Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6158/B

Business name: 
GASTRO KOMPLET spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
GASTRO KOMPLET spol. s r.o.
  (from: 06/03/2003 until: 01/23/2015)
EKSZ MANAGEMENT, spol. s r.o.
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
Registered seat: 
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 08
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
Seberíniho 9
Bratislava 826 63
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 362 877
  (from: 12/08/1993)
Date of entry: 
12/08/1993
  (from: 12/08/1993)
Person dissolved from: 
22.12.2014
  (from: 10/26/2018)
22.12.2014
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/26/2018)
Date of deletion: 
10/26/2018
  (from: 10/26/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/26/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/08/1993)
Objects of the company: 
majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
administratívne práce
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
prieskum trhu
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
nákup a predaj gastronomických zariadení
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
prenájom hnuteľných vecí (leasingová činnosť) v oblasti gastronomických technológií
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
poradenská činnosť v obchode v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
pohostinská činnosť
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
Partners: 
JUDr. Dušan Ecker
Seberíniho 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
Michal Strapek
Lachova 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1993 until: 10/25/2018)
Ing. Peter Zajasenský
Líščie nivy 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1993 until: 10/25/2018)
Alojz Krajčovič
Seberíniho 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1993 until: 10/25/2018)
Dorota Eckerová
Seberíniho 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
Contribution of each member: 
Michal Strapek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 01/23/2015)
Ing. Peter Zajasenský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 01/23/2015)
Alojz Krajčovič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 01/23/2015)
JUDr. Dušan Ecker
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
Dorota Eckerová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/03/2003 until: 01/23/2015)
Michal Strapek
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
Ing. Peter Zajasenský
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
Alojz Krajčovič
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
Dorota Eckerová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
konatelia
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
JUDr. Dušan Ecker
Seberíniho 8
Bratislava
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
Ing. Peter Zajasenský
Líščie nivy 8
Bratislava
  (from: 12/08/1993 until: 05/26/2017)
Ing. Peter Zajasenský
Líščie nivy 8
Bratislava
  (from: 05/27/2017 until: 10/25/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/08/1993 until: 06/02/2003)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
200 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 01/23/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/22/2014
  (from: 10/26/2018)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/22/2014
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
 Liquidators:
Ing. Peter Zajasenský
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 08
From: 12/22/2014 Until: 10/26/2018
  (from: 01/24/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/24/2015)
Date of completion of voluntary liquidation: 05/23/2018
  (from: 10/26/2018)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2018, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Obchodná spoločnosť GASTRO KOMPLET spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom Líščie Nivy 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31 362 877, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 6158/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 10/26/2018)
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 30.11.1993 v súlade s príslušnými ustanove- niami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12688
  (from: 12/08/1993 until: 10/25/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.4.2003, spoločenská zmluva zo dňa 7.4.2003.
  (from: 06/03/2003 until: 10/25/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2014.
  (from: 01/24/2015 until: 10/25/2018)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person