Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6162/B

Business name: 
DAVIS Plus, s.r.o.
  (from: 10/29/2001)
Registered seat: 
Zavadilova 6974/2
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
  (from: 08/08/2017)
Identification number (IČO): 
31 362 907
  (from: 11/23/1993)
Date of entry: 
11/23/1993
  (from: 11/23/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/23/1993)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
  (from: 11/23/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/23/1993)
forfaithing-odkupovanie, vymáhanie a započítavanie pohľadávok
  (from: 11/23/1993)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/27/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/27/1996)
poradenská činnosť v oblasti hardware a software
  (from: 09/27/1996)
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 10/29/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/08/2010)
Partners: 
Daniel Pelikán
Kolískova 12
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/15/2008)
Ing. Dušan Horváth
Skorocelová 5
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/06/2008)
Contribution of each member: 
Daniel Pelikán
Amount of investment: 4 648 EUR Paid up: 4 648 EUR
  (from: 08/17/2011)
Ing. Dušan Horváth
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 08/17/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/03/1994)
Ing. Daniel Pelikán
Kolískova 12
Bratislava
  (from: 10/29/2001)
Ing. Dušan Horváth
Skorocelová 5
Bratislava 821 07
From: 04/29/2008
  (from: 05/06/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 10/03/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/17/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená formou notárskej zápisnice č. N 182/93, Nz 182/93 zo dňa 21.9.1993 v súlade so Zákonom č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 11/23/1993)
Notárska zápisnica č. N 144/94, Nz 143/94 zo dňa 24.5.1994. Notárska zápisnica č. N 143/94 , Nz 142/94 zo dňa 24. 5. 1994. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 05/26/1994)
Dodatok k zakladateľskej listine spísanej formou notárskej zápisnice č. Nz 410/94 zo dňa 25.8.1994 notárom JUDr. Kováčom; zmena v živnostenskom liste č. j. 3669/1994 - Bo. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 10/03/1994)
Notárska zápisnica č. N 73/96, Nz 79/96 zo dňa 13.5.1996. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 09/27/1996)
Notárska zápisnica N 246/95, Nz 224/95 zo dňa 21.12.1995. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 06/17/1997)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 8.7.1999 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 07/19/1999)
Osvedčenie o dodatku k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 789/01, Nz 776/01 napísanej dňa 25.9.2001 notárom JUDr. Hrušovskou. Zmena obchodného mena z BAVA, spol. s r.o., na DAVIS Plus, s.r.o. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT - 096/2001/PSPO o vydaní povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve zo dňa 16.10.2001.
  (from: 10/29/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2007.
  (from: 01/15/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2008.
  (from: 05/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2010.
  (from: 12/08/2010)
Zápisnica z vlaného zhromaždenia zo dňa 03.02.2011.
  (from: 08/17/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2017.
  (from: 08/08/2017)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person