Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  713/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom
  (from: 05/02/1991 until: 10/04/2007)
Registered seat: 
Vysoká nad Uhom 072 14
  (from: 08/04/1995 until: 10/04/2007)
Identification number (IČO): 
00 197 815
  (from: 05/02/1991)
Date of entry: 
05/02/1991
  (from: 05/02/1991)
Date of deletion: 
10/05/2007
  (from: 10/05/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/05/2007)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/02/1991)
Registered capital: 
450 000 Sk
  (from: 04/19/1993 until: 10/04/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/10/2015
  (from: 08/03/2016)
 Liquidators:
JUDr. Vladimír Lisák
Sama Chalupku 10
Michalovce 071 01
From: 06/10/2015 Until: 10/05/2007
  (from: 06/02/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho dodatočnej likvidácii.
  (from: 08/03/2016)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Dr vo vložke číslo 713/V pri: Obchodné meno:Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom Sídlo: 072 14 Vysoká nad Uhom IČO: 00 197 815 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 1K 515/1997-116 zo dňa 13.2.2007 (právoplatnosť nadobudlo 27.3.2007), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko po ukončení konkurzného konania neostal v družstve žiaden majetok (§ 68 ods. 4 Obch. zák.)
  (from: 10/05/2007)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 20.04.2015, č.k. 9Cbr/115/2014-23, právoplatným dňa 10.06.2015, povolil dodatočnú likvidáciu majetku bývalého družstva Poľnohospodárske družstvo Vysoká nad Uhom, so sídlom Vysoká nad Uhom 072 14, IČO: 00 197 815.
  (from: 08/03/2016)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/04/1999
  (from: 12/22/1999)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Martin Šepeľák
Pri Sýpke 12
Michalovce
  (from: 12/22/1999)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person