Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42676/B

Business name: 
Red Plane Management s. r. o.
  (from: 09/18/2009 until: 04/21/2011)
SKY.COM s.r.o.
  (from: 10/10/2006 until: 09/17/2009)
Registered seat: 
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
Identification number (IČO): 
36 684 996
  (from: 10/10/2006)
Date of entry: 
10/10/2006
  (from: 10/10/2006)
Date of deletion: 
04/22/2011
  (from: 04/22/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/22/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/10/2006)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/25/2010 until: 04/21/2011)
Partners: 
Red Plane AG
c/o Onyx Trust Services AG, Baarerstrasse 8
Zurich CH-6300
Švajčiarsko
  (from: 09/18/2009 until: 02/07/2011)
ESTATE UNION DEVELOPMENT S.A.
Boulevard Emmanuel Servais 16
Luxembourg L-2535
Luxembursko
  (from: 12/06/2006 until: 09/17/2009)
Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/10/2006 until: 09/17/2009)
E.B.S. Angola s.r.o.
Záhadnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/08/2011 until: 04/21/2011)
Contribution of each member: 
Johan Mevesen
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/10/2006 until: 12/05/2006)
Johan Mevesen
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/06/2006 until: 09/17/2009)
ESTATE UNION DEVELOPMENT S.A.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 12/06/2006 until: 09/17/2009)
Red Plane AG
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 02/07/2011)
E.B.S. Angola s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/08/2011 until: 04/21/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 10/10/2006
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 04/21/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/10/2006 until: 09/17/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2011 o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením s právnym nástupcom obchodnou spoločnosťou E.B.S. Angola s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO : 45 306 729, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 62296/B. Obchodná spoločnosť E.B.S. Angola s.r.o. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zúčení zo dňa 07.04.200 vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2011, NCRls 12575/2011, NCRls 12885/2011. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného regsitra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Red Plane Management s. r. o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO : 36 684 996, zapísaná v odd Sro, vložke č. 42676/B.
  (from: 04/22/2011)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.9.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/10/2006 until: 04/21/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2006 o prevode časti obchodného podielu.
  (from: 12/06/2006 until: 04/21/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2009. Zmena obchodného mena z SKY.COM s.r.o. na Red Plane Management s. r. o.
  (from: 09/18/2009 until: 04/21/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.02.2010.
  (from: 02/25/2010 until: 04/21/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2011.
  (from: 02/08/2011 until: 04/21/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/22/2011)
Legal successor: 
E.B.S. Angola s.r.o.
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 04/22/2011)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person