Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42574/B

Business name: 
Josuno s.r.o.
  (from: 12/18/2015 until: 03/01/2021)
Falkensteiner Hotel Bratislava Besitz s.r.o.
  (from: 10/27/2006 until: 12/17/2015)
LAKSON s.r.o.
  (from: 10/03/2006 until: 10/26/2006)
Registered seat: 
Pilárikova 5
Bratislava 811 03
  (from: 03/10/2009 until: 03/01/2021)
Kapucínska 7
Bratislava 811 03
  (from: 10/19/2007 until: 03/09/2009)
Klariská 7
Bratislava 811 02
  (from: 10/03/2007 until: 10/18/2007)
Panská 9
Bratislava 811 01
  (from: 10/03/2006 until: 10/02/2007)
Identification number (IČO): 
36 682 179
  (from: 10/03/2006)
Date of entry: 
10/03/2006
  (from: 10/03/2006)
Date of deletion: 
02/24/2021
  (from: 03/02/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.2.2021, sp. zn. 36Exre/105/2020 súd vymazal obchodnú spoločnosť Josuno s.r.o., Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 682 179 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.1.2020, č. k. 6K/61/2015-628, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 1.2.2020, ktorým súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Josuno s.r.o., Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 682 179 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku a po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok.
  (from: 03/02/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
technickoorganizačné zabezpečenie verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
Partners: 
Galupo Beteiligungsverwaltungs GmbH
Columbusplatz 7-8
Viedeň 1100
  (from: 10/16/2008 until: 03/01/2013)
Falkensteiner Hotel Management GmbH
Zettersfeldstrasse 38
Lienz/Gaimberg 9900
  (from: 10/27/2006 until: 10/15/2008)
Lukáš Bielovič
Pifflova 8
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/03/2006 until: 10/26/2006)
FMTG Development GmbH
Columbusplatz 7-8
Viedeň 1100
  (from: 03/02/2013 until: 03/01/2021)
Contribution of each member: 
Lukáš Bielovič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/03/2006 until: 10/26/2006)
Falkensteiner Hotel Management GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2006 until: 03/01/2007)
Falkensteiner Hotel Management GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu podpísanej dňa 23.02.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Falkensteiner Hotel Management GmbH v prospech Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 03/02/2007 until: 12/21/2007)
Falkensteiner Hotel Management GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/22/2007 until: 10/15/2008)
Galupo Beteiligungsverwaltungs GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu podpísanej dňa 12.12.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko.
  (from: 10/16/2008 until: 03/09/2009)
Galupo Beteiligungsverwaltungs GmbH
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu podpísanej dňa 12.12.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko.
  (from: 03/10/2009 until: 03/23/2010)
Galupo Beteiligungsverwaltungs GmbH
  (from: 03/24/2010 until: 03/01/2013)
FMTG Development GmbH
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu podpísanej dňa 12.12.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu podpísanej dňa 01.03.2010 bolo zriadené záložné právo v druhom rade na obchodný podiel spoločníka v prospech Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko.
