Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42652/B

Business name: 
Košice Offices s.r.o.
  (from: 10/07/2006 until: 02/13/2008)
Registered seat: 
Záhradnícka 46
Bratislava 821 08
  (from: 10/07/2006 until: 02/13/2008)
Identification number (IČO): 
36 684 414
  (from: 10/07/2006)
Date of entry: 
10/07/2006
  (from: 10/07/2006)
Date of deletion: 
02/14/2008
  (from: 02/14/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/14/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/07/2006)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/07/2006 until: 02/13/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2007 o zrušení spoločnosti Košice Offices s.r.o., so sídlom Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 684 414, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 42652/B bez likvidácie a jej zlúčení s nástupníckou spoločnosťou MERE Slovakia s.r.o., so sídlom Obchodná Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36 681 385, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 19211/V, a zanikajúcimi spoločnosťami Bratislava Building 1, s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 815 71 Bratislava. IČO 35936347, Greekodom s.r.o., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 35949821, Košice Development s.r.o., so sídlom Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36681687. Spoločnosť MERE Slovakia s.r.o., sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 14.01.2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 2/2008, Nz 1306/2008 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti Košice Offices s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/14/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/14/2008)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MERE Slovakia s.r.o. 36681385 ,
Let ná
45
  (from: 02/14/2008)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person