Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17107/R

Business name: 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
  (from: 11/14/2006)
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RSVV, s.r.o.
  (from: 10/05/2006 until: 11/13/2006)
Registered seat: 
J. Palu 2/3
Nemšová 914 41
  (from: 10/05/2006)
Identification number (IČO): 
36 682 888
  (from: 10/05/2006)
Date of entry: 
10/05/2006
  (from: 10/05/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/2006)
Objects of the company: 
prevádzkovanie verejných vodovodov II. až III. kategórie
  (from: 05/07/2022)
prevádzkovanie verejných kanalizácií II. až III. kategórie
  (from: 10/05/2006)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov
  (from: 10/05/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/05/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/05/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/05/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 10/05/2006)
prenájom strojov a malej mechanizácie
  (from: 10/05/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/05/2006)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/05/2006)
montáž určených meradiel
  (from: 06/23/2011)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (from: 10/05/2006 until: 05/06/2022)
Partners: 
Obec Dolná Súča IČO: 00 311 502
2
Dolná Súča 913 32
Slovak Republic
  (from: 12/02/2020)
Obec Horná Súča IČO: 00 311 561
233
Horná Súča 913 33
Slovak Republic
  (from: 12/02/2020)
Obec Horné Srnie IČO: 00 311 588
Družstevná 430/1
Horné Srnie 914 42
Slovak Republic
  (from: 12/02/2020)
Obec Hrabovka IČO: 00 311 600
26
Hrabovka 913 32
Slovak Republic
  (from: 12/02/2020)
Mesto Nemšová IČO: 00 311 812
J. Palu 2/3
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 12/02/2020)
Obec Skalka nad Váhom IČO: 00 311 961
Skala I/103
Skalka nad Váhom 913 31
Slovak Republic
  (from: 12/02/2020)
Mesto Nemšová
J. Palu 2/3
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 10/05/2006 until: 12/01/2020)
Obec Dolná Súča
2
Dolná Súča 913 32
Slovak Republic
  (from: 10/05/2006 until: 12/01/2020)
Obec Horná Súča
233
Horná Súča 913 33
Slovak Republic
  (from: 10/05/2006 until: 12/01/2020)
Obec Horné Srnie
Družstevná 430/1
Horné Srnie 914 42
Slovak Republic
  (from: 10/05/2006 until: 12/01/2020)
Obec Hrabovka
26
Hrabovka 913 32
Slovak Republic
  (from: 10/05/2006 until: 12/01/2020)
Obec Skalka nad Váhom
Skala I/103
Skalka nad Váhom 913 31
Slovak Republic
  (from: 10/05/2006 until: 12/01/2020)
Contribution of each member: 
Obec Hrabovka
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 12/02/2020)
Obec Horné Srnie
Amount of investment: 66 000 EUR Paid up: 66 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 12/02/2020)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 272 000 EUR Paid up: 1 272 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 12/02/2020)
Obec Skalka nad Váhom
Amount of investment: 81 600 EUR Paid up: 81 600 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 12/02/2020)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 89 400 EUR Paid up: 89 400 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 12/02/2020)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 93 900 EUR Paid up: 93 900 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 12/02/2020)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Obec Horné Srnie
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Obec Hrabovka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Obec Skalka nad Váhom
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 10/23/2014)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 10/23/2014)
Obec Horné Srnie
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 10/23/2014)
Obec Hrabovka
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 05/09/2017)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 05/20/2010)
Obec Skalka nad Váhom
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 05/09/2017)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 209 485 EUR Paid up: 29 485 EUR
  (from: 05/21/2010 until: 10/29/2010)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 209 485 EUR Paid up: 1 209 485 EUR
