)
predaj stavebného materiálu
  (from: 11/29/1999)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/29/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/29/1999)
vývoz fekálií
  (from: 11/29/1999)
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/11/1993 until: 11/28/1999)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/29/1999 until: 05/13/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/29/1999 until: 05/13/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/2004)
Managing board
  (from: 05/17/2001 until: 05/03/2004)
Managing board
  (from: 05/11/1993 until: 05/16/2001)
Ing. Jozef Öszi - podpredseda družstva
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 06/14/2018
  (from: 04/06/2019)
Irena Bitterová - predseda družstva
48
Nová Vieska 943 41
From: 06/14/2018
  (from: 04/06/2019)
Ing. Róbert Vágó - člen
M. Urbana 2718/10
Komárno 945 01
From: 06/14/2018
  (from: 04/06/2019)
Július Balogh - člen
159
Nová Vieska
From: 03/28/2003
  (from: 05/04/2004 until: 06/07/2007)
Július Balogh - člen
159
Nová Vieska
From: 03/28/2003 Until: 03/31/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/07/2007)
Tibor Bathó
43
Nová Vieska
  (from: 05/11/1993 until: 07/11/1996)
Tibor Bathó - člen
43
Nová Vieska
  (from: 07/12/1996 until: 11/29/1999)
Tibor Bathó - člen
43
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007
  (from: 06/08/2007 until: 05/15/2008)
Tibor Bathó - člen
43
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007 Until: 04/10/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Michal Bitter - člen
10
Nová Vieska
  (from: 05/17/2001 until: 05/03/2004)
Michal Bitter - člen
48
Nová Vieska
  (from: 03/20/1995 until: 07/11/1996)
Michal Bitter - člen
48
Nová Vieska
  (from: 07/12/1996 until: 11/29/1999)
Katarína Brídová - člen
928
Bátorové Kosihy
  (from: 11/30/1999 until: 05/16/2001)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorové Kosihy
  (from: 05/17/2001 until: 05/03/2004)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorové Kosihy
From: 03/10/2000
  (from: 05/04/2004 until: 06/01/2004)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorové Kosihy
From: 03/10/2000 Until: 03/28/2004
  (from: 06/02/2004 until: 06/01/2004)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorove Kosihy 946 34
From: 04/02/2004
  (from: 06/02/2004 until: 08/08/2006)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorove Kosihy 946 34
From: 04/02/2004
  (from: 08/09/2006 until: 05/15/2008)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorove Kosihy 946 34
From: 04/02/2004 Until: 04/02/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Alexander Dobai
34
Nová Vieska
  (from: 05/11/1993 until: 03/19/1995)
Gejza Dobai - člen
49
Nová Vieska
  (from: 03/20/1995 until: 07/11/1996)
Koloman Dobai - člen
152
Nová Vieska
  (from: 03/20/1995 until: 07/11/1996)
Koloman Dobai - člen
152
Nová Vieska
  (from: 07/12/1996 until: 11/29/1999)
Ladislav Fodor - člen
231
Nová Vieska
  (from: 11/30/1999 until: 05/03/2004)
Ing. Gejza Galgóczi - podpredseda
Nábrežná 4717/18
Nové Zámky 940 01
From: 04/02/2004
  (from: 06/02/2004 until: 08/08/2006)
Ing. Gejza Galgóczi - podpredseda
Nábrežná 4717/18
Nové Zámky 940 01
From: 04/02/2004 Until: 06/30/2006
  (from: 08/09/2006 until: 08/08/2006)
Michal Kovács - člen
56
Nová Vieska
  (from: 11/30/1999 until: 05/03/2004)
András Kovács
122
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007
  (from: 06/08/2007 until: 08/01/2012)
András Kovács
122
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 08/02/2012 until: 08/01/2012)
Michal Kovács - člen
56
Nová Vieska
From: 02/26/1999
  (from: 05/04/2004 until: 06/07/2007)
Michal Kovács - člen
56
Nová Vieska
From: 02/26/1999 Until: 03/30/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/07/2007)
Ladislav Kuchár - člen
265
Nová Vieska
  (from: 11/30/1999 until: 05/03/2004)
Ladislav Kuchár - člen
265
Nová Vieska
From: 02/26/1999
  (from: 05/04/2004 until: 06/07/2007)
Ladislav Kuchár - člen
265
Nová Vieska
From: 02/26/1999 Until: 03/31/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/07/2007)
Zoltán Marcsa - podpredseda
108
Búč
  (from: 05/11/1993 until: 07/11/1996)
Zoltán Marcsa - podpredseda
108
Búč
  (from: 07/12/1996 until: 05/03/2004)
Zoltán Marcsa - podpredseda
108
Búč
From: 02/26/1999
  (from: 05/04/2004 until: 06/01/2004)
Zoltán Marcsa - podpredseda
108
Búč
From: 02/26/1999 Until: 03/28/2004
  (from: 06/02/2004 until: 06/01/2004)
Vilma Marosiová - člen
301
Nová Vieska
  (from: 11/30/1999 until: 05/03/2004)
Ladislav Mészáros - člen
112
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007
  (from: 06/08/2007 until: 08/01/2012)
Ladislav Mészáros - člen
112
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 08/02/2012 until: 08/01/2012)
Peter Rajčok - podpredseda družstva
596
Svodín 943 54
From: 06/30/2006
  (from: 08/09/2006 until: 08/05/2010)
Peter Rajčok - podpredseda družstva
596
Svodín 943 54
From: 06/30/2006 Until: 06/30/2010
