Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13034/T

Business name: 
AGRO - BSS, s.r.o.
  (from: 09/19/2001)
Registered seat: 
Košútska 1346
Sládkovičovo
  (from: 09/19/2001)
Identification number (IČO): 
36 245 658
  (from: 09/19/2001)
Date of entry: 
09/19/2001
  (from: 09/19/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/19/2001)
Objects of the company: 
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 09/19/2001)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/30/2009)
Partners: 
DAN - FARM s.r.o.
Hlavná 65
Blahová 930 52
Slovak Republic
  (from: 03/27/2013)
Alexander Bende
Fučíkova 7
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 05/20/2002 until: 03/26/2013)
Alexander Bende
Fučíkova 7
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Ing. Ján Szabó
Z. Kodálya 1400/75
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 12/15/2007 until: 01/10/2013)
Ing. Ján Szabó
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 05/20/2002 until: 12/14/2007)
Ing. Ján Szabó
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Michal Švihran
Richterova 1114
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 05/20/2002 until: 12/14/2007)
Michal Švihran
Richterova 1114
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Michal Švihran
Fučíkova 456/249
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 12/15/2007 until: 04/15/2014)
Contribution of each member: 
DAN - FARM s.r.o.
Amount of investment: 184 326 EUR Paid up: 184 326 EUR
  (from: 04/16/2014)
Alexander Bende
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Ing. Ján Szabó
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Michal Švihran
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Alexander Bende
Amount of investment: 1 851 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 851 000 Sk
  (from: 05/20/2002 until: 07/24/2009)
Ing. Ján Szabó
( peňažný vklad )
( nepeňažný vklad )
  (from: 05/20/2002 until: 12/14/2007)
Ing. Ján Szabó
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
Amount of investment: 1 781 000 * ( nepeňažný vklad ) Paid up: 1 781 000 *
  (from: 12/15/2007 until: 07/24/2009)
Michal Švihran
( peňažný vklad )
( nepeňažný vklad )
  (from: 05/20/2002 until: 12/14/2007)
Michal Švihran
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
Amount of investment: 1 781 000 * ( nepeňažný vklad ) Paid up: 1 781 000 *
  (from: 12/15/2007 until: 07/24/2009)
Alexander Bende
Amount of investment: 61 442 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 61 442 EUR
  (from: 07/25/2009 until: 01/10/2013)
Ing. Ján Szabó
Amount of investment: 61 442 EUR Paid up: 61 442 EUR
  (from: 07/25/2009 until: 01/10/2013)
Michal Švihran
Amount of investment: 61 442 EUR Paid up: 61 442 EUR
  (from: 07/25/2009 until: 04/15/2014)
Alexander Bende
Amount of investment: 122 884 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 122 884 EUR
  (from: 01/11/2013 until: 03/26/2013)
DAN - FARM s.r.o.
Amount of investment: 122 884 EUR Paid up: 122 884 EUR
  (from: 03/27/2013 until: 04/15/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/2002)
konatelia
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Ing. Oto Magnus
Záhradnícka 804/17
Sládkovičovo 925 21
From: 07/15/2009
  (from: 07/25/2009 until: 03/26/2013)
Ing. Oto Magnus
Záhradnícka 804/17
Sládkovičovo 925 21
From: 07/15/2009 Until: 03/18/2013
  (from: 03/27/2013 until: 03/26/2013)
Ing. Ján Szabó
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Ing. Ján Szabó
Budovateľská 1237/42
Sládkovičovo 925 21
From: 09/19/2001
  (from: 05/20/2002 until: 12/14/2007)
Ing. Ján Szabó
Z. Kodálya 1400/75
Sládkovičovo 925 21
From: 09/19/2001
  (from: 12/15/2007 until: 07/24/2009)
Ing. Ján Szabó
Z. Kodálya 1400/75
Sládkovičovo 925 21
From: 09/19/2001 Until: 07/15/2009
  (from: 07/25/2009 until: 07/24/2009)
Michal Švihran
Richterova 1114
Sládkovičovo 925 21
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Michal Švihran
Fučíkova 456/249
Sládkovičovo 925 21
From: 09/19/2001
  (from: 12/15/2007 until: 07/24/2009)
Michal Švihran
Fučíkova 456/249
Sládkovičovo 925 21
From: 09/19/2001 Until: 07/15/2009
  (from: 07/25/2009 until: 07/24/2009)
Michal Švihran
Richterova 1114
Sládkovičovo 925 21
From: 09/19/2001
  (from: 05/20/2002 until: 12/14/2007)
Per Lykkegaard Christensen
Tryvej 14
Hjallerup 9320
Dánske kráľovstvo
From: 03/18/2013
  (from: 03/27/2013)
Jens Peter Gadensgaard
Oestkystvejen 4
Saeby 9300
Dánske kráľovstvo
From: 03/18/2013
  (from: 03/27/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že pri podpisovaní k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/27/2013)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že konateľ k svojmu menu s uvedením funkcie konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/25/2009 until: 03/26/2013)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne tak, že k svojmu menu s uvedením funkcie konateľa pripoja svoj vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky spoločnosti. Pri uzatváraní zmlúv s predmetom plnenia nad Sk 200.000,- konajú konatelia spoločne. Prokurista koná v mene spoločnosti tak, že na ním podpisovaných listinách bude uvedené jeho meno s funkciou prokurista, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky. Prokúra je udelená ku všetkým právnym úkonom v mene spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo a to vrátane scudzovania nehnuteľností a ich zaťažovania.
  (from: 05/20/2002 until: 07/24/2009)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Procuration: 
Alexander Bende
Fučíkova 7
Sládkovičovo 925 21
  (from: 05/20/2002 until: 03/26/2013)
Alexander Bende
Fučíkova 7
Sládkovičovo 925 21
From: 05/20/2002 Until: 03/18/2013
  (from: 03/27/2013 until: 03/26/2013)
Prokurista koná v mene spoločnosti tak, že na ním podpisovaných listinách bude uvedené jeho meno s funkciou prokurista, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky. Prokúra je udelená ku všetkým právnym úkonom v mene spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo a to vrátane scudzovania nehnuteľností a ich zaťažovania.
  (from: 07/25/2009 until: 03/26/2013)
Capital: 
184 326 EUR Paid up: 184 326 EUR
  (from: 07/25/2009)
5 553 000 Sk Paid up: 5 553 000 Sk
  (from: 05/20/2002 until: 07/24/2009)
210 000 Sk
  (from: 09/19/2001 until: 05/19/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.08.2001 podľa slovenského práva.
  (from: 09/19/2001)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person