  (from: 10/30/2010 until: 10/23/2014)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 59 803 EUR Paid up: 20 820 EUR
  (from: 10/24/2014 until: 04/05/2016)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 58 694 EUR Paid up: 20 450 EUR
  (from: 10/24/2014 until: 04/05/2016)
Obec Horné Srnie
Amount of investment: 20 616 EUR Paid up: 20 616 EUR
  (from: 10/24/2014 until: 05/09/2017)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 266 619 EUR Paid up: 1 228 530 EUR
  (from: 10/24/2014 until: 04/05/2016)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 59 803 EUR Paid up: 59 803 EUR
  (from: 04/06/2016 until: 05/09/2017)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 58 694 EUR Paid up: 58 694 EUR
  (from: 04/06/2016 until: 05/09/2017)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 266 619 EUR Paid up: 1 266 619 EUR
  (from: 04/06/2016 until: 05/09/2017)
Obec Hrabovka
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 05/18/2017)
Obec Skalka nad Váhom
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 05/18/2017)
Obec Horné Srnie
Amount of investment: 66 000 EUR Paid up: 66 000 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 05/18/2017)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 66 000 EUR Paid up: 66 000 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 05/18/2017)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 66 000 EUR Paid up: 66 000 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 05/18/2017)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 272 000 EUR Paid up: 1 272 000 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 05/18/2017)
Obec Hrabovka
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 05/19/2017 until: 12/01/2020)
Obec Skalka nad Váhom
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 05/19/2017 until: 03/11/2020)
Obec Horné Srnie
Amount of investment: 66 000 EUR Paid up: 66 000 EUR
  (from: 05/19/2017 until: 12/01/2020)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 66 000 EUR Paid up: 66 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 05/19/2017 until: 03/11/2020)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 66 000 EUR Paid up: 66 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
  (from: 05/19/2017 until: 03/11/2020)
Mesto Nemšová
Amount of investment: 1 272 000 EUR Paid up: 1 272 000 EUR
  (from: 05/19/2017 until: 12/01/2020)
Obec Skalka nad Váhom
Amount of investment: 81 600 EUR Paid up: 81 600 EUR
  (from: 03/12/2020 until: 12/01/2020)
Obec Dolná Súča
Amount of investment: 89 400 EUR Paid up: 89 400 EUR
  (from: 03/12/2020 until: 12/01/2020)
Obec Horná Súča
Amount of investment: 93 900 EUR Paid up: 93 900 EUR
  (from: 03/12/2020 until: 12/01/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/10/2023)
konatelia
  (from: 10/05/2006 until: 05/09/2023)
Ing. Juraj Ondračka
Horná Súča 272
Horná Súča 913 33
From: 01/11/2007
  (from: 01/19/2007)
Ing. František Bagin
Šidlíkové 4
Nemšová 914 41
From: 02/04/2011
  (from: 02/08/2011 until: 01/14/2019)
Ing. František Bagin
Šidlíkové 4
Nemšová 914 41
From: 02/04/2011 Until: 12/20/2018
  (from: 01/15/2019 until: 01/14/2019)
Pavol Bilčík
359
Horná Súča 913 33
From: 10/05/2006
  (from: 10/05/2006 until: 01/18/2007)
Pavol Bilčík
359
Horná Súča 913 33
From: 10/05/2006 Until: 01/11/2007
  (from: 01/19/2007 until: 01/18/2007)
Ján Gabriš
Závadská 774/31
Nemšová 914 41
From: 02/11/2019
  (from: 02/19/2019 until: 03/11/2020)
Ján Gabriš
Závadská 774/31
Nemšová 914 41
From: 02/11/2019 Until: 10/25/2019
  (from: 03/12/2020 until: 03/11/2020)
Jozef Húserka
Zbezianska 280/16
Horné Srnie 914 42
From: 02/04/2011
  (from: 02/08/2011 until: 01/18/2023)
Jozef Húserka
Zbezianska 280/16
Horné Srnie 914 42
From: 02/04/2011 Until: 12/31/2022
  (from: 01/19/2023 until: 01/18/2023)
Ing. Jozef Kristín
Pod Orešovcom 796/6
Horné Srnie 914 42
From: 01/11/2007
  (from: 01/19/2007 until: 02/07/2011)
Ing. Jozef Kristín
Pod Orešovcom 796/6
Horné Srnie 914 42
From: 01/11/2007 Until: 02/04/2011
  (from: 02/08/2011 until: 02/07/2011)
Ing. Pavol Kvasnica
Dolná Súča 208
Dolná Súča 913 32
From: 02/04/2011
  (from: 02/08/2011 until: 02/26/2015)
Ing. Pavol Kvasnica
Dolná Súča 208
Dolná Súča 913 32
From: 02/04/2011 Until: 01/21/2015