  (from: 08/06/2010 until: 08/05/2010)
Ing. Gabriel Ravasz - predseda
91
Nová Vieska
  (from: 05/11/1993 until: 03/19/1995)
Michal Rigó - člen
201
Nová Vieska
  (from: 03/20/1995 until: 07/11/1996)
Michal Rigó - člen
201
Nová Vieska
  (from: 07/12/1996 until: 11/29/1999)
Ing. Ladislav Rozsnyó - predseda
146
Nová Vieska
  (from: 11/30/1999 until: 05/16/2001)
Ľudovít Sipos - predseda
38
Strekov
  (from: 03/20/1995 until: 07/11/1996)
Ľudovít Sipos - predseda
38
Strekov
  (from: 07/12/1996 until: 11/29/1999)
Ondrej Varga - člen
89
Nová Vieska
  (from: 07/12/1996 until: 11/29/1999)
Július Zács
88
Nová Vieska
  (from: 05/11/1993 until: 03/19/1995)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorové Kosihy 946 34
From: 04/10/2008 Until: 06/14/2018
  (from: 04/06/2019 until: 04/05/2019)
Irena Bitterová - podpredseda družstva
48
Nová Vieska 943 41
From: 07/01/2010
  (from: 08/06/2010 until: 04/05/2019)
Katarína Brídová - predseda
928
Bátorové Kosihy 946 34
From: 04/10/2008
  (from: 05/16/2008 until: 04/05/2019)
Ing. Jozef Öszi - člen
Tajovského ul. 2537/5
Komárno 945 01
From: 04/10/2008
  (from: 05/16/2008 until: 04/05/2019)
Acting: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva samostatne, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva a ďalšieho jedného člena predstavenstva.
  (from: 05/04/2004)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/17/2001 until: 05/03/2004)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva, alebo iný predstavenstvom poverený člen družstvav rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma,je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, alebo najmenej dvoch členov predstvenstva.
  (from: 05/11/1993 until: 05/16/2001)
Supervisory board: 
Alexander Cséplő - predseda
100
Nová Vieska
From: 02/26/1999
  (from: 05/04/2004 until: 08/01/2012)
Alexander Cséplő - predseda
100
Nová Vieska
From: 02/26/1999 Until: 06/20/2012
  (from: 08/02/2012 until: 08/01/2012)
Kálmán Dobai - člen
152
Nová Vieska
From: 03/28/2003
  (from: 05/04/2004 until: 06/07/2007)
Kálmán Dobai - člen
152
Nová Vieska
From: 03/28/2003 Until: 03/31/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/07/2007)
András Kovács
122
Nová Vieska 943 41
From: 06/30/2006
  (from: 08/09/2006 until: 06/07/2007)
András Kovács
122
Nová Vieska 943 41
From: 06/30/2006 Until: 03/31/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/07/2007)
Jozef Mészáros - člen
221
Nová Vieska
From: 02/26/1999
  (from: 05/04/2004 until: 08/08/2006)
Jozef Mészáros - člen
221
Nová Vieska
From: 02/26/1999 Until: 08/09/2004
  (from: 08/09/2006 until: 08/08/2006)
Štefan Simon
310
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007
  (from: 06/08/2007 until: 08/01/2012)
Štefan Simon
310
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 08/02/2012 until: 08/01/2012)
Michal Rigó
201
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007 Until: 04/22/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Július Balogh
159
Nová Vieska 943 41
From: 06/20/2012 Until: 04/22/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Tibor Bathó
43
Nová Vieska 943 41
From: 06/20/2012 Until: 04/22/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Michal Rigó
201
Nová Vieska 943 41
From: 04/11/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/01/2016)
Július Balogh
159
Nová Vieska 943 41
From: 06/20/2012
  (from: 08/02/2012 until: 06/01/2016)
Tibor Bathó
43
Nová Vieska 943 41
From: 06/20/2012
  (from: 08/02/2012 until: 06/01/2016)
Registered capital: 
128 792,405232 EUR
  (from: 10/29/2009)
3 880 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 10/28/2009)
Basic member contribution: 
663,878378 EUR
  (from: 10/29/2009)
20 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 10/28/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.12.1992 podľa § 224 a nasl. Obch.zák. v spojení s ust.§ 11 ods.1 písm.c/ Zák.č.42/1991 Zb. pretransformovaním Roľníckeho družstva Nová Vieska podľa transformačného projektu schváleného dňa 6.11.1992. Stary spis: Dr 191
  (from: 05/11/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi konanej dňa 7.6.1996. Stary spis: Dr 191
  (from: 07/12/1996)
Členská schôdza dňa 12.3.1998 schválila zmeny stanov družstva. Členská schôdza dňa 12.3.1998 rozhodla o zlúčení družstva s obchodnou spoločnosťou PARÍŽ, s.r.o., Nová Vieska, IČO: 31 435 408. Zmluva o zlúčení zo dňa 13.3.1999. Na družstvo prechádzajú všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej obchodnej spoločnosti PARÍŽ, s.r.o., Nová Vieska, IČO: 31 435 408, ktorá bola dňa 29.11.1999 vymazaná z obchodného registra.
  (from: 11/29/1999)
Členská schôdza dňa 26.2.1999 zvolila členov orgánov družstva.
  (from: 11/30/1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 10.3.2000.
  (from: 05/17/2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 22.03.2002 a 28.03.2003.
  (from: 05/04/2004)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person