Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  145/S

Business name: 
Ľudové bytové družstvo vo Zvolene
  (from: 01/27/1993)
Registered seat: 
Jesenského 9
Zvolen 961 50
  (from: 01/27/1993)
Identification number (IČO): 
00 176 940
  (from: 01/27/1993)
Date of entry: 
12/11/1950
  (from: 01/27/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/27/1993)
Objects of the company: 
prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojím členom
  (from: 08/09/1993)
poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov vo vlastníctve družstva a bytov, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva členov
  (from: 08/09/1993)
zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového majetku družstva a majetku na prevádzku a správu ktorého sa družstvo zaviazalo
  (from: 08/09/1993)
prenechávanie nebytových priestorov do nájmu fyzických a právnických osôb
  (from: 08/09/1993)
Predmetom činnosti družstva je prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb, poskytovanie ktorých je s užívaním spojené.
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
V rámci svojej činnosti družstvo najmä:
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
navrhuje príslušnému národnému výboru na pridelenie svojim členom byty a miestnosti neslúžiace na bývanie
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
zabezpečuje užívateľom bytov a miestností neslúžiacich na bývanie nerušený výkon práv. spojených s ich užívaním tým, že sa stará o riadnu a včasnú údržbu družstevného majetku
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
zabezpečuje materiálno-technickú základňu pre opravu a údržbu bytov a miestností, neslúžiacich na bývanie
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
zabezpečuje riadne poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
dbá o to, aby užívanie domov, bytov a spoločných zariadení prispievalo k dodržiavaniu socialistických pravidiel spolunažívania
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
rozvojom pracovnej a spoločenskej iniciatívy vedie členov svojho družstva k upevňovaniu socialistického uvedomenia
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
Organizovaním socialistického súťaženia zvyšuje zainteresovanosť svojich členov na správe a činnosti družstva.
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1993)
Managing board
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
Ivan Voletz - Chairman of the Board of Directors
Námestie SNP 2410/47
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Mário Slezák - Vice-chairman of the Board of Directors
Štefana Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Dávid Bella - podpredseda predstavenstva
J. Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 10/06/2014)
Dávid Bella - podpredseda predstavenstva
J. Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011 Until: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 10/06/2014)
Peter Beran - predseda
Jesenského 5
Zvolen
  (from: 01/18/1995 until: 01/23/2001)
Ing. Richard Bradáč - člen predstavenstva
Hollého 800/2
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 10/14/2009)
Ing. Richard Bradáč - podpredseda predstavenstva
Hollého 800/2
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 10/15/2009 until: 01/13/2012)
Ing. Richard Bradáč - podpredseda predstavenstva
Hollého 800/2
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Marta Čiamporová - člen
Hollého 4
Zvolen
  (from: 08/09/1993 until: 12/15/1996)
Marta Čiamporová - člen predstavenstva
Hollého 800/4
Zvolen 960 01
From: 08/01/2009
  (from: 10/15/2009 until: 01/13/2012)
Marta Čiamporová - člen predstavenstva
Hollého 800/4
Zvolen 960 01
From: 08/01/2009 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Anna Ďuriančiková - predseda predstavenstva
J. Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 10/06/2014)
Anna Ďuriančiková - predseda predstavenstva
J. Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011 Until: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 10/06/2014)
Anna Ďuriančíková - predseda
Jesenského 800/5
Zvolen
  (from: 01/24/2001 until: 05/04/2007)
Anna Ďuriančíková - predseda
Jesenského 800/5
Zvolen
Until: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Anna Ďuriančíková - predseda predstavenstva
Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 01/13/2012)
Anna Ďuriančíková - predseda predstavenstva
Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Ing. Juraj Greguš - člen
Hollého 4
Zvolen
  (from: 12/16/1996 until: 01/23/2001)
Vlasta Imrišová - člen predstavenstva
Belu IV. 800/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 01/13/2012)
Vlasta Imrišová - člen predstavenstva
Belu IV. 800/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Darina Kvetanová - člen
Jesenského 3
Zvolen
  (from: 01/18/1995 until: 01/23/2001)
Ing. Marek Palečka - člen predstavenstva
A. Hlinku 2556/31
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 03/02/2016)
Ing. Marek Palečka - člen predstavenstva
A. Hlinku 2556/31
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014 Until: 12/19/2015
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Mária Podhorná - člen
Višňovského 700/22
Zvolen
  (from: 01/24/2001 until: 05/04/2007)
Mária Podhorná - člen
Višňovského 700/22
Zvolen
Until: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Mária Podhorná - člen predstavenstva
Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 10/06/2014)
Mária Podhorná - člen predstavenstva
Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011 Until: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 10/06/2014)
Stanislava Popundová - člen
Višňovského 22
Zvolen
  (from: 01/27/1993 until: 01/17/1995)
Jana Putišková - člen predstavenstva
Jesenského 800/1
Zvolen 960 01
From: 07/24/2009
  (from: 10/15/2009 until: 01/13/2012)
Jana Putišková - člen predstavenstva
Jesenského 800/1
Zvolen 960 01
From: 07/24/2009 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Miroslav Randuška - podpredseda predstavenstva
Š. Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 03/02/2016)
Miroslav Randuška - podpredseda predstavenstva
Š. Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014 Until: 09/04/2015