  (from: 02/27/2015 until: 02/26/2015)
Ján Mindár
Borovského 21
Nemšová 914 41
From: 10/05/2006
  (from: 10/05/2006 until: 02/07/2011)
Ján Mindár
Borovského 21
Nemšová 914 41
From: 10/05/2006 Until: 02/04/2011
  (from: 02/08/2011 until: 02/07/2011)
JUDr. Miloš Mojto
Odbojárov 223/12
Nemšová 914 41
From: 12/28/2018
  (from: 01/15/2019 until: 02/18/2019)
JUDr. Miloš Mojto
Odbojárov 223/12
Nemšová 914 41
From: 12/28/2018 Until: 02/11/2019
  (from: 02/19/2019 until: 02/18/2019)
Milan Patka
Trenčianská 1270/62
Nemšová 914 41
From: 01/16/2020
  (from: 03/12/2020 until: 11/03/2020)
Milan Patka
Trenčianská 1270/62
Nemšová 914 41
From: 01/16/2020 Until: 04/30/2020
  (from: 11/04/2020 until: 11/03/2020)
Rudolf Pleva
740
Dolná Súča 913 32
From: 01/21/2015
  (from: 02/27/2015 until: 11/03/2020)
Rudolf Pleva
740
Dolná Súča 913 32
From: 01/21/2015 Until: 06/30/2020
  (from: 11/04/2020 until: 11/03/2020)
Marián Vasko
576
Dolná Súča 913 32
From: 10/05/2006
  (from: 10/05/2006 until: 02/07/2011)
Marián Vasko
576
Dolná Súča 913 32
From: 10/05/2006 Until: 02/04/2011
  (from: 02/08/2011 until: 02/07/2011)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. V prípade ak má spoločnosť len jedného konateľa tento koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/07/2020)
Vo všetkých veciach v mne spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. V prípade ak má spoločnosť len jdného konateľa tento koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/04/2020 until: 11/06/2020)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ Milan Patka vždy s jedným ďalším konateľom tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/02/2020 until: 11/03/2020)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ Ján Gabriš vždy s jedným ďalším konateľom tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/19/2019 until: 06/01/2020)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ JUDr. Miloš Mojto vždy s jedným ďalším konateľom tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/15/2019 until: 02/18/2019)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ Ing. František Bagin vždy s jedným ďalším konateľom tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/08/2011 until: 01/14/2019)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ Ján Mindár vždy s jedným ďalším konateľom tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/29/2009 until: 02/07/2011)
Každý konateľ samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci konatelia, pričom podpisujú najmenej dvaja konatelia.
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Capital: 
1 617 900 EUR Paid up: 1 617 900 EUR
  (from: 03/12/2020)
1 500 000 EUR Paid up: 1 500 000 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 03/11/2020)
1 408 388 EUR Paid up: 1 408 388 EUR
  (from: 04/06/2016 until: 05/09/2017)
1 408 388 EUR Paid up: 1 293 072 EUR
  (from: 10/24/2014 until: 04/05/2016)
1 216 125 EUR Paid up: 1 216 125 EUR
  (from: 10/30/2010 until: 10/23/2014)
1 216 125 EUR Paid up: 36 125 EUR
  (from: 05/21/2010 until: 10/29/2010)
7 968 EUR Paid up: 7 968 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 05/20/2010)
240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/28/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Miloš Mojto
Odbojárov 223/12
Nemšová 914 41
From: 07/01/2020 Until: 03/16/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Rudolf Pleva
740
Dolná Súča 913 32
From: 07/01/2020 Until: 03/16/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Eva Mráziková
21
Hrabovka 913 32
From: 07/01/2020 Until: 03/16/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Anton Horečný
Újazd 72
Skalka nad Váhom 913 31
From: 07/01/2020 Until: 03/16/2023
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
JUDr. Miloš Mojto
Odbojárov 223/12
Nemšová 914 41
From: 07/01/2020
  (from: 11/04/2020 until: 05/09/2023)
Rudolf Pleva
740
Dolná Súča 913 32
From: 07/01/2020
  (from: 11/04/2020 until: 05/09/2023)
Eva Mráziková
21
Hrabovka 913 32
From: 07/01/2020
  (from: 11/04/2020 until: 05/09/2023)
Anton Horečný
Újazd 72
Skalka nad Váhom 913 31
From: 07/01/2020
  (from: 11/04/2020 until: 05/09/2023)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person