  (from: 03/02/2013 until: 03/14/2016)
FMTG Development GmbH
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/15/2016 until: 03/01/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/2015 until: 03/01/2021)
konatelia
  (from: 10/27/2006 until: 12/17/2015)
Individual managing director
  (from: 10/03/2006 until: 10/26/2006)
Lukáš Bielovič
Pifflova 8
Bratislava 851 01
From: 10/03/2006
  (from: 10/03/2006 until: 10/26/2006)
Lukáš Bielovič
Pifflova 8
Bratislava 851 01
From: 10/03/2006 Until: 10/20/2006
  (from: 10/27/2006 until: 10/26/2006)
Dr. Othmar Michaeler
Don-Bosco-Straße 15
Brixen I-39040
Taliansko
From: 10/20/2006
  (from: 10/27/2006 until: 09/29/2010)
Dr. Othmar Michaeler
Don-Bosco-Straße 15
Brixen I-39040
Taliansko
From: 10/20/2006 Until: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
Rene Mutschlechner
Dietenheimerstraße 19a
Bruneck I-39031
Taliansko
From: 10/20/2006
  (from: 10/27/2006 until: 09/29/2010)
Rene Mutschlechner
Dietenheimerstraße 19a
Bruneck I-39031
Taliansko
From: 10/20/2006 Until: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
Mag. Dietmar Reindl
Richard Wagner Gasse 6/2
Mödling A - 2340
Rakúska republika
From: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 03/07/2012)
Mag. Dietmar Reindl
Richard Wagner Gasse 6/2
Mödling A - 2340
Rakúska republika
From: 09/10/2010 Until: 03/01/2012
  (from: 03/08/2012 until: 03/18/2015)
Robert Hermandinger
An der Goldenen Stiege 14/4
Mödling A - 2340
Rakúska republika
From: 09/10/2010 Until: 10/21/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
Robert Hermandinger
An der Goldenen Stiege 14/4
Mödling A - 2340
Rakúska republika
From: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 11/03/2014)
Claudia Anna Beermann
Heibrink 4
Oelde 593 02
Nemecká spolková republika
From: 10/21/2014
  (from: 11/04/2014 until: 03/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/04/2014 until: 03/01/2021)
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti vždy spolu s prokuristom. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že napísanému alebo pretlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/08/2012 until: 11/03/2014)
V prípade, že má spoločnosť iba jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. V prípade, že má spoločnosť viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy spoločne alebo jeden konateľ vždy spolu s prokuristom. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/30/2010 until: 03/07/2012)
Konateľ spoločnosti ako štatutárny orgán je oprávnený konať za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/27/2006 until: 09/29/2010)
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov viac, sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k predtlačenému alebo predpísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 10/03/2006 until: 10/26/2006)
Procuration: 
Roland Presetschnik
Diefenbachgasse 36/12
Viedeň A - 1150
Rakúska republika
From: 09/30/2010
  (from: 09/30/2010 until: 11/03/2014)
Roland Presetschnik
Diefenbachgasse 36/12
Viedeň A - 1150
Rakúska republika
From: 09/30/2010 Until: 10/21/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti vždy spoločne s jedným konateľom spoločnosti. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k predtlačenému alebo predpísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 09/30/2010 until: 11/03/2014)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/10/2009 until: 03/01/2021)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/03/2006 until: 03/09/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/21/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 14.06.2016, č.k. 6K/61/2015-340, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Josuno s.r.o., so sídlom Pilírikova 5, 811 03 Bratislava.
  (from: 07/27/2016)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/09/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 02.02.2016, č.k. 6K/61/2015-169, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Josudno s.r.o., so sídlom Pilírikova 5, 811 03 Bratislava.
  (from: 03/02/2016 until: 07/26/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Polomský
Hlohová 10
Bratislava 821 07
From: 06/21/2016
  (from: 07/27/2016)
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Špitálska 10
Bratislava 811 08
From: 02/09/2016
  (from: 03/02/2016 until: 07/26/2016)
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Špitálska 10
Bratislava 811 08
From: 02/09/2016 Until: 06/21/2016
  (from: 07/27/2016 until: 07/26/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.9.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/03/2006 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2006 o prevode obchodného podielu a zmene obchodného mena spoločnosti.
  (from: 10/27/2006 until: 03/01/2021)
Zmluva o zriadení záložného práva k obchodnému podielu spoločníka zo dňa 23.02.2007.
  (from: 03/02/2007 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2007.
  (from: 10/03/2007 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.10.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 10/19/2007 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2008.
  (from: 10/16/2008 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2009 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 03/10/2009 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.09.2010.
  (from: 09/30/2010 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2012
  (from: 03/08/2012 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2014.
  (from: 11/04/2014 until: 03/01/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2015
  (from: 12/18/2015 until: 03/01/2021)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person