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Miriam Stračinová - člen
Hollého 4
Zvolen
  (from: 01/27/1993 until: 12/15/1996)
Tibor Šebo - podpredseda
Bystrický rad 1
Zvolen
  (from: 01/27/1993 until: 01/23/2001)
Tibor Šebo - člen
Bystrický rad 1
Zvolen
  (from: 01/24/2001 until: 05/04/2007)
Tibor Šebo - člen
Bystrický rad 1
Zvolen
Until: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Ing. Dana Šebová - člen predstavenstva
Bystrický rad 234/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 10/14/2009)
Ing. Dana Šebová - člen predstavenstva
Bystrický rad 234/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 07/31/2009
  (from: 10/15/2009 until: 10/14/2009)
Darina Šimová - člen
Hollého 800/2
Zvolen
  (from: 01/24/2001 until: 05/04/2007)
Darina Šimová - člen
Hollého 800/2
Zvolen
Until: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Ing. Norbert Šoltés - člen predstavenstva
Rezedova 2
Bratislava 821 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 03/02/2016)
Ing. Norbert Šoltés - člen predstavenstva
Rezedova 2
Bratislava 821 01
From: 12/07/2011 Until: 10/07/2015
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Peter Tomaščík - člen
Jesenského 7
Zvolen
  (from: 12/16/1996 until: 01/23/2001)
Peter Tomaščík - podpredseda
Jesenského 7
Zvolen
  (from: 01/24/2001 until: 05/04/2007)
Peter Tomaščík - podpredseda
Jesenského 7
Zvolen
Until: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Peter Tomaščík - podpredseda predstavenstva
Jesenského 800/7
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 10/14/2009)
Peter Tomaščík - podpredseda predstavenstva
Jesenského 800/7
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 07/23/2009
  (from: 10/15/2009 until: 10/14/2009)
Ester Tomaščíková - predseda
Jesenského 9
Zvolen
  (from: 01/27/1993 until: 01/17/1995)
Ing. Róbert Vida - člen predstavenstva
Belu IV. 800/1
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 03/02/2016)
Ing. Róbert Vida - člen predstavenstva
Belu IV. 800/1
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014 Until: 09/16/2015
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Ivan Voletz - člen predstavenstva
Nám. SNP 2410/47
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 10/06/2014)
Ivan Voletz - predseda predstavenstva
Nám. SNP 2410/47
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 10/07/2014 until: 03/02/2016)
Ivan Voletz - predseda predstavenstva
Nám. SNP 2410/47
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011 Until: 01/21/2016
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/09/1993)
K názvu družstva pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo jeho zástupca a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Valach
Javornícka 6169/27
Banská Bystrica 974 11
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Ing. Tibor Ihring
Záhonok 488/1
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Ing. Marek Palečka
A. Hlinku 2556/31
Zvolen 960 01
From: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016)
Marta Hanzlíková
Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 06/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 01/13/2012)
Marta Hanzlíková
Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 06/01/2010 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Ing. František Máliš
Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 01/13/2012)
Ing. František Máliš
Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Ing. František Máliš
Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 07/04/2013)
Ing. František Máliš
Višňovského 771/22
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011 Until: 05/30/2013
  (from: 07/05/2013 until: 07/04/2013)
Mgr. Ivana Urbanová
Hollého 800/4
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 07/26/2010)
Mgr. Ivana Urbanová
Hollého 800/4
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 06/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Ing. Róbert Vida
Belu IV. 800/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 10/06/2014)
Ing. Róbert Vida
Belu IV. 800/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011 Until: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 10/06/2014)
Ivan Voletz
Nám. SNP 2010/47
Zvolen 960 01
From: 06/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 01/13/2012)
Ivan Voletz
Nám. SNP 2010/47
Zvolen 960 01
From: 06/01/2010 Until: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 01/13/2012)
Elena Zavadská
Jesenského 800/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006
  (from: 05/05/2007 until: 07/26/2010)
Elena Zavadská
Jesenského 800/1
Zvolen 960 01
From: 12/07/2006 Until: 06/01/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Marta Hanzlíková
Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011 Until: 09/06/2015
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Marta Hanzlíková
Jesenského 800/5
Zvolen 960 01
From: 12/07/2011
  (from: 01/14/2012 until: 03/02/2016)
Mgr. Jana Peťková
J. Hollého 800/4
Zvolen 960 01
From: 05/30/2013 Until: 08/28/2015
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Mgr. Jana Peťková
J. Hollého 800/4
Zvolen 960 01
From: 05/30/2013
  (from: 07/05/2013 until: 03/02/2016)
Mgr. Soňa Chlebničanová , PhD.
Lesnícka 4
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014 Until: 02/02/2016
  (from: 03/03/2016 until: 03/02/2016)
Mgr. Soňa Chlebničanová , PhD.
Lesnícka 4
Zvolen 960 01
From: 08/01/2014
  (from: 10/07/2014 until: 03/02/2016)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 10/15/2009)
50 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 10/14/2009)
Basic member contribution: 
67 EUR
  (from: 10/15/2009)
1 000 Sk
  (from: 01/27/1993 until: 08/08/1993)
2 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 10/14/2009)
Other legal facts: 
Družstvo zakladá sa na stanovách zo dňa 11.12.1950. Starý spis: Dr 438
  (from: 01/27/1993)
. Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 8.12.1992 po transformácii v zmysle zák.č. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov družstva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 08/09/1993)
. Členská schôdza konaná dňa 26.6.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 12/29/1997)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person