Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  145/S

Business name: 
Ľudové bytové družstvo vo Zvolene
  (from: 01/27/1993)
Registered seat: 
Jesenského 9
Zvolen 961 50
  (from: 01/27/1993)
Identification number (IČO): 
00 176 940
  (from: 01/27/1993)
Date of entry: 
12/11/1950
  (from: 01/27/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/27/1993)
Objects of the company: 
prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojím členom
  (from: 08/09/1993)
poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov vo vlastníctve družstva a bytov, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva členov
  (from: 08/09/1993)
zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového majetku družstva a majetku na prevádzku a správu ktorého sa družstvo zaviazalo
  (from: 08/09/1993)
prenechávanie nebytových priestorov do nájmu fyzických a právnických osôb
  (from: 08/09/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1993)
Ivan Voletz - Chairman of the Board of Directors
Námestie SNP 2410/47
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Mário Slezák - Vice-chairman of the Board of Directors
Štefana Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/09/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Valach
Javornícka 6169/27
Banská Bystrica 974 11
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Ing. Tibor Ihring
Záhonok 488/1
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Ing. Marek Palečka
A. Hlinku 2556/31
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 10/15/2009)
Basic member contribution: 
67 EUR
  (from: 10/15/2009)
Other legal facts: 
Družstvo zakladá sa na stanovách zo dňa 11.12.1950. Starý spis: Dr 438
  (from: 01/27/1993)
. Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 8.12.1992 po transformácii v zmysle zák.č. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov družstva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 08/09/1993)
. Členská schôdza konaná dňa 26.6.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 12/29/1997)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person