Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42676/B

Business name: 
Red Plane Management s. r. o.
  (from: 09/18/2009 until: 04/21/2011)
Registered seat: 
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
Identification number (IČO): 
36 684 996
  (from: 10/10/2006)
Date of entry: 
10/10/2006
  (from: 10/10/2006)
Date of deletion: 
04/22/2011
  (from: 04/22/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/22/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/10/2006)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 04/21/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2011 o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením s právnym nástupcom obchodnou spoločnosťou E.B.S. Angola s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO : 45 306 729, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 62296/B. Obchodná spoločnosť E.B.S. Angola s.r.o. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zúčení zo dňa 07.04.200 vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2011, NCRls 12575/2011, NCRls 12885/2011. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného regsitra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Red Plane Management s. r. o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO : 36 684 996, zapísaná v odd Sro, vložke č. 42676/B.
  (from: 04/22/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/22/2011)
Legal successor: 
E.B.S. Angola s.r.o.
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 04/22/2011)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person